BusinessÚverTB Expres

Požiadajte o výhodný biznis úver teraz a môžete získať na 12 mesiacov:

Rychly biznis uver

Peniaze máte k dispozícii kedykoľvek na svojom účte

Rychle schvalenie uveru, resp. kontokorentu

Rýchle schválenie úveru

Minimum dokladov na vybavenie biznis uveru

Minimum dokladov pre jednoduché vybavenie úveru

Investicny uver na cokolvek, napr. na auto

Možnosť rozšírenia podnikania pomocou investičného úveru

Výhody biznis úveru

Neuhradené faktúry či chýbajúce financie na firemnom účte nemusia vaše podnikanie brzdiť. S podnikateľským úverom od Tatra banky a jeho výhodami zvládnete aj neočakávané výzvy. 

Navyše teraz získate k načerpanému podnikateľskému úveru na 12 mesiacov:

V prípade zamietnutia alebo nenačerpania úveru máte účet bez poplatku na 12 mesiacov aj naďalej.

 • BusinessÚverTB Expres vám umožní využiť finančné prostriedky na krátkodobé aj dlhodobé investičné zámery a bez potreby dokladovania účelu využitia.
 • S úverom dokážete financovať nákupy strojov, zariadení, zásob a krytie iných investičných potrieb.
 • Výzvy zvládnete jednoduchšie. Biznis úver vám pomôže finančne preklenúť obdobia, keď čakáte na úhrady od odberateľov. 
 • Lehotu splácania a formu poskytnutia biznis úveru (kontokorentný/splátkový) si pri produkte BusinessÚverTB Expres vyberáte sami.
 • K dispozícii máte tiež možnosť dojednať si poistenie kľúčovej osoby od UNIQA poisťovne, ktoré vám prinesie v prípade nepredvídaných udalostí istotu, že úver budete schopní aj naďalej splácať. V prípade invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania vyplatí poisťovňa mesačné splátky úveru na firemný účet. V prípade úmrtia vyplatí poisťovňa zostatok úveru priamo banke.

Detaily

BusinessÚverTB Expres je ideálnym pomocníkom pre živnostníkov a podnikateľov s minimálne 24-mesačnou podnikateľskou históriou. Biznis úver je dostupný rovnako pre klientov aj neklientov. 

Výška úveru je flexibilná. 

Pokojne ním zafinancujete menšie aj väčšie projekty. Môžete si ho totiž vziať od 3 500 EUR až do maximálnej výšky 160 000 EUR.
Je na vás, akú formu úveru si vyberiete: kontokorent alebo splátkový úver.

 • Kontokorentný úver – 1 rok s prehodnotením,
 • Splátkový – 1 rok až 6 rokov.

Ako prebieha splácanie kontokorentného úveru?

Úroky sú zúčtované v posledný pracovný deň v mesiaci automatickým inkasom z bežného účtu žiadateľa, pričom úrok sa počíta len z vyčerpanej sumy za reálny počet čerpaných dní. Istina je splatná v deň splatnosti úveru.

Ako prebieha splácanie splátkového úveru?

Úroky + istina sú zúčtované v posledný pracovný deň v mesiaci automatickým inkasom z bežného účtu žiadateľa, a to v dvoch samostatných platbách (splátka istiny a splátka úroku), pričom vďaka lineárnemu splácaniu sa splátka úveru každým mesiacom znižuje.
Zabezpečenie úveru prebieha formou dohody o doručení.

Kontokorent alebo rychly splatkovy biznis uver na cokolvek

BusinessÚverTB Expres vybavíte jednoducho:

 • bez zbytočných dokladov k žiadosti a účelu využitia prostriedkov,
 • s expresným schválením,
 • bez hmotného zabezpečenia – postačí dohoda o ručení,
 • s komplexným poradenstvom špecializovaných business poradcov v pobočkách a cez DIALOG Live.

Ako získať úver

Kto môže požiadať
BusinessÚverTB Expres:

 • spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti zapísané v obchodnom registri SR,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri SR,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v obchodnom registri SR, ani v živnostenskom registri SR,
 • združenie fyzických osôb.

Základné podmienky
na získanie úveru:

 • mať aktívnu podnikateľskú činnosť bez zmeny právnej formy a typu účtovníctva minimálne počas 24 mesiacov,
 • podnikať v bankou akceptovaných odvetviach, 
 • predložiť finančné doklady s uzavretým účtovným obdobím za 2 predchádzajúce ukončené účtovné obdobia, prípadne najaktuálnejšie výkazy v bežnom roku.

Doklady potrebné na 
posúdenie žiadosti o úver:

 • finančné výkazy za dve predchádzajúce ukončené účtovné obdobia, prípadne najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku,
 • vyplnený dotazník Tatra banky s doplňujúcimi informáciami k žiadosti o úver.

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 

Kalkulačka pre BusinessÚverTB Expres

Vypočítajte si úver podľa vašich predstáv.

Kalkulačka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/businessuver-expres/