1. DDS
  2. /
  3. Blog

Chcete lepší príjem na dôchodku? Nepodceňte výber vhodného fondu

Pavol Ďurkovič | produktový manažér Tatra banky Autor: Pavol Ďurkovič, produktový manažér Tatra banky | 26.06.2023 | 2 min. čítania

Chcete lepší príjem na dôchodku? Nepodceňte výber vhodného fondu

Sporenie v správnom fonde je jeden z najdôležitejších predpokladov pre lepší dôchodok. Prečítajte si, ako výber fondu ovplyvní výšku vašich úspor.

Lepší dôchodok je cieľ každého sporiteľa pri dôchodkovom sporení. A keď hovoríme „lepší“, myslíme naozaj lepší. To znamená, že z našich peňazí, ktoré si sporíme počas produktívneho života, chceme mať na dôchodku čo najväčší príjem. Myšlienka je to jasná, avšak v praxi niekedy nevieme, ako to máme dosiahnuť.

Ak chceme mať čo najväčší príjem na dôchodku, potrebujeme si nasporiť čo najvyššiu sumu. Dôchodkové úspory zhodnocujeme v dôchodkových fondoch tak, aby nám naše úspory rástli. A práve zhodnocovanie úspor je základným kľúčom k vyššiemu dôchodku. Ak totiž sporíme dlhodobo, dosiahnutý výnos môže tvoriť najväčšiu časť budúcej nasporenej sumy. 

Viete, že...

Ak sporíme dlhodobo, tak dosiahnuté zhodnotenie môže v dôsledku zloženého úročenia predstavovať ešte väčšiu sumu, ako sú samotné vklady.

 

Ukážme si to na príklade: Sporíme 35 rokov, 50 eur mesačne.

  • Ak sporíme v konzervatívnom fonde, ktorý má priemerné ročné zhodnotenie 1 %, získame do 64. roku života výnos 3 286 eur.
  • Ak sporíme v dynamickom fonde, ktorý má priemerné ročné zhodnotenie 5 %, získame do 64. roku života výnos 25 333 eur.

zhodnotenie úspor Zdroj: Dôchodková kalkulačka DDS Tatra banky

Ak teda dlhodobo sporíme v príliš konzervatívnom fonde, oberáme sa o výnosy, ktoré by sme mohli dosahovať, ale našim nesprávnym rozhodnutím ich v podstate úplne nezmyselne zahodíme.

Podľa štatistík takmer štvrtina sporiteľov dlhodobo sporí vo fonde, ktorý sa nesústredí na dosahovanie výnosov, a investuje príliš konzervatívne, čiže hlavne ochraňuje úspory. To znamená, že dosahuje veľmi malé výnosy, z ktorých navyše ešte silno ukrajuje inflácia. Reálna hodnota úspor tak nerastie, ale každým rokom klesá.

Ako zistíte, že nesporíte v správnom fonde?

zmente si fond uz dnes

  • Veľmi jednoducho a to tak, že rok v názve vášho fondu je oveľa nižší, ako je rok vášho odchodu do dôchodku. Napríklad, sporíte vo fonde Comfort lifeTB 2020 alebo Comfort lifeTB 2030 a do dôchodku pôjdete okolo roku 2040, prípadne aj neskôr.
  • Bližšie informácie o výbere vhodného fondu nájdete na internetovej stránke DDS Tatra banky. Ak chcete zistiť, v akom fonde si sporíte teraz, prihláste sa do mobilnej aplikácie Tatra banka a kliknite na záložku DDS dôchodok

Myslíte to s lepším dôchodkom naozaj vážne?

Zvoľte si vhodný fond vzhľadom na váš vek. Zmenu fondu môžete urobiť v pobočke Tatra banky, cez Internet bankinguTB alebo mobilnú aplikáciu Tatra banka.

 

Upozornenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti.  

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Tip pre vás
Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2023

Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2023

Začiatok roka už tradične patrí zasielaniu ročných výpisov z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier).

Tip pre vás
Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2022

Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2022

Začiatok roka už tradične patrí zasielaniu ročných výpisov z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier).

Tip pre vás
Ako si uplatniť daňovú úľavu na DDS?

Ako si uplatniť daňovú úľavu na DDS?

Overte si včas, či spĺňate podmienky na uplatnenie daňovej úľavy pri produkte doplnkového dôchodkového sporenia.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/blog/tip-vas/chcete-lepsi-prijem-na-dochodku-nepodcente-vyber-vhodneho-fondu/