Banka pre vás – Tatra banka

V Tatra banke meníme poplatky na sporenie

Ako ušetríte aj viac ako 1 500 EUR?
Zistiť viac

Získajte späť až 50 EUR 

Nakupujte vašou novou kreditnou kartou a vrátime vám 5 % späť z každej platby

Ako na to:

Požiadajte o kreditnú kartu z pohodlia domova alebo v niektorej z našich pobočiek do 29. 11. 2021.

Čo najviac ňou plaťte do 15. 12. 2021, aby rástla suma vášho cashbacku.

Reprezentatívny príklad

Pridajte si produkty do kalkulačky a zistite, ako môžete zmeniť ušetrené poplatky na sporenie alebo investíciu:

Ušetrené poplatky

84 EUR

84 EUR / 12 mesiacov

ZA 12 MESIACOV

Bežný účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB

Bežný účet Tatra PersonalTB

Prvých 12 mesiacov neplatíte za vedenie vášho nového účtu mesačný poplatok 7 EUR. Spolu tak ušetríte až 84 EUR.

Otvorte si teraz účet v Tatra banke a získate množstvo výhod a inovácií.

30 EUR / 12 mesiacov

ZA 12 MESIACOV

Kreditná karta Visa

Kreditná karta Visa

Prvých 12 mesiacov neplatíte za vašu novú kreditnú kartu mesačný poplatok. Ten môže byť podľa typu karty vo výške 2,50/8/20 EUR. Pri Visa štandard s poplatkom 2,50 EUR ušetríte spolu až 30 EUR.

Nakupujte a cestujte pohodlne s kreditnou kartou. K dispozícii máte úverový rámec od 400 EUR.

800 EUR / jednorazovo

JEDNORAZOVO

HypotékaTB

HypotékaTB

Pri poskytnutí nového úveru neplatíte jednorazový poplatok, ktorý je vypočítaný ako 0,8 % z jeho celkovej výšky. Napríklad pri sume 100 000 EUR ušetríte až 800 EUR.

Získajte úver na rodinný dom, byt či pozemok s výhodnou úrokovou sadzbou.

400 EUR / jednorazovo

JEDNORAZOVO

Americká hypotékaTB

Americká hypotékaTB

Pri poskytnutí nového úveru neplatíte jednorazový poplatok, ktorý je vypočítaný ako 0,8 % z jeho celkovej výšky. Napríklad pri sume 50 000 EUR ušetríte až 400 EUR.

Získajte úver na nové auto, rekonštrukciu či zariadenie s výhodnou úrokovou sadzbou.

200 EUR / jednorazovo

Bezúčelový úverTB

Bezúčelový úverTB

Pri poskytnutí nového úveru neplatíte jednorazový poplatok, ktorý je vypočítaný ako 2 % z jeho celkovej výšky. Napríklad pri sume 10 000 EUR ušetríte až 200 EUR.

Ušetrené poplatky

84 EUR

3 236,24

Majetok

.Očakávaný výnos

152,24

.Ušetrené poplatky

84,00

.Nasporené peniaze

3 000,00

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Výpočet nasporenej sumy vychádza z očakávaného výnosu 1,85 % p. a., zodpovedajúcemu potenciálu konzervatívnej stratégie zhodnotenia.

18 598,00

Dôchodok

.Očakávaný výnos

6514,00

.Ušetrené poplatky

84,00

.Nasporené peniaze

12 000,00

Upozornenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Výpočet nasporenej sumy vychádza z predpokladaného výnosu 4,11 % p. a., ktorý je ustanovený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

3084,00

Rezerva

.Očakávaný výnos

0,00

.Ušetrené poplatky

84,00

.Nasporené peniaze

3 000,00

Reprezentatívny príklad
Chcete si tvoriť majetok a súčasne ho zhodnocovať?

Porozmýšľajte o Investičnom sporeníTB. Ak si budete napríklad počas 5 rokov posielať 50 EUR mesačne do Balanced fonduTB, tak za uvedené obdobie pri realistickom scenári nasporíte sumu 3 000 EUR a môžete očakávať výnos 144 EUR. Pri výpočte bol použitý očakávaný výnos 1,85 % p. a.

