1. DDS
  2. /
  3. Blog

Zmena dokumentov vybraných doplnkových dôchodkových fondov

Marek Hradňanský | DDS Tatra banky a.s. Autor: Marek Hradňanský, DDS Tatra banky a.s. | 01.12.2022 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov vybraných doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia kľúčových informácií výplatného doplnkového dôchodkového fondu.

Dňa 29. 11. 2022 predstavenstvo Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. na svojom zasadnutí rozhodlo o aktualizácii kľúčových informácií výplatného doplnkového dôchodkového fondu k  1. 12. 2022.

Nové znenie dokumentu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 9. 2023

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 9. 2023

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/blog/dokumenty/zmena-dokumentov-vybranych-doplnkovych-dochodkovych-fondov/