1. DDS
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k  1. 3. 2023

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k  1. 3. 2023

Petra Konôpková | DDS Tatra banky a.s. Autor: Petra Konôpková, DDS Tatra banky a.s. | 01.03.2023 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k  1. 3. 2023

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dňa 14. 2. 2023 predstavenstvo Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. na svojom zasadnutí rozhodlo o aktualizácii kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov k  1. 3. 2023.

Nové znenie dokumentov:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 9. 2023

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 9. 2023

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 4. 1. 2023

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 4. 1. 2023

Aktualizácia štatútov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 1. 2023

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 1. 2023

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/blog/dokumenty/zmena-dokumentov-prispevkovych-doplnkovych-dochodkovych-fondov-3/