1. DDS
  2. /
  3. Dokumenty
  4. /
  5. Ostatné

Správy a stratégie

Výročné správy

 

Stratégie a investičná politika

Dokument popisuje spôsob vykonávania rozhodnutí a zadávanie pokynov na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a spôsob aplikácie stratégie spojenia a alokácie pokynov Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s.:

Správa o investičnej politike:

Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov:

 

FATCA

Činnosť Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. je zosúladená s požiadavkami amerického zákona FATCA.

FATCA PDF, 110 KB

 

Prognózy dôchodkových dávok

Opatrením 295/2018 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. použila na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok nasledujúce paramatere:

  • priemerný mesačný príspevok účastníka a priemerný mesačný príspevok zamestnávateľa (ak sú splnené podmienky na započítanie valorizácie stanovené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, počítame s predpokladom, že výška príspevkov sa bude pravidelne zvyšovať),
  • celková hodnota úspor,
  • predpoklad, že v sporení budete pokračovať do veku podľa dávkového plánu, alebo predpokladaného veku nároku na starobný dôchodok podľa Sociálnej poisťovne,
  • inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky.

Správy o hospodárení

Ročné správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom

Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2021 PDF, 3314 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2020 PDF, 1474 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2019 PDF, 1262 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2018 PDF, 1302 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2017 PDF, 2324 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2016 PDF, 1806 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2015 PDF, 1484 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2014 PDF, 2630 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2013 PDF, 1221 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2012 PDF, 1084 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2011 PDF, 1107 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2010 PDF, 846 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2009 PDF, 301 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2008 PDF, 536 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2007 PDF, 356 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2006 PDF, 211 KB

 

Polročné správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom 

Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2022 PDF, 1101 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2021 PDF, 945 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2020 PDF, 840 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2019 PDF, 747 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2018 PDF, 1368 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2017 PDF, 1514 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2016 PDF, 1198 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2015 PDF, 3682 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2014 PDF, 1134 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2013 PDF, 668 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2012 PDF, 665 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2011 PDF, 657 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2010 PDF, 788 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2009 PDF, 300 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2008 PDF, 102 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2007 PDF, 197 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2006 PDF, 53 KB

 

Ročné správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch

 

Polročné správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch 

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Ako predísť nízkemu dôchodku

Ako predísť nízkemu dôchodku

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, o koľko môže klesnúť váš príjem odchodom do dôchodku?

Blogy
Vyše 400-tisíc Slovákov prerába na 2. pilieri. A čo vy?

Vyše 400-tisíc Slovákov prerába na 2. pilieri. A čo vy?

Ak ste si založili 2. pilier s tým, že si nasporíte na dôchodok viac ako len v 1. pilieri, mali by ste spozornieť. Možno aj vy patríte k státisícom sporiteľov, ktorí majú peniaze v nesprávnom fonde

Novinky
Inflácia vám nemusí prerásť cez hlavu

Inflácia vám nemusí prerásť cez hlavu

Zvyšovanie cien, inak povedané inflácia, je dobre známy ekonomický jav. O čom sa hovorí menej, je jej vplyv na dlhodobé úspory, vrátane dôchodkových

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/dokumenty/ostatne/