3 dôvody, prečo hrá čas vo váš prospech pri dôchodkovom sporení

Lucia Ditte | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. Autor: Lucia Ditte, Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. | 24.03.2020 | 2 min. čítania

3 dôvody, prečo hrá čas vo váš prospech pri dôchodkovom sporení

V súčasnosti zažívame mimoriadne vypäté a turbulentné obdobie, s akým sme sa v modernej histórii ešte nestretli. Nie je možné presne predpovedať jeho trvanie, ani dopady na naše každodenné životy. Prvoradé je zdravie a bezpečnosť náš všetkých. Preto by sme mali byť trpezliví a disciplinovaní. To isté platí aj pri zhodnocovaní svojich úspor v III. pilieri.

Toto sú 3 dôvody, prečo hrá aktuáne čas vo váš prospech pri sporení si na dôchodok 

Výnimočný pokles trhov

Za posledné tri týždne prešli finančné trhy vývojom, ktorý je rozsahom porovnateľný len s historicky najväčšími krízami. Takéto prepady trhov sú totiž veľmi zriedkavé. Za posledných 70 rokov došlo iba k piatim podobne veľkým poklesom. V závislosti od regiónu sveta klesli globálne akciové trhy v poslednom období v priemere o 30 %.

Zmysel dlhodobého sporenia

Aktuálne smerovanie môže vzbudzovať oprávnené obavy, rozhodne by ale nemalo byť dôvodom na paniku. Treba si uvedomiť, že pri dôchodkovom sporení ide v závislosti od veku o sporenie prinajmenšom na niekoľko rokov až desaťročí. Krízy a pandémie síce majú a budú mať vplyv, aj krátkodobý dopad na nálady investorov, z dlhodobého hľadiska ich však sporiteľky a sporitelia nepocítia.

Mimoriadna príležitosť

Nákupom akcií pri aktuálne znížených cenách vzniká všetkým individuálnym sporiteľom a sporiteľkám jedinečná príležitosť zvýšenia výnosového potenciálu. Mimoriadnym príspevkom na doplnkové dôchodkové sporenie si každý môže výrazne zhodnotiť svoj budúci dôchodok. A preto každý, kto má teraz na to priestor a možnosti, by mal uvažovať o takejto investícii do vlastnej budúcnosti.

Doplnkové dôchodkové sporenie už zo svojej podstaty umožňuje sporiteľom a sporiteľkám zniesť krátkodobé poklesy a využiť ich vo svoj prospech. Zhodnotenie investície bude viditeľné v horizonte 5 až 7 rokov.

Informácia pre klientov DDS Tatra banky:

  • Mimoriadny príspevok zrealizujete bezpečne a jednoducho vo svojom Internet bankinkguTB alebo cez mobilnú aplikáciu Tatra banka. Postup je jednoduchý. Vami určenú ľubovoľnú sumu zašlete bezhotovostne na bankový účet číslo SK75 7500 0000 0002 5504 9623. Ako variabilný symbol uveďte vaše rodné číslo bez lomítka.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds-blog/dochodok/3-dovody-preco-hra-cas-vo-vas-prospech-pri-sporeni-dochodok/