Zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku

| 24.04.2015

Tatra banka v spolupráci s organizáciou Challengest pripravila pre  študentov výzvu, v rámci ktorej mali možnosť zužitkovať svoje vedomosti a  pokúsiť sa nájsť riešenie otázky zvyšovania finančnej gramotnosti na  Slovensku. Víťazi získali stáž v banke a odbornú prípravu na pracovný pohovor.

Študenti, ktorí sa problému hlbšie venovali, najčastejšie zdôrazňovali nebezpečenstvo nedostatočnej informovanosti o výhodnosti jednotlivých finančných produktov. Veľký dôraz kládli na potrebu vytvárania finančnej rezervy či sledovania výdavkov.

Zvyšovanie finančnej gramotnosti na SlovenskuZaujímavé štatistiky:

  • 90 % študentov očakáva, že banka ich bude vzdelávať v oblasti financií
  • 70 % študentov odporúča využitie online komunikácie
  • 40 % študentov má záujem spravovať svoje financie cez mobilné aplikácie
  • 30 % študentov by uvítalo vzdelávanie na školách, ktoré navštevujú

"Zmena cieľovej skupiny je potrebná preto, lebo ľudí nemôžeme donútiť, aby ich niečo zaujímalo. Z toho vyplýva, že je potrebné vychovať takú generáciu, ktorá bude chápať, že je to dôležité," uvádza Jozef Bedlek, ktorý sa vo svojej práci zameral na zvyšovanie finančnej informovanosti prostredníctvom online kampaní.

Stáže prebiehali od februára do apríla tohto roka, podľa preferencií výhercov. Tí mali možnosť vybrať si termín aj samotnú pobočku. Stážovalo sa tak v Bratislave a Košiciach. „Našou snahou je sprostredkovať študentom predovšetkým skúsenosť a cenné informácie z praxe, ktoré im podľa ich vlastných slov tak veľmi chýbajú. V tomto prípade to bolo práve prostredníctvom dní strávených v priamom centre celého bankového diania - v pobočke Tatra banky,“ hovorí Branislav Vargic, riaditeľ odboru ľudských zdrojov Tatra banky.

„Stážoval som v pobočke Štúrova 14/28, Košice. Spoznal som prácu servisných poradcov, finančných poradcov, osobných bankárov, ale aj manažérov pobočky a aj samotnej riaditeľky. Neostalo to však iba pri pozorovaní. Aktívne som sa zúčastňoval pri osobných stretnutiach s klientmi a zamestnanci mi ochotne odpovedali na všetky moje otázky,“ hovorí víťaz Kamil Kubík, ktorý mal možnosť vyskúšať si prácu v pobočke ako prvý.

Zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku

Najbližšie stretnutie so študentmi pre tých, ktorých zaujímajú inovácie a svet technológií, dávame do pozornosti blížiace sa kariérne podujatie Night of Chances Technology. Pod réžiou Nexterie sa stretnú tí najzaujímavejší predstavitelia známych spoločností a najšikovnejší študenti IT zamerania.

Kedy: 28. apríla 2014
Kde: FIIT, Ilkovičova 2, Bratislava
Program: Študenti majú možnosť zistiť, ako fungujú technológie v praxi a tiež rozprávať sa so zástupcami firiem o odborných témach ako aj o budúcich možnostiach zamestnania. 18.00 hod. panelová diskusia za prítomnosti V. Matouša (CIO Tatra banky)

Viac informácií na: http://nexteria.sk/som-student/night-of-chances/

Viac o Challengest
Organizácia Challengest prepája študentov a firmy prostredníctvom úloh, resp. „challengov", ktoré firmy študentom zadávajú. Ich riešením získavajú nielen cenné skúsenosti, ale často aj zaujímavé ceny. Tatra banka je hlavným partnerom Challengest. V minulosti boli vďaka tejto spolupráci realizované Tatra banka Private banking Challenge a CEO Challenge, ktoré sa tešili veľkému úspechu medzi študentmi.
Už čoskoro sa tiež dozvieme, kto sa stal víťazom práve ukončenej výzvy zameranej na vernostný program. Najúspešnejší študent získa nielen darčekovú kartu v hodnote 100 €, ale aj možnosť vlastným pričinením ovplyvniť ďalšiu prácu so študentským segmentom v Tatra banke.

Kontakt:

Zuzana Povodová
Hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/zvysovanie-financnej-gramotnosti-slovensku/