1. Blog
 2. /
 3. Ekonomické analýzy
 4. /
 5. Ako sa pracuje Slovákom po 20 rokoch v EÚ? 

Ako sa pracuje Slovákom po 20 rokoch v EÚ? 

Andrej Martiška | ekonomický analytik Autor: Andrej Martiška, ekonomický analytik | 09.05.2024 | 3 min. čítania

volne pracovne miesta a platy

Okrem sviatku práce sme si prvý májový deň pripomenuli aj výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. A to už dvadsiate. Zlepšili sa odvtedy pracovné podmienky Slovákov? Koľko máme práce a koľko pláce? Pozrite si naše veľké porovnanie.

Outsider s 38-percentnou nezamestnanosťou mladých

Situácia na slovenskom trhu práce sa nám dnes nemusí zdať ideálna. Problémov a nedostatkov je stále dosť. Avšak pripomeňme si, aká bola situácia na začiatku milénia.

Slovensko patrilo pred vstupom do Európskej únie ku európskym krajinám s najhoršou situáciou na trhu práce. Dva roky pred vstupom do únie dosahovala miera nezamestnanosti na Slovensku takmer 19 percent

To bolo v tom čase druhé najvyššie číslo zo všetkých dovtedajších a budúcich členských krajín Európskej únie. Horšie na tom bolo už iba Poľsko. 

Priemer krajín EÚ (vrátane 10 vstupujúcich krajín) bol v tom čase tesne pod 10 percent

Vývoj miery nezamestnanosti, %

vyvoj nezamestnanosti na slovensku

Zdroj: Eurostat, Tatra banka RESEARCH

Ešte znepokojujúcejšie ako samotná takmer 20-percentná miera nezamestnanosti na Slovensku bola jej štruktúra. Nezamestnanosť mladých dosahovala dva roky pred vstupom do EÚ až 38 percent, čo bolo takisto druhé najvyššie číslo po Poľsku. 

V dlhodobej nezamestnanosti bolo Slovenska s 12 percentami dokonca „lídrom“. Žiadna z 27 vtedajších a budúcich členských krajín EÚ nemala tak vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných ako Slovensko.

Pre porovnanie, dlhodobá nezamestnanosť v susednom Rakúsku dosahovala v tom čase iba 1 percento a ani v Grécku či v Taliansku neprekračovala 6 percent. 

O nelichotivom stave slovenského trhu práce pred vstupom do EÚ svedčil aj ďalší ukazovateľ – miera zamestnanosti. Tá bola ešte aj na začiatku milénia podpriemerná v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.

A pokiaľ ide o náklady práce, tak tie dosahovali na Slovensku 2 roky pred vstupom do EÚ iba 20 percent európskeho priemeru, najmenej zo všetkých krajín Vyšehradskej štvorky. 

plat pred prijatim slovenska do eu

Dnes majú hlavné slovo na trhu práce zamestnanci 

Po 20 rokoch členstva v EÚ je situácia na Slovensku výrazne lepšia:

 • Miera nezamestnanosti dosiahla za rok 2023 už iba 5,8 percent a ďalej klesá. To je hodnota tesne pod priemerom EÚ a 3-násobne nižšie číslo, aké sme mali pred vstupom do EÚ.

  Ako môžeme vidieť na grafe vyššie, k najdramatickejšiemu poklesu nezamestnanosti došlo práve v prvých štyroch rokoch bezprostredne po vstupe do únie. 
 • Výrazný pokles zaznamenala aj problematická dlhodobá nezamestnanosť. V tomto ukazovateli už dávno nepatríme na chvost EÚ, ale s hodnotou tesne pod 4 percentami patríme k priemeru EÚ.

  Problém s nedostatkom pracovných miest skôr nahradil problém s nedostatkom pracovnej sily, hoci to neplatí v každom regióne. 

praca v priemysle na slovensku

 • Miera zamestnanosti je u nás už nad priemerom Európskej únie a aj jej štruktúra sa za uplynulých 20 rokov priblížila vyspelejším ekonomikám únie.

  Rástol počet pracovníkov v službách a naopak klesal pomer ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve a priemysle.

  Avšak v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie je u nás stále významne vyššia zamestnanosť v priemysle a v službách zatiaľ pracuje relatívne menej ľudí.

porovnanie platov slovensko a eu

 • Stále nemáme nemecké ani francúzske platy.

  Aj v tejto oblasti však došlo za 20 rokov členstva v EÚ k výraznému pokroku. 

  Celkové náklady práce na Slovensku (vrátane odvodov platených zamestnávateľom) už nedosahujú 20 percent priemeru EÚ, ale blížia sa k 60 percentám

  Po Českej republike sú druhé najvyššie z krajín Vyšehradskej štvorky.
Celková kompenzácia zamestnancov za odpracovanú hodinu, priemer EÚ=100

platy na slovensku

Zdroj: Eurostat, Tatra banka RESEARCH

Vyhrňme si rukávy, čaká nás ešte veľa práce

Benefity členstva v Európskej únii sú tak jednoznačne viditeľné aj na trhu práce

Ekonomická a politická integrácia do štruktúr Európskej únie pomohla Slovensku:

 • zvýšiť ekonomickú výkonnosť
 • pritiahnuť investície
 • vytvoriť nové pracovné miesta, ktoré prispeli k ozdraveniu nášho trhu práce, redukcii vysokej nezamestnanosti a zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov. 

 

Samozrejme, za tých 20 rokov členstva v EÚ sa nám nepodarilo vyriešiť všetky problémy a sú oblasti, kde sa k štandardu EÚ približujeme pomalšie, ako by bolo žiadúce. 

Jedným z hlavných pretrvávajúcich problémov slovenského trhu práce sú vysoké regionálne rozdiely. V tejto oblasti patríme naďalej medzi najhorších v EÚ.  

regionalne rozdiely pracovny trh na slovensku

 • Miera nezamestnanosti v mnohých okresoch Západného Slovenska je dnes porovnateľná s najlepšími krajinami EÚ a počet voľných pracovných miest vysoko presahuje počet uchádzačov o zamestnanie. Problémom je tak nedostatok pracovnej sily
 • Na východe Slovenska a Gemeri sú však naďalej regióny s dvojcifernou nezamestnanosťou, ktorú navyše vo veľkej miere tvoria dlhodobo nezamestnaní a ich počet vysoko presahuje počet voľných pracovných miest.

Opäť však platí, že po „liek“ na tento problém nemusíme chodiť ďaleko: 

 • investície do budovania infraštruktúry a vzdelávania môžeme financovať aj z eurofondov. 
 • investície vytvárajúce nové pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou vieme lepšie pritiahnuť ako členská krajina EÚ. 

 

Na záver už len dodáme, že nič by nedodalo silnejší ekonomický impulz a nepodnietilo vytváranie nových pracovných miest v regiónoch na východe Slovenska tak, ako ukončenie bojov a postupná ekonomická integrácia Ukrajiny do Európskej únie.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/ako-pracuje-slovakom-po-20-rokoch-eu/