1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. Prvá dôchodková kalkulačka pre všetky 3 piliere

Prvá dôchodková kalkulačka pre všetky 3 piliere

Zuzana Paradeiser | DDS Tatra banky a.s. Autor: Zuzana Paradeiser, DDS Tatra banky a.s. | 31.01.2020 | 3 min. čítania

Prvá dôchodková kalkulačka pre všetky 3 piliere

DDS Tatra banky v spolupráci s odborníkmi z Univerzity Mateja Bela vám prinášajú komplexnú dôchodkovú kalkulačku zohľadňujúcu všetky tri dôchodkové piliere.

Vedeli ste, že vo svete už existujú spôsoby odhadu výšky budúceho dôchodku? Dobrým príkladom fungujúceho systému je Švédsko, kde má každý účastník dôchodkového poistenia vďaka verejnému portálu prístup k personalizovanej prognóze budúcej penzie ako súčtu štátneho a súkromného dôchodku. Na Slovensku zatiaľ takýto nástroj nemáme, preto sme hľadali možnosti, ako predstavu o našom dôchodku zreálniť. Začali sme spoluprácu s odborníkmi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), a práve vďaka nej vám predstavujeme dôchodkovú kalkulačku, v ktorej jednoducho zistíte, ako môže vyzerať váš dôchodok s I., II. aj III. pilierom.

DDS Tatra banky prináša unikátnu trojpilierovú dôchodkovú kalkulačku, jednoduchý nástroj na výpočet budúceho dôchodku na Slovensku.

Ako funguje dôchodková kalkulačka

Stačí zadať vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a aktuálny príjem. Účastník II. piliera vyplní aj rok vstupu. Vo výstupnom grafe sa zobrazí odhad dôchodku z I. a II. piliera prepočítaný na dnešné ceny (po zohľadnení inflácie). 

Graf zobrazuje okrem pomeru jednotlivých pilierov aj percentuálny podiel odhadu dôchodku voči odhadu posledného príjmu pred dôchodkom. Inými slovami, vidíte v ňom pravdepodobný pokles životnej úrovne počas obdobia poberania dôchodku.

Dôchodková kalkulačka

Napriek tomu, že sa opiera o komplikované výpočty založené na komplexnom modeli zohľadňujúcom vzdelanie, príjem, vek, ale aj demografický vývoj, odhadovaný vývoj inflácie, trhu práce a pod., je prehľadná a jednoduchá. 

Lepší dôchodok

Očakávanému poklesu príjmu na dôchodku je možné predísť. Dostupnou možnosťou na zachovanie životnej úrovne na dôchodku pre každého je doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Odborníkmi odporúčaná optimálna hranica zachovania životného štandardu na dôchodku je 70 % aktuálneho príjmu.

 

Odhad dôchodku z III. piliera vypočítate kliknutím na “Vypočítať lepší dôchodok s III. pilierom”. Ten do grafu následne pribudne. Prednastavenú sumu 30 EUR možno upraviť alebo zmeniť.

Jeden z najsilnejších argumentov v prospech tretieho piliera je príspevok zamestnávateľa (v prípade, že zamestnávateľ tento benefit poskytuje), ktorý možno zahrnúť do výpočtu, čím sa výsledná suma významne navýši.

 

Existujúci sporitelia navyše môžu doplniť doteraz nasporenú sumu v III. pilieri, prípadne zmeniť v dodatočných nastaveniach dôchodkový fond, želanú dobu vyplácania doplnkového dôchodku alebo investičnú stratégiu v II. pilieri.

Dosiahnuté vzdelanie je dôležité. Štatistiky potvrdzujú, že úroveň vzdelania ovplyvňuje budúci príjem a tým aj výšku dôchodku.

Pre koho je dôchodková kalkulačka určená

Dôchodková kalkulačka je určená všetkým budúcim dôchodcom. Slúži na pomerne presný odhad budúceho dôchodku a v neposlednom rade je tiež užitočným nástrojom na ideálne nastavenie individuálneho sporenia. Pretože budúcnosť má každý predovšetkým vo svojich rukách. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/prva-dochodkova-kalkulacka-vsetky-3-piliere/