1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Ako si založiť firmu?

Ako si založiť firmu?

| 08.05.2022 | 5 min. čítania

ako zalozit firmu

Ak si chcete založiť vlastnú firmu, máme pre vás niekoľko užitočných tipov a trikov, a to z rôznych uhlov pohľadu. Aký typ je pre vás vhodný a aké otázky by ste si mali položiť ešte pred spustením celého procesu?

Aktualizované 04. 04. 2024.

Čo je to vlastne firma?

Slovo „firma“ sa na Slovensku používa veľmi často, z legislatívneho hľadiska však neexistuje. Ak hovoríme o firme, najčastejšie ide o laické synonymum pre živnosť alebo obchodnú spoločnosť. Správnym odborným pojmom je slovo „podnik“, ktoré je zadefinované v Obchodnom zákonníku a myslí sa ním podnik fyzickej alebo právnickej osoby. Podnikateľ – fyzická osoba – je zvyčajne živnostníkom, podnikanie vo forme právnickej osoby je najčastejšie podnikanie formou s. r. o. Medzi jednotlivými právnymi formami podnikania sú pomerne veľké rozdiely.

Aké otázky si položiť ešte pred založením firmy?

Skôr než sa pustíte do zakladania firmy, mali by ste si položiť niekoľko dôležitých otázok. Môže od nich závisieť schopnosť podnikania prežiť, ale aj vaše vlastné duševné zdravie či stav účtu. Čo sa teda opýtať samých seba predtým, než príde na rad založenie firmy?

 1. Je podnikateľský nápad životaschopný?
  Pripravili ste sa poriadne na vaše budúce podnikanie? Spravili ste si analýzu trhu, alebo ste skúsili zistiť prípadný záujem o vaše produkty či služby formou predpredaja? Máte hotový podnikateľský plán? Založenie firmy by malo nasledovať až po tom, čo si stanovíte, v čom začať podnikať, a zistíte, či o váš nápad majú záujem zákazníci.

 2. Budete podnikať sami alebo so spoločníkmi?
  Existuje vtip, ktorý vraví, že podnikať treba v nepárnom počte a traja spoločníci sú veľa. Na druhej strane existuje veľmi veľa úspešných biznisov, ktoré vlastnia viacerí spoločníci. Ak chcete podnikať s niekým ďalším, dobre si premyslite, či ťažké časy v podnikaní neovplyvnia váš vzťah (hlavne ak ide o rodinu či priateľov), prípadne či by vás nemrzelo, ak by tento vzťah kvôli nezdaru v biznise skončil. Ak idete naopak podnikať sami, takisto zvážte, či dokážete všetko ustáť aj bez pomoci.

 3. Máte dobre premyslené financovanie vášho podnikania?
  Začať podnikať sa dá aj bez peňazí, resp. iba s minimálnym vstupným kapitálom. Hlavne ak si vyberiete založenie firmy formou živnosti. Otázka financií pri štarte nie je však iba o poplatkoch a vkladoch. Zamyslite sa nad tým, či máte peniaze na samotný štart podnikania a výdavky počas prvých mesiacov fungovania firmy. Čo sa stane, ak tieto prostriedky vyčerpáte? Čo ak vám biznis nepôjde, klienti budú meškať s úhradou faktúr, alebo nebudete mať žiadne zákazky a predaje? Budete mať z čoho žiť? Ste pripravení aj na prípadný neúspech podnikania a máte vytvorenú rezervu?

Založeniu firmy predchádza výber právnej formy

Najpopulárnejšou právnou formou podnikania na Slovensku je jednoznačne živnosť. Hneď za ňou nasleduje spoločnosť s ručením obmedzeným. Ak sa začínajúci podnikateľ rozhoduje, ktorú právnu formu si vybrať, zvyčajne volí práve medzi týmito dvomi (hoci existujú aj ďalšie právne formy).

Výber právnej formy podnikania by ste mali zvážiť na základe viacerých faktorov, pričom vyberáme tie najdôležitejšie:

 • vstupný kapitál a náklady na založenie firmy,
 • majetkové ručenie,
 • daňovo-odvodové zaťaženie,
 • spôsob vedenia účtovníctva,
 • spôsob vyplácania príjmu podnikateľovi,
 • zverejňovanie údajov o hospodárskych výsledkoch firmy,
 • (ne)možnosť mať spoločníkov,
 • (ne)možnosť vstupu investora do firmy,
 • kredibilita právnej formy.

výber právnej formy

Zjednodušene platí, že výhody jednej právnej formy sú nevýhodami druhej a opačne. Neexistuje jednoznačná odpoveď, ktorá právna forma je výhodnejšia, všetko závisí od vašich konkrétnych podnikateľských plánov a požiadaviek. Pred založením firmy sa môžete poradiť napríklad s daňovým či podnikateľským poradcom, pomôcť môže aj advokát.