Aby sme vám investičné sporenie uľahčili, prvých 12 mesiacov neplatíte poplatok za vedenie nového účtu a mesačný poplatok za novú kreditnú kartu a pri nižšie uvedených nových úverových produktoch jednorazový poplatok za poskytnutie úveru.

Čím viac produktov si pridáte do kalkulačky, tým vyššia bude suma ušetrených poplatkov a tiež váš očakávaný výnos z investovania.

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich  výnosov. Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť. Použité očakávané zhodnotenie investície predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia uvedeného podielového fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže uvedený podielový fond investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov uvedeného podielového fondu. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., BalancedFund o.p.f.

Pri každom produkte je uvedená suma, ktorú ušetríte na poplatkoch. Táto suma je orientačná a slúži len pre reprezentatívny výpočet:

Bežný účet s balíkom služieb Tatra PersonalTBušetrený poplatok 84 EUR – mesačný poplatok za vedenie účtu je vo výške 7 EUR, úspora je vypočítaná za obdobie 12 mesiacov.

Kreditná kartaušetrený poplatok 30 EUR – mesačný poplatok za kreditnú kartu Visa štandard je vo výške 2,50 EUR, úspora je vypočítaná za obdobie 12 mesiacov.  
Reprezentatívny príklad:  Za predpokladu vyčerpania úverového rámca ihneď prostredníctvom POS terminálu a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej sumy – minimálne však 15 EUR, bude musieť klient zaplatiť celkovú sumu vo výške: 470,73 EUR. Parametre použité pre výpočet reprezentatívneho príkladu: celkový úverový rámec: 400 EUR, typ karty: Visa štandardná, mesačný poplatok za hlavnú kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej sadzby: 18,80 %, RPMN: 37,15 %, lehota splatnosti: 12 mesiacov.

HypotékaTBušetrený poplatok 800 EUR – jednorazový poplatok za úver je 0,8 % (min. 250 EUR) z celkovej výšky úveru, úspora je vypočítaná pri výške úveru 100 000 EUR.
Reprezentatívny príklad: Pri HypotékeTB vo výške 100 000 EUR s úrokovou sadzbou 0,85 % p. a., splatnosťou v mesiacoch/počte splátok 360, s jednorazovými poplatkami za úver 0 EUR, za ohodnotenie nehnuteľnosti 250 EUR, za kataster 66 EUR a ročným poistným za poistenie nehnuteľnosti 100 EUR predstavuje RPMN 1,06 % pri mesačnej splátke 314,80 EUR. Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje 116 553,91 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Americká hypotékaTBušetrený poplatok 400 EUR – jednorazový poplatok za úver je 0,8 % (min. 250 EUR) z celkovej výšky úveru, úspora je vypočítaná pri výške úveru 50 000 EUR.
Reprezentatívny príklad: Pri Americkej hypotékeTB vo výške 50 000 EUR s úrokovou sadzbou 0,85 % p. a., lehotou splatnosti v mesiacoch/počte splátok 240 a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 0 EUR, jednorazovým poplatkom za ohodnotenie nehnuteľnosti vo výške 250 EUR, jednorazovým poplatkom za kataster 66 EUR a mesačným poistným za poistenie nehnuteľnosti vo výške 100 EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 1,30 % pri mesačnej splátke úveru 226,62 EUR. Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje 56 663,44 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že všetky mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Bezúčelový úverTBušetrený poplatok 200 EUR – jednorazový poplatok za úver je 2 % (max. 300 EUR) z celkovej výšky úveru, úspora je vypočítaná pri výške úveru 10 000 EUR.
Reprezentatívny príklad: Pri Bezúčelovom úvereTB 10 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 5,99 % p. a., dobou splatnosti úveru s počtom 96 mesačných anuitných splátok a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 0 EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 6,25 % pri mesačnej splátke úveru 131,77 EUR. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 12 571,85 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Reálnu výšku ušetrených poplatkov vypočítame pre každého klienta individuálne a to podľa toho, o aký typ kreditnej karty alebo úveru požiada a podľa toho, aká bude celková výška poskytnutého úveru. 
Reprezentatívny príklad:
Chcete si udržať svoj životný štandard aj na dôchodku?

