1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. Mimoriadny vklad na dôchodkové sporenie. Príležitosť a čas hrá vo váš prospech

Mimoriadny vklad na dôchodkové sporenie. Príležitosť a čas hrá vo váš prospech

Lucia Ditte | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. Autor: Lucia Ditte, Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. | 15.04.2020 | 2 min. čítania

Mimoriadny vklad na dôchodkové sporenie. Príležitosť a čas hrá vo váš prospech

V súčasnosti zažívame mimoriadne vypäté a turbulentné obdobie, s akým sme sa v modernej histórii ešte nestretli. Nie je možné presne predpovedať jeho trvanie, ani dopady na naše každodenné životy. Prvoradé je zdravie a bezpečnosť náš všetkých. Preto by sme mali byť trpezliví a disciplinovaní. To isté platí aj pri zhodnocovaní svojich úspor v III. pilieri.

Toto sú 3 dôvody, prečo hrá aktuálne čas vo váš prospech pri sporení si na dôchodok 

Výnimočný pokles trhov

V posledných týždňoch prešli finančné trhy vývojom, ktorý je rozsahom porovnateľný len s historicky najväčšími krízami. Takéto prepady trhov sú totiž veľmi zriedkavé. Za posledných 70 rokov došlo iba k piatim podobne veľkým poklesom.

Od začiatku apríla 2020 však už badať stabilnejší vývoj na globálnych akciových trhoch, ktoré postupne zmierňujú predchádzajúce straty.

S výnimkou Veľkej hospodárskej krízy v 30-tych rokoch 20. storočia bola výkonnosť akciových trhov po takto výraznom poklese už v horizonte nasledujúceho roka pozitívna. Tým sa opäť potvrdzuje známe pravidlo investovania – najlepšie investičné príležitosti prichádzajú po najväčších prepadoch.

Horizont dôchodkového sporenia

Aktuálna situácia môže vzbudzovať oprávnené obavy, rozhodne by ale nemala byť dôvodom na paniku. Treba si uvedomiť, že pri dôchodkovom sporení ide v závislosti od veku o dlhodobé sporenie na niekoľko rokov až desaťročí. Krízy a pandémie síce majú a budú mať vplyv, aj krátkodobý dopad na nálady investorov, z dlhodobého hľadiska ich však sporiteľky a sporitelia nepocítia.

Mimoriadna príležitosť

Pri aktuálne znížených cenách vzniká všetkým individuálnym sporiteľom a sporiteľkám jedinečná príležitosť zvýšenia výnosového potenciálu. Mimoriadnym príspevkom na doplnkové dôchodkové sporenie je teraz možné výrazne zhodnotiť svoj budúci dôchodok. A preto každý, kto má v tejto chvíli na to priestor a možnosti, by mal využiť šancu zvýšiť svoje budúce dôchodkové úspory.

Informácia pre klientov DDS Tatra banky:

  • Mimoriadny príspevok zrealizujete bezpečne a jednoducho vo svojom Internet bankinguTB alebo cez mobilnú aplikáciu Tatra banka. Postup je jednoduchý. Vami určenú ľubovoľnú sumu zašlete bezhotovostne na bankový účet číslo SK75 7500 0000 0002 5504 9623. Ako variabilný symbol uveďte vaše rodné číslo bez lomky.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds-blog/dochodok/3-dovody-preco-hra-cas-vo-vas-prospech-pri-sporeni-dochodok/