Zvoľte si predmet podnikania a preskúmajte potrebné povolenia

Či už sa rozhodnete pre živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, prípadne pre úplne inú právnu formu, celkom určite si budete musieť zvoliť takzvané predmety podnikania

Hoci môže ísť o mätúce názvoslovie, akákoľvek právna forma (s výnimkou špeciálnych úprav ako slobodné povolanie či podnikanie ako samostatne hospodáriaci roľník) musí pri založení firmy riešiť, aké „živnosti“ bude prevádzkovať a volí si jednotlivé predmety podnikania. Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti obchodné, výrobné alebo poskytujúce služby. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení podnikateľa – tak fyzickej, ako aj právnickej osoby – vždy obsahuje aj predmet, resp. predmety podnikania.

Existujú tri typy živností:

 • voľná živnosť (bez špeciálnych požiadaviek),
 • viazaná živnosť (vyžaduje si určité vzdelanie alebo kvalifikáciu, ktoré sa dokladujú príslušnými dokumentmi potvrdzujúcimi ukončenie takéhoto vzdelania),
 • remeselná živnosť (vyžaduje si ukončené vzdelanie v určitom remesle s platným dokladom o takomto vzdelaní).

Konkrétnych predmetov podnikania sú desiatky. Ak nejde o viazanú živnosť (napr. očnú optiku) alebo remeselnú živnosť (napr. stolárstvo), pomôcť si môžete zoznamom odporúčaných predmetov podnikania (voľných živností), ktorý vytvorilo (a pravidelne aktualizuje) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Z tohto zoznamu by ste si mali vybrať tie, ktoré najlepšie charakterizujú vašu budúcu podnikateľskú činnosť.

Platí však, že pri ohlásení voľnej živnosti je možné uviesť aj iné označenie živnosti, ktoré nie je uvedené v odporúčanom zozname. Môžete si teda zvoliť aj iný predmet podnikania, podmienkou však je dodržanie požiadavky určitosti a zrozumiteľnosti označenia predmetu podnikania, aby nedošlo k zámene s remeselnou alebo viazanou živnosťou. Častými voľnými živnosťami na Slovensku sú napríklad vedenie účtovníctva, výroba hračiek, bižutérie a oprava motorových vozidiel.

Podnikať budete môcť iba v tých predmetoch, ktoré ste si vybrali, nie v iných. Ak si napríklad chcete založiť kozmetický salón, musíte získať oprávnenie na remeselnú živnosť „kozmetické služby“. Budete však môcť ponúkať iba služby. Ak budete chcieť v salóne zároveň aj predávať kozmetiku, medzi predmety podnikania si musíte zapísať aj voľnú živnosť – kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod). Pokiaľ by ste takýto predmet podnikania zapísaný nemali, či už v živnostenskom alebo obchodnom registri, a na podnikanie tohto typu nemáte živnostenské oprávnenie, riskujete pokutu do výšky až niekoľko tisíc eur. Ide totiž o neoprávnené podnikanie alebo, ľudovo povedané, „podnikanie načierno“. 

Nové živnosti si, samozrejme, môžete do registrov časom aj dopĺňať, môže to však byť spojené s poplatkami. Neexistuje správna a jednoznačná odpoveď na otázku, koľko predmetov podnikania si zvoliť. Odporúča sa však už na začiatku myslieť na to, kam by sa vaša firma mohla rozvíjať a aké činnosti by ste mohli vykonávať v budúcnosti.

Na druhej strane veľké množstvo predmetov podnikania môže pôsobiť neseriózne. Ak si vás potenciálny obchodný partner bude chcieť pred začiatkom spolupráce „preklepnúť“ a uvidí, že podľa zapísaných živností podnikáte vo všetkom, od rybolovu až po skrášľovanie tela, môže to naňho pôsobiť prinajmenšom zvláštne. Zbytočné živnosti navyše, ktoré nevyužívate, vám tiež môžu priniesť nechcené dodatočné povinnosti. Napríklad častý predmet podnikania s názvom „činnosť organizačného a ekonomického poradcu“, ktorý musí podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu plniť jeho dodatočné požiadavky (napr. mať vytvorené určité smernice atď.).

