1. Blog
  2. /
  3. Ekonomické analýzy
  4. /
  5. Ako mať na Slovensku viac detí?

Ako mať na Slovensku viac detí?

Tibor Lörincz | ekonomický analytik Tatra banky Autor: Tibor Lörincz, ekonomický analytik Tatra banky | 29.05.2023 | 3 min. čítania

prispevky pre rodiny s detmi

Tento týždeň oslavujeme Deň detí a to je ideálna príležitosť zamyslieť sa nad tým, prečo máme na Slovensku málo detí. Menej, ako by sme chceli aj potrebovali.

Počkať! Potrebovali?

Sloveso „potrebovať“ znie možno trochu tvrdo, ale skrýva sa za ním relatívne jednoduchý koncept. Ak sa rodí veľa detí, populácia časom rastie, ak sa ich rodí málo, naopak, počet obyvateľov klesá. 

Klesajúca populácia nie je sama o sebe problém, prináša však niektoré komplikácie, ktoré treba riešiť, hlavne v oblasti dôchodkov: vytvára tlak, aby sa buď znižovali dôchodky, alebo sa predlžoval vek odchodu do dôchodku

Existuje však úroveň pôrodnosti, ktorá stačí na to, aby populácia ani nerástla, ani neklesala. Vo vyspelých krajinách ide o úroveň, keď každá žena porodí v priemere 2,1 dieťaťa.

Koľko sa rodí detí na Slovensku?

Najprv zlá správa:
  • Pôrodnosť je na Slovensku nižšia ako 2,1 dieťaťa na ženu, podľa údajov OECD sme v roku 2021 dosiahli úroveň 1,63
Pozitívnych správ je viac: 
  • úroveň 1,63 je vyššia ako priemer EÚ (1,53) a OECD (1,58),
  • spomedzi krajín V4 sme na 2. mieste za Českou republikou (1,83),
  • vidíme pozitívny trend: od roku 2002, kedy pôrodnosť dosiahla iba 1,19 dieťaťa na ženu, pôrodnosť kontinuálne rastie.

porodnost na slovensku

Pôrodnosť na Slovensku, v Česku a v OECD

porodnost vo vybranych krajinach Zdroj: OECD, Tatra banka RESEARCH

 

Nie sme príliš bohatí, aby sme mali deti?

Bohaté krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko, majú výrazne nižšiu pôrodnosť ako veľmi chudobné krajiny. To je spôsobené hlavne zlepšujúcou sa zdravotnou starostlivosťou o deti. V kultúrach, kde „sa nosí“ veľká rodina alebo sa čaká, že deti budú pomáhať v domácnosti, tak vzniká pri nekvalitnej zdravotnej starostlivosti tlak na vyššiu pôrodnosť, aby sa dospelosti dožilo viac ratolestí. 

Rastúce bohatstvo krajiny prináša ešte jeden dôležitý jav: emancipáciu žien. Hlavnými benefitmi sú možnosť vzdelávať sa a pracovať. V emancipovanejších spoločnostiach potom chcú mať ženy menej detí.

Medzi bohatými krajinami sa ale tento vzťah stráca. V rámci Európskej únie vzťah medzi bohatstvom a pôrodnosťou prakticky neexistuje

 

Vzťah pôrodnosti a HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily

porodnost podla HDP na obyvatela Zdroj: Svetová banka, Tatra banka RESEARCH

Na príklade Slovenska a Českej republiky dokonca vidíme, že rastúce bohatstvo vedie k rastúcej pôrodnosti. Na prelome milénií bola pôrodnosť v rozmedzí 1,1-1,2 dieťaťa na ženu, v oboch krajinách odvtedy výrazne vzrástla (na 1,63 na Slovensku a 1,83 v Českej republike). 

Naopak v USA pôrodnosť výrazne klesla, a to napriek tomu, že krajina zbohatla. V roku 2001 bola pôrodnosť v štátoch na úrovni 2,03 dieťaťa na ženu a dnes dosahuje v podstate slovenskú úroveň 1,66. 

Zdá sa, že od určitej úrovne bohatstva má na pôrodnosť vplyv niečo iné.

Prečo mamy nechcú ďalšie deti? 

Ako sme spomínali, medzi bohatstvom krajiny a počtom detí je negatívny vzťah. To je spôsobené práve tým, že ako sa zlepšujú kariérne možnosti žien, chcú mať menej detí. 

podpora pre mlade rodiny

Zároveň však platí, že ženy majú v Európskej únii a aj na Slovensku menej detí, ako tvrdia, že chcú.

Podľa dávnejšieho výskumu Eurobarometer 2011 chceli mať slovenské ženy v priemere 2,17 dieťaťa. Muži chceli mať detí o niečo menej, a to 2,03 dieťaťa. Len menej ako 1 percento žien uviedlo, že nechce byť mamou.

V roku 2011 bola pritom skutočná pôrodnosť na úrovni 1,43 dieťaťa na ženu. 

Ženy teda chcú mať viac detí, ako v skutočnosti majú. Dokonca chcú mať takmer taký počet detí, aký treba na udržanie stabilnej populácie.   

Ako teda zvýšiť pôrodnosť na Slovensku? 

Nepotrebujeme motivovať rodiny, aby chceli mať viac detí: oni ich chcú dosť. Potrebujeme im vytvoriť priestor a podmienky, aby mohli mať toľko detí, koľko chcú.

Ktoré podmienky? Nevieme. Samotný Eurobarometer, ktorý sa pýtal na preferencie o veľkosti rodiny, je vyše 10 rokov starý. Celkovo je táto problematika slabo zmapovaná.

Preto namiesto „atómoviek“ by sme mohli zvoliť jednoduchšie riešenie: opýtať sa žien.

 

prispevky na deti pre mlade rodiny

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/ako-mat-slovensku-viac-deti/