1. DDS
 2. /
 3. Dôchodkový systém

Dôchodkový systém

V spoločenskej diskusii je téma dôchodkov jedna z najrezonujúcejších a každý z nás by mal mať aspoň základný prehľad o fungovaní a perspektíve dôchodkového systému na Slovensku. Ten je postavený na troch pilieroch, ktorých kombinácia by vám mala pomôcť k dôstojnému a spokojnému životu na dôchodku.

Najväčšiu časť dôchodkového systému spravuje Sociálna poisťovňa, ktorá vypláca tzv. štátny dôchodok, teda I. pilier.

 • V I. pilieri sa peniaze z dôchodkového poistenia bez zhodnocovania iba presúvajú od prispievateľov (pracujúcich) k poberateľom (dôchodcom).
 • Odvody do Sociálnej poisťovne už teraz nepostačujú na výplatu všetkých dávok a chýbajúca suma na dôchodky je pravidelne doplácaná zo štátneho rozpočtu.
 • Štátny dôchodkový systém je solidárny, čo znamená, že ľudia s vyšším príjmom prispievajú na dôchodky ľudí s nižším príjmom.
I. pilier stačiť nebude

Viete že...?

Nárok na minimálny dôchodok vzniká až po 30 odpracovaných rokoch a jeho výška je iba 389,90 EUR.

Priemerný starobný dôchodok ku koncu roka 2023 bol 649 EUR. Bude Vám to stačiť?

Výšku budúcich štátnych dôchodkov negatívne ovplyvní prudký nárast počtu dôchodcov v nasledujúcich rokoch.

V porovnaní s I. pilierom je II. pilier dobrovoľný a príspevky doň sa zhodnocujú vo fondoch.

 • Do II. piliera sa aktuálne odvádza 4,0 % z povinných dôchodkových odvodov (18% z hrubej mzdy).
 • Príspevky sa presúvajú na váš osobný dôchodkový účet, kde sa zhodnocujú vo vami vybranom fonde.
 • Dôchodkové úspory sú vašim majetkom a celá nasporená suma je predmetom dedenia.
 • Sporenim v II. pilieri si diverzifikujete zdroj vášho príjmu na dôchodku a znižujete tak riziko spojené s predpokladaným negatívnym vývojom v I. pilieri.

Bližšie informácie o II. pilieri nájdete na stránke II. pilier

Lepší dôchodok s II. pilierom

Viete že...?

Výnosy získané investovaním vo fondoch sú oslobodené od dane.

II. pilier je zásluhový. O vašom budúcom dôchodku rozhoduje len výška vašich odvodov a dosiahnuté zhodnotenie.

Po splnení zákonných podmienok si môžete časť alebo celú nasporenú sumu nechať vyplatiť v hotovosti.

Doplnkové dôchodkové sporenie alebo III. pilier je dobrovoľnou formou finančného zabezpečenia s cieľom dosiahnuť výrazne vyšší dodatočný príjem k štátnemu dôchodku. Na sporenie v III. pilieri vám môže prispievať aj váš zamestnávateľ, čo významnou mierou pomáha rýchlejšiemu a efektívnejšiemu budovaniu dôchodkových úspor.

 • Sporenie v III. pilieri je dobrovoľné a flexibilné – výšku sporenia si prispôsobujete životným okolnostiam.
 • III. pilier je jeden z najžiadanejších finančných benefitov a jeden z mála, ktorého výhody čerpáte aj po odchode z pracovného života.
 • Príspevky na vašom osobnom sporiacom účte vrátane zamestnávateľských sú vašim majetkom a stávajú sa predmetom dedenia.
 • Vaše úspory sa zhodnocujú v aktívach najväčších globálnych spoločností, akciách, realitách a dlhopisoch.
Splňte si sny s III. pilierom

Viete že...?

Výšku vášho sporenia si upravíte kedykoľvek bez poplatkov a obmedzení.

 

Aktívni klienti DDS Tatra banky si vďaka sporeniu v III. pilieri zlepšia svoj dôchodok v priemere až o 50%.

Sporením v III. pilieri si môžete znížiť základ dane až do výšky 180 EUR ročne.

 

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Starneme rýchlejšie, ako si myslíme

Starneme rýchlejšie, ako si myslíme

Slovensko rýchlo starne – tieto slová už počul asi každý z nás. Napriek tomu si iba málo ľudí uvedomuje, o aký veľký problém v skutočnosti ide a aké vážne sú jeho dôsledky.

Blogy
Ako sa vás dotknú znížené odvody do II. piliera?

Ako sa vás dotknú znížené odvody do II. piliera?

Dôchodkové sporenie môžeme prirovnať k behu na dlhú trať. Občas vás potrápia náročné situácie, ale so správne zvolenou prípravou im dokážete čeliť a úspešne dosiahnuť vami vytýčený cieľ.

Blogy
Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkovým fondom sa počas posledného roka darilo a klienti v III. pilieri v súčasnosti dosahujú nadštandardné zhodnotenie svojich úspor.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/dochodkovy-system/