Založenie firmy ako fyzická osoba – živnostník

Ak plánujete podnikať sami, najčastejšie si zvolíte založenie živnosti. Spôsob, ako si založiť firmu je v prípade živnosti pomerne jednoduchý a rýchly. Podnikať môžete začať v podstate zo dňa na deň. 

Založenie firmy ako fyzická osoba – živnostník

Aby vás zapísali do živnostenského registra, musíte spĺňať podmienky ako vek nad 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. V prípade viazaných a remeselných živností musíte ešte navyše splniť aj podmienku odbornej spôsobilosti (doklad o ukončenom vzdelaní v príslušnom odbore, prípadne aj prax).

Živnosť si vybavíte na buď živnostenskom úrade – na takzvanom jednotnom kontaktnom mieste –alebo, výhodnejšie, elektronicky cez Slovensko.sk. V online podobe (s nutnosťou mať elektronický občiansky preukaz a elektronický podpis) platíte za jednu voľnú živnosť 0 eur a za viazanú/remeselnú 11 eur.

V prípade, že pôjdete živnosť zakladať osobne, zaplatíte za jednu voľnú živnosť 7 eur a za viazanú/remeselnú 22 eur. Ak vás založenie tejto právnej formy zaujíma podrobnejšie, prečítajte si náš článok o založení živnosti.

Založenie firmy ako právnická osoba – spoločnosť alebo družstvo

Ak plánujete podnikať spoločne viacerí (výnimkou sú jednoosobová s. r. o. a jednoosobová j. s. a., ktoré môže vlastniť aj iba jedna fyzická osoba), zrejme si založenie firmy zvolíte ako právnická osoba. Vybrať si môžete z piatich druhov obchodných spoločností (akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť) alebo podnikať môžete ako družstvo.

Najčastejšou a najobľúbenejšou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo hovorovo aj eseročka.

Základné charakteristiky spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) sú:

 • minimálny počet spoločníkov – 1, maximálny – 50,
 • spoločníci ručia do výšky svojho nesplateného vkladu,
 • minimálny vklad jedného spoločníka – 750 eur, minimálne základné imanie – 5 000 eur,
 • zisk sa zdaňuje ako právnická osoba (aktuálne 15 % alebo 21 %); ak by si zo zisku po zdanení vyplatil spoločník – fyzická osoba svoj podiel, od roku 2024 sa uplatní zrážková daň v sadzbe 10 %.

Založenie firmy ako právnická osoba

Ak sa rozhodnete založiť si firmu vo forme s. r. o., budete musieť najskôr spísať zakladateľskú listinu (v prípade jediného spoločníka) alebo spoločenskú zmluvu (v prípade viacerých spoločníkov). Zvoliť si musíte aj sídlo s. r. o. V prípade, že nejde o vašu vlastnú nehnuteľnosť, musíte doložiť buď nájomnú zmluvu, alebo úradne osvedčený súhlas majiteľa nehnuteľnosti, kde budete mať sídlo. Dokladovať budete musieť aj úradne osvedčený podpisový vzor prvého konateľa firmy.

Ešte pred zápisom do obchodného registra musíte splatiť základné imanie spoločnosti vo výške 5 000 eur v hotovosti alebo bezhotovostne na podnikateľský účet. Eseročka musí získať na vykonávanie svojej činnosti povolenia vo forme osvedčení o živnosti. Jednotlivé živnosti (predmety podnikania) podliehajú rovnakým poplatkom ako pri zakladaní živnosti a závisia od toho, či ich zapisujete online alebo fyzicky na úrade.

Po vykonaní všetkých predošlých krokov podá spoločnosť na krajský súd príslušný k sídlu s. r. o. návrh na zápis s. r. o. do obchodného registra. Poplatok za tento návrh je 220 eur a úkon je možné vykonať iba online. Budete teda potrebovať elektronický občiansky a zaručený elektronický podpis. Súd by mal spoločnosť zapísať do ORSR do dvoch dní. Podnikať môžete začať odo dňa zápisu.

Zároveň upozorňujeme, že od minulého roka pribudla možnosť založenia „eseročky“ zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Nie je to však možné pre všetky s. r. o., potrebné je splniť viacero podmienok.

