1. Blog
 2. /
 3. Návody
 4. /
 5. Exekúcia na účte – aké máte možnosti?

Exekúcia na účte – aké máte možnosti?

Alica Bátovská | business analytik Tatra banky Autor: Alica Bátovská, business analytik Tatra banky | 15.07.2022 | 5 min. čítania

exekucia ako odblokovat ucet v banke

Prečítajte si návod, ako uhradiť exekúciu, aby bol váš účet čo najrýchlejšie odblokovaný. Dozviete sa tiež, ako požiadať o uvoľnenie prostriedkov, na ktoré máte nárok zo zákona.

Ako zistím, že mám peniaze na účte blokované exekúciou?

Oznámenie o začatí exekúcie vám príde od exekútora. Indíciou o exekúcii môže byť aj zníženie disponibilného zostatku na vašom účte. Informáciu o zadržaní financií na vašom účte nájdete tiež v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo Internet bankinguTB v detaile účtu v poli Zadržaná čiastka.

Upozorňujeme však, že toto pole má len informatívny charakter a suma v ňom uvedená môže obsahovať aj iné ako exekúciou zadržané prostriedky.  

V prípade, že sa s takouto situáciou stretnete, väčší detail o zadržanej čiastke vám poskytneme telefonicky prostredníctvom nášho kontaktného centra DIALOG Live alebo v ktorejkoľvek pobočke

Možnosti riešenia exekúcie v banke:

 • Úhrada exekúcie
 • Čiastka jednorazovo nepodliehajúca exekúcii
 • Nepostihnuteľná časť mzdy alebo iného príjmu
 • Som podnikateľ a potrebujem uvoľniť finančné prostriedky na mzdy pre zamestnancov

moznosti riesenia exekucie

Úhrada exekúcie

Máte na účte dostatok peňazí na pokrytie exekúcie a napriek tomu ich banka neposlala exekútorovi? Je pravdepodobné, že banke ešte nebol doručený exekučný príkaz, na základe ktorého je povinná vyplatiť pohľadávku exekútorovi.

uhrada exekucie

Exekúciu môžete uhradiť aj vy:

 • Úhradu odporúčame vykonať vždy v spolupráci s bankou. Ak požiadate o úhradu exekúcie banku, po splnení všetkých náležitostí a zaslaní platby bude zadržaná čiastka odblokovaná a môžete s účtom voľne nakladať (samozrejme, za predpokladu, že na účte nemáte ďalšie exekúcie alebo iné blokácie). 

  O dobrovoľnú úhradu exekúcie môžete požiadať prostredníctvom nášho kontaktného centra DIALOG Live alebo v ktorejkoľvek pobočke našej banky.
 • Ak úhradu exekúcie vykonáte bez informovania banky, prostriedky na vašom účte budú uvoľnené až po doručení príkazu na odblokovanie banke.

Tip pre vás: Ak ste už exekúciu uhradili a váš účet v banke je naďalej blokovaný, odporúčame vám kontaktovať príslušný exekútorský úrad a požiadať o zaslanie príkazu na odblokovanie do banky.

 

Čiastka jednorazovo nepodliehajúca exekúcii

Podľa zákona máte nárok na uvoľnenie prostriedkov:

 • do výšky 165 EUR (platí v prípade exekúcie začatej po 1. 4. 2017),
 • do výšky 99,58 EUR (ak bol začiatok exekúcie pred 31. 3. 2017).

Žiadosť o uvoľnenie týchto prostriedkov môžete podať len jedenkrát počas exekučného konania.

Prostriedky vám prevedieme bezhotovostne na účet, ktorý uvediete v žiadosti, alebo vám ich vyplatíme v hotovosti v pobočkách s pokladňou.

O uvoľnenie čiastky jednorazovo nepodliehajúcej exekúcii môžete požiadať: 

 • prostredníctvom nášho kontaktného centra DIALOG Live (len bezhotovostný prevod na iný účet),
 • v ktorejkoľvek pobočke, pričom požadujeme vaše vyhlásenie, že ste si neuplatnili nárok na uvedené prostriedky v inej banke.

ciastka jednorazovo nepodliehajuca exekucii

Nepostihnuteľná časť mzdy alebo iného príjmu

Ak máte na účet zasielanú mzdu alebo iné príjmy, napr. dôchodok, zo zákona máte nárok na uvoľnenie prostriedkov do výšky tzv. nepostihnuteľnej sumy. 

nepostihnutelna cast mzdy

Spôsob výpočtu tejto sumy je určený zákonom. Na internete sú k dispozícii mnohé kalkulačky na výpočet.

Banke je potrebné oznámiť, že na vašom účte sú prostriedky nepodliehajúce exekúcii, ako aj konkrétnu výšku týchto prostriedkov.

Odporúčanie:

Ak by exekútor nesúhlasil s vami uvedenou výškou sumy, bude rozhodujúca výška sumy, ktorú označí exekútor. Preto vám odporúčame vyžiadať si súhlas exekútora vopred. 

Tip pre vás: Kedy nemá zmysel počítať výšku nepostihnuteľnej sumy? Ak sa vykonáva exekúcia aj zrážkami zo mzdy a iných príjmov, platiteľ mzdy vám zasiela na účet už očistenú, nepostihnuteľnú časť mzdy. Banku môžete požiadať o uvoľnenie celej tejto sumy. 

