1. DDS
  2. /
  3. Dokumenty
  4. /
  5. Prevody z-do zahraničia

Informácia o možnostiach prevodu zo/do zahraničia

Možnosti prevodu majetku účastníka zo/do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti od 1.1.2019 

V záujme zlepšenia prevoditeľnosti dôchodkových úspor zamestnancov sa v rámci doplnkového dôchodkového sporenia na Slovensku zavádza od 1.1.2019 možnosť individuálneho prevodu majetku účastníka zo systému doplnkového dôchodkového sporenia do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, a to vtedy, ak skončí vykonávanie zárobkovej činnosti na území Slovenskej republiky a odchádza pracovať do iného členského štátu.

Rovnako bude umožnené členovi zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti previesť jeho dôchodkové nároky do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na Slovensku, ak o takýto prevod požiada. Podmienkou je, aby mal uzatvorenú účastnícku zmluvu, či už z minulosti alebo uzatvorí novú.

Prevod dôchodkových úspor bude možný len medzi zamestnaneckými dôchodkovými spoločnosťami registrovanými v databáze Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), t. j. inštitúciami, ktoré podliehajú regulácií smernice (EÚ) 2016/2341. Ide o členské štáty Európskej únie, Islandskú republiku, Lichtenštajnské kniežactvo a Nórske kráľovstvo. Zoznam registrovaných krajín nájdete tu.

O prevod zo/do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je možné požiadať písomne v pobočke Tatra banky, a.s.

K žiadosti o prevod do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je potrebné doložiť:

  • Kópiu účastníckej zmluvy so zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou
  • Doklad o skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu na území SR
  • Doklad o vykonávaní zárobkovej činnosti na základe pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu v zahraničí

Predpokladom vykonania individuálneho prevodu zo zahraničia do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je súhlas s takýmto prevodom zo strany zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá môže vyžadovať splnenie podmienok v súlade s právom jej domovského členského štátu.

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Novinky
Inovovaný Comfort lifeTB dokáže konkurovať aj indexovým fondom

Inovovaný Comfort lifeTB dokáže konkurovať aj indexovým fondom

Ako si sporiť na dôchodok tak, aby som čo najviac zarobil a zároveň bol schopný ochrániť svoje úspory pred najhoršími prepadmi na trhoch?

Blogy
Do penzie pôjdu Slováci neskôr, vy však nemusíte

Do penzie pôjdu Slováci neskôr, vy však nemusíte

Začiatkom roka 2023 vstupuje do platnosti viacero legislatívnych zmien v dôchodkovej oblasti. Pozrime sa na tie najvýznamnejšie.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/dokumenty/prevody-z-do-zahranicia/