1. DDS
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Dokumenty
  6. /
  7. Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Petra Konôpková | DDS Tatra banky a.s. Autor: Petra Konôpková, DDS Tatra banky a.s. | 01.03.2023 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dňa 14. 2. 2023 predstavenstvo Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. na svojom zasadnutí rozhodlo o aktualizácii kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov k  1. 3. 2023.

Nové znenie dokumentov:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia štatútov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dokumenty
Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dokumenty
Zmena dokumentov vybraných doplnkových dôchodkových fondov

Zmena dokumentov vybraných doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia kľúčových informácií výplatného doplnkového dôchodkového fondu.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/blog/dokumenty/zmena-dokumentov-prispevkovych-doplnkovych-dochodkovych-fondov-3/