Nespoliehajte sa na dôchodok zo Sociálnej poisťovne, ale radšej zvážte Doplnkové dôchodkové sporenie. Ak si budete napríklad počas 20 rokov posielať 50 EUR mesačne do fondu Comfort lifeTB 2040, tak za uvedené obdobie pri realistickom scenári nasporíte sumu 12 000 EUR a môžete očakávať výnos 6 410 EUR. Fond je vhodný pre klientov, ktorí pôjdu do dôchodku okolo roku 2040. Pri výpočte bol použitý očakávaný výnos 4,11 % p. a.

Aby sme vám sporenie na dôchodok zjednodušili, prvých 12 mesiacov neplatíte poplatok za vedenie nového účtu a mesačný poplatok za novú kreditnú kartu a pri nižšie uvedených nových úverových produktoch jednorazový poplatok za poskytnutie úveru.

Čím viac produktov si pridáte do kalkulačky, tým vyššia bude suma ušetrených poplatkov a tiež váš očakávaný výnos.

Pri každom produkte je uvedená suma, ktorú ušetríte na poplatkoch. Táto suma je orientačná a slúži len pre reprezentatívny výpočet:

Bežný účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB - ušetrený poplatok 84 EUR – mesačný poplatok za vedenie účtu je vo výške 7 EUR, úspora je vypočítaná za obdobie 12 mesiacov.

Kreditná kartaušetrený poplatok 30 EUR – mesačný poplatok za kreditnú kartu Visa štandard je vo výške 2,50 EUR, úspora je vypočítaná za obdobie 12 mesiacov.
Reprezentatívny príklad:  Za predpokladu vyčerpania úverového rámca ihneď prostredníctvom POS terminálu a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej sumy – minimálne však 15 EUR, bude musieť klient zaplatiť celkovú sumu vo výške: 470,73 EUR. Parametre použité pre výpočet reprezentatívneho príkladu: celkový úverový rámec: 400 EUR, typ karty: Visa štandardná, mesačný poplatok za hlavnú kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej sadzby: 18,80 %, RPMN: 37,15 %, lehota splatnosti: 12 mesiacov.

HypotékaTBušetrený poplatok 800 EUR – jednorazový poplatok za úver je 0,8 % (min. 250 EUR) z celkovej výšky úveru, úspora je vypočítaná pri výške úveru 100 000 EUR.
Reprezentatívny príklad: Pri HypotékeTB vo výške 100 000 EUR s úrokovou sadzbou 0,85 % p. a., splatnosťou v mesiacoch/počte splátok 360, s jednorazovými poplatkami za úver 0 EUR, za ohodnotenie nehnuteľnosti 250 EUR, za kataster 66 EUR a ročným poistným za poistenie nehnuteľnosti 100 EUR predstavuje RPMN 1,06 % pri mesačnej splátke 314,80 EUR. Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje 116 553,91 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Americká hypotékaTBušetrený poplatok 400 EUR – jednorazový poplatok za úver je 0,8 % (min. 250 EUR) z celkovej výšky úveru, úspora je vypočítaná pri výške úveru 50 000 EUR.
Reprezentatívny príklad: Pri Americkej hypotékeTB vo výške 50 000 EUR s úrokovou sadzbou 0,85 % p. a., lehotou splatnosti v mesiacoch/počte splátok 240 a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 0 EUR, jednorazovým poplatkom za ohodnotenie nehnuteľnosti vo výške 250 EUR, jednorazovým poplatkom za kataster 66 EUR a mesačným poistným za poistenie nehnuteľnosti vo výške 100 EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 1,30 % pri mesačnej splátke úveru 226,62 EUR. Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje 56 663,44 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že všetky mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Bezúčelový úverTBušetrený poplatok 200 EUR – jednorazový poplatok za úver je 2 % (max. 300 EUR) z celkovej výšky úveru, úspora je vypočítaná pri výške úveru 10 000 EUR.
Reprezentatívny príklad: Pri Bezúčelovom úvereTB 10 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 5,99 % p. a., dobou splatnosti úveru s počtom 96 mesačných anuitných splátok a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 0 EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 6,25 % pri mesačnej splátke úveru 131,77 EUR. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 12 571,85 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Reálnu výšku ušetrených poplatkov vypočítame pre každého klienta individuálne a to podľa toho, o aký typ kreditnej karty alebo úveru požiada a podľa toho, aká bude celková výška poskytnutého úveru.
Reprezentatívny príklad:
Máte dostatočnú rezervu na nečakané výdavky?

