1. Blog
 2. /
 3. Ekonomické analýzy
 4. /
 5. Webinár: ESG & DORA

Webinár: ESG & DORA

| 29.05.2024

Webinár: ESG & DORA

Príjmite naše pozvanie na Webinár: ESG & DORA v rámci spolupráce s Tatra bankou o nových reguláciách v témach udržateľnosti a kybernetickej bezpečnosti s Jozefom Úrodom, vedúcim oddelenia ICT Risk and Resilience a s Tomášom Kvašňovským, sustainability manažérom Tatra banky.
Webinár sa bude konať naživo už 11.06.202409.30 hod.

Svoje otázky môžete zasielať cez sli.do #esgdora

Prihlásiť sa na webinár

Program

ESG

 • Nariadenia a legislatíva k problematike ESG sú čoraz prísnejšie a ich nedodržiavanie môže viesť k pokutám, právnym následkom a poškodeniu dobrého mena. Ich dodržiavaním môžu firmy znížiť tieto riziká a chrániť tak svoje podnikanie.
 • Spotrebitelia a firmy čoraz viac kladú dôraz na partnerstvá s dodávateľmi, ktorí dodržiavajú princípy udržateľnosti. Súlad s ESG piliermi môže zlepšiť povesť dodávateľov a prilákať aj nových zákazníkov.
 • Environmentálna časť legislatívy sa často zameriava na oblasti akými sú napr. šetrenie zdrojov a znižovanie odpadu.  Zavedením opatrení na dodržiavanie týchto nariadení môžu dodávatelia zlepšiť svoju prevádzkovú efektivitu a znížiť si náklady.
 • Súlad s reguláciami v oblasti ESG môže pomôcť dodávateľom vybudovať si pevnejšie vzťahy so svojimi zákazníkmi. Preukázaním záväzku k udržateľnosti môžu dodávatelia preukázať, že sú v súlade s hodnotami svojich zákazníkov.
 • ESG regulácie sa neustále vyvíjajú a sprísňujú. Tým, že sú dodávatelia proaktívni a dodržiavajú predpisy už dnes, si môžu zabezpečiť, že ich podnikanie bude mať dobrú pozíciu aj do budúcnosti.

Digital Operational Resilience Act (DORA)

 • Čo je nová európska legislatíva platná pre finančné inštitúcie?
 • Aké oblasti pokrýva a čo prináša nové oproti aktuálnemu stavu?
 • Definícia rizika tretích strán podľa DORA
 • Ako sa regulácia dotýka dodávateľských vzťahov, v akom rozsahu a čase môžeme očakávať zmeny? 

Medajlóny prezentujúcich a moderátora

Jozef Úroda je Head of ICT Risk and Resilience v Tatra banke. Venuje sa ICT Risk frameworku, má zodpovednosť za biznis kontinuity manažment, podporu GDPR a vzdelávania v oblasti bezpečnosti. Pôsobil na pozíciách ako administrátor Identity and Access management systémov, Security officer a zaoberal sa aj metodickou časťou informačnej bezpečnosti a manažmentu rizík v tejto oblasti. Jeho budovanie povedomia o bezpečnosti z klientskeho pohľadu môžete poznať pod značkou #predigitalnubezpecnost.

Tomáš Kvašňovský je Sustainability manažér v Tatra banke. Venuje sa stratégii trvalej udržateľnosti banky a zodpovedá za koordináciu a riadenie ESG témy v kontexte dlhodobej stratégie spoločnosti. Vyštudoval podnikový manažment v Bratislave. Od roku 2002 pôsobil v IT sektore, kde pracoval predovšetkým v oblasti marketingu a PR. 

Radoslav Dubeň je Vedúci oddelenia strategického nákupu v Tatra banke, a.s. Za viac ako 10 rokov prešiel cez rôzne pracovné pozície od nákupcu po manažéra nákupného tímu s pôsobnosťou a kompetenciami v rámci CEE regiónu. Tatra banka je poháňaná inováciami, agilným spôsobom dodávok SW riešení, dôrazom na zážitok klienta aj zamestnanca a zameraním sa na udržateľnosť vo svojom podnikaní a tieto aspekty sa snaží pretaviť aj do postupov v rámci obstarávania.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/webinar-dora-esg/