1. DDS
  2. /
  3. Dokumenty
  4. /
  5. Ostatné

Správy a stratégie

Výročné správy

 

Stratégie a investičná politika

Dokument popisuje spôsob vykonávania rozhodnutí a zadávanie pokynov na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a spôsob aplikácie stratégie spojenia a alokácie pokynov Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s.:

Správa o investičnej politike:

Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov:

 

FATCA

Činnosť Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. je zosúladená s požiadavkami amerického zákona FATCA.

FATCA PDF, 110 KB

 

Prognózy dôchodkových dávok

Opatrením 295/2018 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. použila na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok nasledujúce paramatere:

  • priemerný mesačný príspevok účastníka a priemerný mesačný príspevok zamestnávateľa (ak sú splnené podmienky na započítanie valorizácie stanovené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, počítame s predpokladom, že výška príspevkov sa bude pravidelne zvyšovať),
  • celková hodnota úspor,
  • predpoklad, že v sporení budete pokračovať do veku podľa dávkového plánu, alebo predpokladaného veku nároku na starobný dôchodok podľa Sociálnej poisťovne,
  • inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky.

Správy o hospodárení

Ročné správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom

Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2022 PDF, 3582 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2021 PDF, 3314 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2020 PDF, 1474 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2019 PDF, 1262 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2018 PDF, 1302 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2017 PDF, 2324 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2016 PDF, 1806 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2015 PDF, 1484 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2014 PDF, 2630 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2013 PDF, 1221 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2012 PDF, 1084 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2011 PDF, 1107 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2010 PDF, 846 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2009 PDF, 301 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2008 PDF, 536 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2007 PDF, 356 KB
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2006 PDF, 211 KB

 

Polročné správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom 

Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2023 PDF, 1176 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2022 PDF, 1101 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2021 PDF, 945 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2020 PDF, 840 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2019 PDF, 747 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2018 PDF, 1368 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2017 PDF, 1514 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2016 PDF, 1198 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2015 PDF, 3682 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2014 PDF, 1134 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2013 PDF, 668 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2012 PDF, 665 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2011 PDF, 657 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2010 PDF, 788 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2009 PDF, 300 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2008 PDF, 102 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2007 PDF, 197 KB
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s vlastným majetkom k 30.6.2006 PDF, 53 KB

 

Ročné správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch

 

Polročné správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch 

 

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Tip pre vás
Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2023

Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2023

Začiatok roka už tradične patrí zasielaniu ročných výpisov z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier).

Novinky
Komfortné sporenie na dôchodok

Komfortné sporenie na dôchodok

Otvoriť si dôchodkové sporenie je prvým krokom na ceste za lepším dôchodkom. Dôležité je však aj to, akej dôchodkovej spoločnosti zveríte svoje úspory.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/dokumenty/ostatne/