1. DDS
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Petra Konôpková | DDS Tatra banky a.s. Autor: Petra Konôpková, DDS Tatra banky a.s. | 01.04.2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Predstavenstvo Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a. s. dňa 15. marca 2024 s účinnosťou od 1. apríla 2024 schválilo zmenu kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dôvodom úpravy je zníženie odplaty za zhodnotenie z 10 % na 5 %.

Nové znenie dokumentov:

Kľúčové informácie - Comfort life 2060

Kľúčové informácie - Comfort life 2050 

Kľúčové informácie - Comfort life 2040  

Kľúčové informácie - Comfort life 2030  

Kľúčové informácie - Comfort life 2020 

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 9. 2023

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 9. 2023

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k  1. 3. 2023

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k  1. 3. 2023

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/blog/dokumenty/zmena-dokumentov-prispevkovych-doplnkovych-dochodkovych-fondov-6/