Tvorba finančnej rezervy je základ dobrej finančnej kondície. Krátkodobá rezerva by mala byť minimálne vo výške 3 mesačných platov a kedykoľvek dostupná na použitie – presne ako je to pri SporeníTB k účtu. Pri tvorbe krátkodobej rezervy nie je cieľom dosahovať výnos, preto sporenie nie je úročené.

Ak si na SporenieTB k účtu budete posielať napríklad 50 EUR mesačne počas 5 rokov, tak za uvedené obdobie nasporíte sumu 3 000 EUR.

Aby sme vám pomohli vytvoriť si rezervu čo najrýchlejšie, prvých 12 mesiacov neplatíte poplatok za vedenie nového účtu a mesačný poplatok za novú kreditnú kartu a pri nižšie uvedených nových úverových produktoch jednorazový poplatok za poskytnutie úveru.

Čím viac produktov si pridáte do kalkulačky, tým vyššia bude suma ušetrených poplatkov a tiež vaša celková rezerva.

Pri každom produkte je uvedená suma, ktorú ušetríte na poplatkoch. Táto suma je orientačná a slúži len pre reprezentatívny výpočet:

Bežný účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB - ušetrený poplatok 84 EUR – mesačný poplatok za vedenie účtu je vo výške 7 EUR, úspora je vypočítaná za obdobie 12 mesiacov.

Kreditná kartaušetrený poplatok 30 EUR – mesačný poplatok za kreditnú kartu Visa štandard je vo výške 2,50 EUR, úspora je vypočítaná za obdobie 12 mesiacov.
Reprezentatívny príklad:  Za predpokladu vyčerpania úverového rámca ihneď prostredníctvom POS terminálu a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej sumy – minimálne však 15 EUR, bude musieť klient zaplatiť celkovú sumu vo výške: 470,73 EUR. Parametre použité pre výpočet reprezentatívneho príkladu: celkový úverový rámec: 400 EUR, typ karty: Visa štandardná, mesačný poplatok za hlavnú kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej sadzby: 18,80 %, RPMN: 37,15 %, lehota splatnosti: 12 mesiacov.

HypotékaTBušetrený poplatok 800 EUR – jednorazový poplatok za úver je 0,8 % (min. 250 EUR) z celkovej výšky úveru, úspora je vypočítaná pri výške úveru 100 000 EUR.
Reprezentatívny príklad: Pri HypotékeTB vo výške 100 000 EUR s úrokovou sadzbou 0,85 % p. a., splatnosťou v mesiacoch/počte splátok 360, s jednorazovými poplatkami za úver 0 EUR, za ohodnotenie nehnuteľnosti 250 EUR, za kataster 66 EUR a ročným poistným za poistenie nehnuteľnosti 100 EUR predstavuje RPMN 1,06 % pri mesačnej splátke 314,80 EUR. Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje 116 553,91 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Americká hypotékaTBušetrený poplatok 400 EUR – jednorazový poplatok za úver je 0,8 % (min. 250 EUR) z celkovej výšky úveru, úspora je vypočítaná pri výške úveru 50 000 EUR.
Reprezentatívny príklad: Pri Americkej hypotékeTB vo výške 50 000 EUR s úrokovou sadzbou 0,85 % p. a., lehotou splatnosti v mesiacoch/počte splátok 240 a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 0 EUR, jednorazovým poplatkom za ohodnotenie nehnuteľnosti vo výške 250 EUR, jednorazovým poplatkom za kataster 66 EUR a mesačným poistným za poistenie nehnuteľnosti vo výške 100 EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 1,30 % pri mesačnej splátke úveru 226,62 EUR. Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje 56 663,44 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že všetky mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Bezúčelový úverTBušetrený poplatok 200 EUR – jednorazový poplatok za úver je 2 % (max. 300 EUR) z celkovej výšky úveru, úspora je vypočítaná pri výške úveru 10 000 EUR.
Reprezentatívny príklad: Pri Bezúčelovom úvereTB 10 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 5,99 % p. a., dobou splatnosti úveru s počtom 96 mesačných anuitných splátok a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 0 EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 6,25 % pri mesačnej splátke úveru 131,77 EUR. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 12 571,85 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Reálnu výšku ušetrených poplatkov vypočítame pre každého klienta individuálne a to podľa toho, o aký typ kreditnej karty alebo úveru požiada a podľa toho, aká bude celková výška poskytnutého úveru.

