1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Jedinečná trojpilierová dôchodková kalkulačka

Jedinečná trojpilierová dôchodková kalkulačka

Boris Fojtík | ekonomický analytik Tatra banky Autor: Boris Fojtík, ekonomický analytik Tatra banky | 31.01.2020 | 2 min. čítania

dochodkova kalkulacka

Najnovšou inováciou, ktorú klientom prinášame v spolupráci s Univerzitou Matej Bela, je jedinečná trojpilierová dôchodková kalkulačka. Dochodkovakalkulacka.sk ponúka komplexný pohľad na budúci dôchodok kombinujúc príjmy zo všetkých troch dôchodkových pilierov.

Dobrým príkladom fungujúceho systému odhadu výšky budúceho dôchodku je Švédsko, na Slovensku však doteraz chýbal užívateľsky jednoduchý nástroj. Prieskum agentúry FOCUS realizovaný v júni 2019 potvrdzuje, že až dve tretiny respondentov uviedli, že očakávajú dôchodok vo výške 900 EUR. Zároveň väčšina z nich ako jedno z najväčších želaní uviedla práve lepší dôchodok. Zabezpečiť si na dôchodok dostatočný príjem pre zachovanie životného štandardu je pritom pre väčšinu ľudí reálne dosiahnuteľný cieľ. Vyžaduje si to však záujem a ochotu prijať zodpovednosť za vlastnú budúcnosť. 

„Každý občan si zaslúži mať informáciu o tom, aký príjem po odpracovaní 40 rokov môže na dôchodku očakávať. V prípade, že s takýmto výhľadom nie je spokojný, môže sa prostredníctvom individuálneho sporenia lepšie pripraviť na v priemere 20 rokov trvajúci dôchodkový vek. Potrebuje však dostať všetky dostupné relevantné informácie, pretože nasporiť si dostatočnú sumu na dôchodok si vyžaduje čas a budúcnosť sa odložiť nedá,“ hodnotí Marcel Haniš, vedúci oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky.

Dochodkovakalkulacka.sk je výsledkom spolupráce DDS Tatra banky a výskumného tímu Univerzity Mateja Bela. Jej kľúčovým benefitom je prehľadnosť a jednoduchosť odhadu celkového dôchodku zo všetkých troch dôchodkových pilierov. A to aj napriek tomu, že sa opiera o komplikované výpočty založené na komplexnom modeli zohľadňujúcom vzdelanie, príjem, vek, ale aj demografický vývoj, odhadovaný vývoj inflácie, trhu práce, atď.

„Kalkulačka DDS Tatra banky využíva len malú časť výstupov mikrosimulačného modelu. Samotný model má štyri veľké moduly – demografický, statusový, makroekonomický a modul politík, čo umožňuje sledovať vývoj celého dôchodkového systému Slovenska. Navyše čoskoro pribudne aj oblasť daní a odvodov, čím sa model stane komplexným nástrojom aj na testovanie politík,“ dopĺňa doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, Phd., prodekan pre rozvoj na Univerzite Matej Bela.

Navštívte stránku dochodkovakalkulacka.sk a zistite, aká je dnes Vaša finančná budúcnosť a ako ju viete zmeniť k lepšiemu.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík, hovorca, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/jedinecna-trojpilierova-dochodkova-kalkulacka-slovensku/