 

Vzor tlačiva:  Vyhlásenie o prostriedkoch nepodliehajúcich exekúcii 

Prostriedky vám prevedieme bezhotovostne na účet, ktorý uvediete vo Vyhlásení, alebo vám ich vyplatíme v hotovosti v pobočkách s pokladňou.

Som podnikateľ a potrebujem uvoľniť finančné prostriedky na mzdy pre zamestnancov

Prostriedky na vašom účte sú určené na výplaty vašich zamestnancov a sú blokované exekúciou? O uvoľnenie prostriedkov na mzdy môžete požiadať v pobočke, ak spĺňate tieto podmienky:

 • ide o mzdy s výplatným termínom, ktorý nasleduje po blokovaní účtu,
 • predložíte nám:
  - Vyhlásenie povinného o určení prostriedkov na výplatu miezd, 
  - Zoznam zamestnancov s uvedenou výškou mzdy,
 • ak máme vykonať uvoľnenie prostriedkov na mzdy prevodom, predložíte nám aj prevodné príkazy určené na prevody prostriedkov na mzdy.

uvolnenie financnych prostriedkov na mzdy

O výber v hotovosti môžete žiadať len v pobočkách s pokladňou.

Tip pre vás: Ak ste sa s exekútorom dohodli na splátkovom kalendári a na účte máte napriek tomu blokovanú sumu v celkovej výške pohľadávky, odporúčame vám kontaktovať príslušný exekútorský úrad a požiadať o odklad exekúcie. 

 

Často kladené otázky:

 • Čo znamená „účet v exekúcii“?
  Na „účte v exekúcii“ je nastavené blokovanie prostriedkov vo výške určenej exekučným orgánom (exekútor, Daňový úrad, Sociálna poisťovňa...) na základe príkazu príslušného exekučného orgánu.
 • Kvôli exekúcii mám na účte mínusový disponibilný zostatok. Sú mi preto účtované debetné úroky?
  Exekúcia na účte nemá vplyv na účtovanie debetných úrokov.
 • Môžem požiadať o zrušenie účtu, ak je blokovaný exekúciou?
  Áno. O zrušenie účtu môžete požiadať v ktorejkoľvek pobočke, peňažné prostriedky podliehajúce exekúcii však zostávajú v banke naďalej blokované.

casto kladene otazky o exekucii

 • Uhradil som exekúciu, kedy mi odblokujete účet?
  Ak ste úhradu exekúcie vykonali vo vlastnej réžii bez súčinnosti banky, prostriedky na vašom účte budú uvoľnené až po doručení príkazu na odblokovanie banke. Pre urýchlenie vám odporúčame kontaktovať príslušný exekučný orgán a požiadať o zaslanie príkazu na odblokovanie do banky.

  V prípade, že ste o dobrovoľnú úhradu požiadali banku, po splnení všetkých náležitostí a zaslaní platby exekučnému orgánu bude účet v rozsahu úhrady automaticky odblokovaný a môžete s účtom voľne nakladať (samozrejme, za predpokladu, že na účte nemáte ďalšie exekúcie alebo iné blokácie). 
 • Ako dlho trvá odblokovanie účtu po zaslaní príkazu na odblokovanie exekútorom?
  Príkaz je spracovaný v deň doručenia príkazu do banky. 
 • Mám nárok na prostriedky nepodliehajúce exekúcii, ale všetky prostriedky na účte sú blokované exekúciou.
  Prostriedky nie sú uvoľňované automaticky. V súlade so zmluvou o účte musíte o uvoľnenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii požiadať banku. Môžete tak urobiť prostredníctvom nášho kontaktného centra DIALOG Live (len bezhotovostný prevod na iný účet) alebo v ktorejkoľvek pobočke, pričom je nevyhnutné predložiť vaše vyhlásenie s uvedením sumy prostriedkov, ktoré nepodliehajú exekúcii.
 • Je potrebné vyžiadať súhlas exekútora pre uvoľnenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii?
  Odporúčame komunikovať s exekútorom ohľadne presného určenia výšky prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol klient, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.

otazky klientov exekucia

 • Ako dlho trvá uvoľnenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii?
  Žiadosť je posudzovaná odborným útvarom banky a v štandardných prípadoch je vybavená v priebehu aktuálneho pracovného dňa (pri žiadostiach prijatých do 17:00 hod). V prípade nezrovnalostí, ak je nutná súčinnosť ďalších útvarov, môže vybavenie trvať dlhšie.
 • Mám na účte financie blokované exekúciou, môžem ich použiť na úhradu exekúcie?
  Áno, o dobrovoľnú úhradu exekúcie môžete požiadať prostredníctvom nášho kontaktného centra DIALOG Live alebo v ktorejkoľvek pobočke našej banky.
 • Môže byť exekúcia vedená aj na maloleté dieťa?
  Áno, môže. Dieťa môže byť povinný v exekučnom konaní a preto aj pohľadávka z účtu dieťaťa môže byť predmetom exekúcie. 
 • Ak je exekúcia vedená na manželku, môže byť blokovaný účet manžela?
  Banka blokuje účet osoby/osôb, ktoré sú uvedené v príkaze exekučného orgánu.
 • Účtuje si banka poplatok za účet klienta v exekúcii?
  V prípade bežných klientov nepodnikateľov takýto poplatok banka neuplatňuje. V prípade podnikateľov a právnických osôb je uplatňovaný v zmysle Sadzobníka poplatkov príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/navody/exekucia-ucet-ake-mate-moznosti/