Pri zjednodušenom spôsobe je možné vytvoriť spoločenskú zmluvu prostredníctvom interaktívneho sprievodcu, ktorý sprevádza zakladateľov s. r. o. cez jednotlivé kroky prípravy spoločenskej zmluvy. Následne sa použije elektronická služba obchodného registra na podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov z vytvorenej spoločenskej zmluvy. Výhodou zjednodušeného založenia s. r. o. je tiež súčasné získanie živnostenského oprávnenia pre vybrané predmety podnikania, a to zápisom spoločnosti do obchodného registra.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o postupe a podmienkach, prečítajte si aj náš článok o založení s. r. o.

Založenie firmy svojpomocne alebo externe?

Zdá sa vám celý postup založenia firmy príliš zložitý? Nemáte ešte elektronický občiansky preukaz? Prípadne nechcete strácať čas a nervy pri niečom, čomu vôbec nerozumiete? Založenie podniku pri troche trpezlivosti a počiatočného zorientovania sa zvládnete aj sami, no ak si netrúfate, môžete túto úlohu nechať na špecializované spoločnosti, ktoré sa tejto činnosti venujú.

Výhodou je ušetrený čas a minimalizovanie potenciálnych chýb, drobnou nevýhodou je poplatok za službu. Pri „eseročke“ je to zvyčajne niekoľko stoviek eur. Táto suma však vo väčšine prípadov stojí za to a tiež sa môže vyrovnať jednotlivým poplatkom, ktoré by ste zaplatili pri zakladaní firmy v prípade, ak napríklad nemáte elektronický podpis, ale najmä času, ktorý pri celom procese strávite.

Je pre vás založenie firmy skutočne potrebné?

Zamysleli ste sa aj nad možnosťou, že pre svoju činnosť možno založenie živnosti či s. r. o. vôbec nepotrebujete? Ak by ste vykonávali činnosť len príležitostne, môžete s objednávateľom (aj ako nepodnikateľ) uzavrieť napríklad zmluvu o dielo. V prípade sústavnej činnosti však už pod podnikanie spadáte a je potrebné mať naň potrebné oprávnenie.

Špecifické odborné činnosti

Okrem živností existujú aj činnosti, ktoré síce spĺňajú definičné znaky podnikania, no živnosťami nie sú. Tie sa riadia špecifickými pravidlami a patrí medzi ne napríklad činnosť lekárov, znalcov, audítorov, geodetov, finančných agentov či daňových poradcov. Takúto činnosť regulujú špeciálne predpisy a na jej vykonávanie sa vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti (v prípade lekára napr. lekárske vzdelanie), prax a zápis do osobitného zoznamu alebo registra (napr. lekárskej komory).

Samostatne hospodáriaci roľníci

Farmári, alebo odborne aj tí, ktorí budú vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, môžu podnikať ako tzv. samostatne hospodáriaci roľníci. Začatie svojej činnosti neohlasujú na živnostenskom, ale na mestskom alebo obecnom úrade.

Je pre vás založenie firmy skutočne potrebné?

 

Slobodné povolania

Slobodné povolania

Samostatnou kategóriou sú aj autori, napríklad spisovatelia, herci, hudobníci či športovci. Na vykonávanie svojej činnosti nepotrebujú žiadne oprávnenie, ide o štatút tzv. slobodného umelca/povolania. Pri zakladaní takéhoto typu „ne-firmy“ sa stačí prihlásiť na daňovom úrade a do zdravotnej poisťovne. Následne s objednávateľmi uzatvárate autorské a/alebo licenčné zmluvy.

Pracovné zmluvy a dohody

Odlišovať je potrebné aj pracovné zmluvy či dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré sú závislou činnosťou, a teda ich vykonávate pre svojho zamestnávateľa. Napríklad na dohodu o vykonaní práce je možné odpracovať 350 hodín v kalendárnom roku (pre jedného zamestnávateľa). Od roku 2023 je možné uzavrieť tiež novú dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, a to na maximálne 520 hodín ročne. Treba však pamätať na to, že na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona, dohody nie je možné uzatvárať.

Tak ako všetko, aj jednotlivé druhy právnych foriem a spôsoby založenia firmy majú svoje výhody aj nevýhody. Konečnú voľbu musíte urobiť sami na základe vašich individuálnych požiadaviek a možností.

Tip pre vás:

Manuál pre založenie živnosti a s. r. o. 

Aké dokumenty je potrebné vyplniť a koľko peňazí si musíte pripraviť na poplatky? Každá právna forma má iný proces zakladania. Pripravili sme pre vás krokový návod, aby ste na nič nezabudli.  

Zistiť viac 

manual na zalozenie zivnosti a firmy

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.  

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/ako-zalozit-firmu/