Získajte nový produkt
a začnite šetriť na poplatkoch:

Poraďte sa o všetkých našich produktoch osobne a zistite viac.

Dohodnite si stretnutie v pobočke

Dohodnúť si stretnutie
v pobočke

Vyberte si konkrétnu pobočku a termín vašej návštevy pre jednoduché dohodnutie stretnutia v pobočke.

Ak máte akékoľvek otázky, je tu pre vás zákaznícke centrum.

Kontaktujte nás na DIALOG Live *1100

Kontaktovať DIALOG Live

Zavolajte nám na číslo *1100 z mobilu alebo z pevnej linky na číslo 0800 00 1100. V prípade volania zo zahraničia používajte číslo +421 2 5919 1000.

Výhody účtu od Tatra banky

Výhody účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB

účet si otvoríte overením cez Tvárovú biometriuTB bez návštevy pobočky

platobnú kartu dostanete ihneď v pobočke alebo vám ju doručí kuriér

digitálnu kartu získate hneď pri otvorení účtu (Apple Pay/Google Pay)

odkladáte si peniaze na Sporenie k účtuTB

bezkontaktne platíte debetnou kartou, smartfónom alebo smart hodinkami s Apple Pay/Google Pay

máte prístup k účtu a vašim financiám 24/7 cez mobilnú aplikáciu Tatra banka a Internet bankingTB

bezhotovostných platieb cez Internet bankingTB, mobilnú aplikáciu Tatra banka, Tatra banka VIAMO alebo MobilePayTB

platieb debetnou kartou alebo cez Google PayApple Pay

hotovostných vkladov v pobočkách alebo bankomatoch Tatra banky

hotovostných výberov v cudzej mene v pobočkách Tatra banky

realizovaných SEPA platieb a SEPA inkás

hotovostných výberov z bankomatu Tatra banky a výberov v zahraničí z bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG

výber z bankomatu mobilom

digitálna debetná karta

zobrazenie PIN kódu a aktualizácia údajov z občianskeho preukazu priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka

Tvárová biometriaTB a Hlasová biometriaTB

Global Finance - Výnimočný inovátor pre oblasť financií v regióne strednej a východnej Európy (2021)

Global Finance - Najlepšie finančné inovačné laboratórium (2021)

Global Finance - Najlepší mobilný web na svete (2020)

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?
Pokojne nás kontaktuje na DIALOG Live na čísle *1100

Nasporené peniaze

Ak si budete posielať 50 EUR mesačne na Investičné sporenieTB, za 5 rokov si naposielate celkovo 3 000 EUR.

Ušetrené poplatky

Peniaze, ktoré ušetríte na poplatkoch po poskytnutí nového produktu z našej ponuky.

Nasporené peniaze

Ak si budete posielať 50 EUR mesačne na Doplnkové dôchodkové sporenie, za 20 rokov si naposielate celkovo 12 000 EUR.

Očakávaný výnos

Sporenie k účtuTB nie je úročené, preto očakávaný výnos je 0 EUR.

Očakávaný výnos

Suma, ktorú môžete zarobiť za 5 rokov, ak investujete úspory a poplatky v rámci Investičného sporeniaTB do podielového fondu z konzervatívnej stratégie.

Ušetrené poplatky

Peniaze, ktoré ušetríte na poplatkoch po poskytnutí nového produktu z našej ponuky.

Investičné sporenieTB

Nasporené peniaze

Ak si budete posielať 50 EUR mesačne na Sporenie k účtuTB, za 5 rokov si naposielate celkovo 3 000 EUR.

Ušetrené poplatky

Peniaze, ktoré ušetríte na poplatkoch po poskytnutí nového produktu z našej ponuky.

Očakávaný výnos

Suma, ktorú môžete zarobiť za 20 rokov, pričom investujete úspory a poplatky do fondu Comfort lifeTB 2040.

Sporenie k účtuTB

Pri účte a kreditnej karte ide o súčet mesačných poplatkov za 12 mesiacov.

Pri úverových produktoch ušetríte na jednorazovom poplatku za poskytnutie.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Pri účte a kreditnej karte ide o súčet mesačných poplatkov za 12 mesiacov.

Pri úverových produktoch ušetríte na jednorazovom poplatku za poskytnutie.