Dôchodkový systém Dôchodkový systém
 1. DDS
 2. /
 3. Dôchodkový systém

Dôchodkový systém

V spoločenskej diskusii je téma dôchodkov jedna z najrezonujúcejších a každý z nás by mal mať aspoň základný prehľad o fungovaní a perspektíve dôchodkového systému na Slovensku. Ten je postavený na troch pilieroch, ktorých kombinácia by vám mala pomôcť k dôstojnému a spokojnému životu na dôchodku.

Najväčšiu časť dôchodkového systému spravuje Sociálna poisťovňa, ktorá vypláca tzv. štátny dôchodok, teda I. pilier.

 • V I. pilieri sa peniaze z dôchodkového poistenia bez zhodnocovania iba presúvajú od prispievateľov (pracujúcich) k poberateľom (dôchodcom).
 • Odvody do Sociálnej poisťovne už teraz nepostačujú na výplatu všetkých dávok a chýbajúca suma na dôchodky je pravidelne doplácaná zo štátneho rozpočtu.
 • Štátny dôchodkový systém je solidárny, čo znamená, že ľudia s vyšším príjmom prispievajú na dôchodky ľudí s nižším príjmom.
I. pilier stačiť nebude

Viete že...?

Nárok na minimálny dôchodok vzniká až po 30 odpracovaných rokoch a jeho výška je iba 334,30 EUR.

Priemerný dôchodok ku koncu roka 2021 bol 505,68 EUR. Bude Vám to stačiť?

Výšku budúcich štátnych dôchodkov negatívne ovplyvní prudký nárast počtu dôchodcov v nasledujúcich rokoch.

V porovnaní s I. pilierom je II. pilier dobrovoľný a príspevky doň sa zhodnocujú vo fondoch.

 • Do II. piliera sa aktuálne odvádza 5,5% z povinných dôchodkových odvodov (18% z hrubej mzdy).
 • Príspevky sa presúvajú na váš osobný dôchodkový účet, kde sa zhodnocujú vo vami vybranom fonde.
 • Dôchodkové úspory sú vašim majetkom a celá nasporená suma je predmetom dedenia.
 • Sporenim v II. pilieri si diverzifikujete zdroj vášho príjmu na dôchodku a znižujete tak riziko spojené s predpokladaným negatívnym vývojom v I. pilieri.

Bližšie informácie o II. pilieri nájdete na stránke II. pilier

Lepší dôchodok s II. pilierom

Viete že...?

Výnosy získané investovaním vo fondoch sú oslobodené od dane.

II. pilier je zásluhový. O vašom budúcom dôchodku rozhoduje len výška vašich odvodov a dosiahnuté zhodnotenie.

Po splnení zákonných podmienok si môžete časť alebo celú nasporenú sumu nechať vyplatiť v hotovosti.

Doplnkové dôchodkové sporenie alebo III. pilier je dobrovoľnou formou finančného zabezpečenia s cieľom dosiahnuť výrazne vyšší dodatočný príjem k štátnemu dôchodku. Na sporenie v III. pilieri vám môže prispievať aj váš zamestnávateľ, čo významnou mierou pomáha rýchlejšiemu a efektívnejšiemu budovaniu dôchodkových úspor.

 • Sporenie v III. pilieri je dobrovoľné a flexibilné – výšku sporenia si prispôsobujete životným okolnostiam.
 • III. pilier je jeden z najžiadanejších finančných benefitov a jeden z mála, ktorého výhody čerpáte aj po odchode z pracovného života.
 • Príspevky na vašom osobnom sporiacom účte vrátane zamestnávateľských sú vašim majetkom a stávajú sa predmetom dedenia.
 • Vaše úspory sa zhodnocujú v aktívach najväčších globálnych spoločností, akciách, realitách a dlhopisoch.
Splňte si sny s III. pilierom

Viete že...?

Výšku vášho sporenia si upravíte kedykoľvek bez poplatkov a obmedzení.

 

Aktívni klienti DDS Tatra banky si vďaka sporeniu v III. pilieri zlepšia svoj dôchodok v priemere až o 50%.

Sporením v III. pilieri si môžete znížiť základ dane až do výšky 180 EUR ročne.

 

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Novinky
Spoznajte nový vizuál DDS Tatra banky

Spoznajte nový vizuál DDS Tatra banky

DDS Tatra banky sa novou kampaňou a redizajnom webu snaží priblížiť mladým ľuďom, ktorým môže dôchodkové sporenie významne zvýšiť kvalitu budúceho života.

Tip pre vás
Ako si uplatniť daňovú úľavu na DDS?

Ako si uplatniť daňovú úľavu na DDS?

Overte si včas, či spĺňate podmienky na uplatnenie daňovej úľavy pri produkte doplnkového dôchodkového sporenia.

Blogy
Príležitosť alebo hrozba? Indexové fondy pri dôchodkovom sporení

Príležitosť alebo hrozba? Indexové fondy pri dôchodkovom sporení

Na Slovensku sa v posledných mesiacoch veľa hovorí o sporení na dôchodok prostredníctvom indexových fondov. Táto forma sporenia má nesporne veľa výhod. Avšak aj tu platí, že každá minca má dve strany.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/dochodkovy-system/