1. Blog
 2. /
 3. Návody
 4. /
 5. Ako si uplatníte daňový bonus na zaplatené úroky (postup a podmienky)

Ako si uplatníte daňový bonus na zaplatené úroky (postup a podmienky)

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 30.01.2024 | 3 min. čítania

danovy bonus hypoteka pre mladych

Mladí klienti si môžu aj v roku 2024 uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie za rok 2023. Musia však splniť viaceré podmienky a požiadať svoju banku o potvrdenie, ktoré následne priložia k daňovému priznaniu.

Kedy máte nárok na daňový bonus na zaplatené úroky?

 • Ak máte HypotékuTB s účelom kúpa bytu či domu (alebo ich časti), výstavba či dostavba nehnuteľnosti, zmena či údržba nehnuteľnosti, prípadne môže ísť o kombináciu týchto účelov alebo kombináciu so splatením úveru (bonus sa nevzťahuje na refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku). 
 • Ak ste úverovú zmluvu podpísali po 31. 12. 2017.
 • Ak je dĺžka doby splácania vášho úveru od 5 do 30 rokov.
 • Ak máte najmenej 18 a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver. Podmienku veku musí splniť hlavný dlžník aj spoludlžník.
 • Váš priemerný hrubý mesačný príjem rok pred podpisom úverovej zmluvy nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku (pre zmluvy uzavreté v roku 2024 sa táto suma zvyšuje na 1,6-násobok).
 • Vaša zakladaná nehnuteľnosť je na Slovensku a je určená na bývanie.

Ak podmienky spĺňa dlžník aj spoludlžník, je potrebné, aby sa navzájom dohodli, pretože daňový bonus si môže uplatniť len jednej z nich. Dlžníkom alebo spoludlžníkom sa pritom museli stať už v čase uzatvorenia zmluvy, t. j. nárok na bonus nemajú osoby, ktoré pristúpili do úverového vzťahu až neskôr (výnimkou je dedičské konanie). 

Ďalšie užitočné informácie pre žiadateľov o daňový bonus na zaplatené úroky: 

Koľko vám štát vráti na dani? 

Daňový bonus je možné získať až do výšky 400 eur

Vypočítava sa ako 50 percent zo zaplatených úrokov z jedného úveru ročne, najviac však zo sumy 50-tisíc eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť.

Ide o formu priamej daňovej úľavy, ktorá nahradila hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. O sumu daňového bonusu sa vám zníži vypočítaná daň z príjmov.

danovy bonus na hypoteku vo vyske 400 eur

Dôležitá informácia pre žiadateľov o hypotéku v roku 2024:

Pre zmluvy uzavreté od 1. 1. 2024 sa mení maximálna výška daňového bonusu – narastá až na 1 200 eur. Síce sa aj naďalej vypočítava ako 50 percent zo zaplatených úrokov, avšak už bez obmedzenia výšky úveru.

Koľko rokov si môžete uplatňovať tento daňový bonus?

Daňový bonus si môžete nárokovať po dobu prvých 5 rokov od poskytnutia úveru.

Ako žiadať o daňový bonus na zaplatené úroky?

 • Ak ste zamestnanec, potvrdenie od banky odovzdáte svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie.
 • Ak ste podnikateľ alebo chcete ako zamestnanec podať daňové priznanie sami, priložíte potvrdenie od banky k vášmu daňovému priznaniu, máte na to čas do 2. 4. 2024 (ak požiadate o odklad podania daňového priznania, posledný deň je 1. 7. 2024).

Ako získate potvrdenie o zaplatených úrokoch na hypotéke od Tatra banky?

Ak spĺňate podmienky pre získanie daňového bonusu, môžete potvrdenie získať:  

ako ziadat o danovy bonus na hypoteku

Tip pre vás: Zvýšila sa vaša mesačná splátka hypotéky? Využite pomoc od štátu:

Zvýšené splátky v roku 2023

 • môžete požiadať o daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru 
 • jednorazové potvrdenie vám vystaví banka 
 • daňový bonus si uplatníte na daňovom úrade
 • vypočíta sa ako 75 percent zo zvýšenia splátky 
 • výška bonusu je najviac 150 eur mesačne (maximálne 1 800 eur ročne) 

Pozrieť podmienky 

 

Zvýšené splátky v roku 2024

 • môžete požiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie
 • nepotrebujete žiadne potvrdenie od svojej banky
 • o príspevok žiadate na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • vypočíta sa ako 75 percent zo zvýšenia splátky 
 • výška príspevku je najviac 150 eur mesačne (maximálne 1 800 eur ročne)

Pozrieť podmienky 

 

Upozornenie: 

Za rok 2023 si môžete uplatniť iba jeden z daňových bonusov – buď sa rozhodnete pre daňový bonus na zaplatené úroky alebo jednorazový daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. 

Ak spĺňate podmienky pre oba bonusy, môžete požiadať banku o vystavenie oboch potvrdení a následne sa rozhodnete, ktoré z nich predložíte daňovému úradu.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/navody/ako-si-uplatnite-danovy-bonus-zaplatene-uroky-postup-podmienky/