1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie

Podnikateľský úver BusinessÚverTB Expres

Hľadáte spoľahlivú finančnú podporu pre svoje podnikanie? 
BusinessÚverTB Expres od Tatra banky vám ju poskytne až do výšky 160 000 EUR. A to bez hmotného zabezpečenia či dokladovania účelu použitia.

Čerpanie úveru aj cez mobilnú aplikáciu Tatra banka

Čerpanie úveru aj cez mobilnú aplikáciu Tatra banka

Rychle schvalenie uveru, resp. kontokorentu

Rýchle vybavenie úveru

Minimum dokladov na vybavenie biznis uveru

Minimum potrebných dokladov

Rychly biznis uver

Peniaze máte k dispozícii kedykoľvek na svojom účte

Výhody biznis úveru

Neuhradené faktúry či chýbajúce financie na podnikateľskom účte nemusia vaše podnikanie brzdiť. S podnikateľským úverom od Tatra banky a jeho výhodami zvládnete aj neočakávané výzvy.

 • BusinessÚverTB Expres vám umožní využiť finančné prostriedky na krátkodobé aj dlhodobé investičné zámery a bez potreby dokladovania účelu využitia.
 • S podnikateľským úverom dokážete financovať nákupy strojov, zariadení, zásob a krytie iných investičných potrieb.
 • Výzvy zvládnete jednoduchšie. Biznis úver vám pomôže finančne preklenúť obdobia, keď čakáte na úhrady od odberateľov. 
 • Lehotu splácania a formu poskytnutia biznis úveru (kontokorentný/splátkový) si pri produkte BusinessÚverTB Expres vyberáte sami.
 • K dispozícii máte tiež možnosť dojednať si poistenie kľúčovej osoby od UNIQA poisťovne, ktoré vám prinesie v prípade nepredvídaných udalostí istotu, že úver budete schopní aj naďalej splácať. V prípade invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania vyplatí poisťovňa mesačné splátky úveru na firemný účet. V prípade úmrtia vyplatí poisťovňa zostatok úveru priamo banke.

Detaily

BusinessÚverTB Expres je ideálnym pomocníkom pre živnostníkov a podnikateľov s minimálne 24-mesačnou podnikateľskou históriou. Podnikateľský úver je dostupný rovnako pre klientov aj neklientov. 

Výška úveru je flexibilná. 

Pokojne ním zafinancujete menšie aj väčšie projekty. Môžete si ho totiž vziať od 1 000 EUR až do maximálnej výšky 160 000 EUR.
Je na vás, akú formu úveru si vyberiete: kontokorent alebo splátkový úver.

BusinessÚverTB Expres vybavíte jednoducho:

 • bez zbytočných dokladov k žiadosti a účelu využitia prostriedkov,
 • s expresným schválením,
 • bez hmotného zabezpečenia – postačí dohoda o ručení,
 • s komplexným poradenstvom špecializovaných business poradcov v pobočkách a cez DIALOG Live.

Kontokorent alebo splátkový úver s flexibilnou výškou.

Kontokorentný úver – na obdobie 12 mesiacov s prehodnotením

 • Úver je vhodný na financovanie prevádzkových potrieb vašej firmy alebo preklenutie krátkodobého nedostatku financií na firemnom účte.
 • Poskytovaný je formou prečerpania na firemnom účte na dobu 12 mesiacov s možnosťou opakovaného a automatického predlžovania.
 • Výhodou je, že čerpanie úveru nastáva až v momente, keď je vyčerpaný kladný zostatok na firemnom účte. Samozrejme, úrok platíte iba z vyčerpanej časti úveru.

Splátkový úver – na obdobie 1 až 6 rokov

 • Úver je vhodný na financovanie investičných zámerov vašej firmy a jej ďalšieho rozvoja. Úver môžete využiť presne podľa potrieb firmy a to bez podmienky dokladovania účelu použitia pri čerpaní prostriedkov.
 • Náš tip: V závislosti od splatnosti úveru si viete zvoliť vyhovujúcu výšku mesačných splátok.
 • Čerpanie úveru je realizované priamo na firemný účet.

Ako získať úver

Kto môže požiadať
BusinessÚverTB Expres:

 • spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti zapísané v obchodnom registri SR,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri SR,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v obchodnom registri SR, ani v živnostenskom registri SR,
 • združenie fyzických osôb.

Základné podmienky
na získanie úveru:

 • mať aktívnu podnikateľskú činnosť bez zmeny právnej formy a typu účtovníctva minimálne počas 24 mesiacov,
 • podnikať v bankou akceptovaných odvetviach, 
 • predložiť finančné doklady s uzavretým účtovným obdobím za 2 predchádzajúce ukončené účtovné obdobia, prípadne najaktuálnejšie výkazy v bežnom roku.

Doklady potrebné na 
posúdenie žiadosti o úver:

 • finančné výkazy za dve predchádzajúce ukončené účtovné obdobia, prípadne najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku,
 • vyplnený dotazník Tatra banky s doplňujúcimi informáciami k žiadosti o úver.

Kontokorentný úver

Kontokorentný úver umožňuje firme pohodlný a jednoduchý prístup k peniazom kedykoľvek to potrebuje. K podnikateľskému účtu je zriadený úverový rámec, čiže  suma, do ktorej je možné čerpať úverové zdroje po vyčerpaní kladného zostatku.

V prípade, že si vyčerpáte vlastné prostriedky na účte, automaticky pri všetkých ďalších platbách a výberoch čerpáte prostriedky poskytnuté bankou.

Úrok pri kontokorentnom úvere platíte len zo sumy, ktorú čerpáte, nie z celkového úverového rámca, ktorý vám bol poskytnutý. Jednoducho povedané, ak prostriedky nečerpáte, úroky za ne neplatíte.

S kontokorentným úverom získate istotu pri bežných platbách a to aj v čase momentálnej absencie peňazí na firemnom účte. Vaša firma tak získa ľahko dostupné zdroje na preklenutie náročnejšieho obdobia.

Splátkový úver

Splátkový úver slúži na financovanie dlhodobých investičných potrieb a jeho podstatou je pravidelné mesačné splácanie poskytnutých finančných prostriedkov počas vopred dohodnutej doby splatnosti. 

Splátkový úver môžete použiť na podnikateľské zámery ako je kúpa nehnuteľností, rekonštrukcia, nákup strojov a zariadení a tiež na financovanie množstva iných podnikateľských aktivít.

Bezprostredne po schválení je na firemný účet pripísaná celá výška prostriedkov. Poskytnutie úveru nepodmieňujeme preukazovaním jeho účelu, a tak sa v čase čerpania úveru nemusíte zaoberať predkladaním žiadnych podkladov.

Úver sa  spláca v mesačných splátkach počas dohodnutej doby, pričom úrok platíte vždy iba z aktuálne zostávajúcej nesplatenej časti úveru.

 

Vďaka splátkovému úveru sa vaša firma môže stať vlastníkom hnuteľných a nehnuteľných vecí

Tip pre vás:

Vďaka splátkovému úveru sa vaša firma môže stať vlastníkom hnuteľných a nehnuteľných vecí hneď po ich kúpe, a  tak získať možnosť odpočtu DPH a odpisov, ktoré majú priamy vplyv na výšku daňových povinností.

 

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 

Kalkulačka pre BusinessÚverTB Expres

Vypočítajte si úver podľa vašich predstáv.

Kalkulačka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/businessuver-expres/