1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Úvery so zárukami
 6. /
 7. Antikorona - SIH

Kontokorentný úver so zárukou SIH/NDF II - Antikorona*

Financovanie so zárukou Antikorona vám pomôže zmierniť dopady obmedzení spôsobených chorobou COVID-19.

Požiadať o úver môžete v pobočke banky alebo prostredníctvom Relationship manažéra.

*Poskytovanie nových úverov je momentálne pozastavené. 

Detaily

 • Zabezpečenie zárukou Slovak Investment Holding
 • Kontokorentný úver
 • Maximálna výška úveru 1 180 000 EUR
 • Splatnosť úveru 12 mesiacov, s prolongáciami maximálne 48 mesiacov
 • Účel úveru znamená financovanie prevádzkového kapitálu (založenie/posilnenie/rozšírenie novej alebo existujúcej podnikateľskej činnosti, podpora malého alebo stredného podnikateľa s obmedzeným prístupom ku kapitálu)

Výhody

 • Bez poplatku za vystavenie záruky
 • Zvýhodnená úroková sadzba
 • Zníženie požiadavky na zabezpečenie úveru

Kto môže požiadať o úver so zárukou Antikorona

 • klient je slovenským subjektom, podnikateľom alebo živnostníkom,
 • malé a stredné podniky do 250 zamestnancov, s ročným obratom max. 50 mil. EUR alebo majetkom max. 43 mil. EUR

Základné podmienky získania úveru

 • spoločnosť nie je podnikom v ťažkostiach, nie je predmetom kolektívneho konkurzného konania
 • klient je registrovaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho Zákon o RPVS vzťahuje

Doklady potrebné na posúdenie žiadosti

 • Finančne výkazy a daňové priznanie za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia spolu s potvrdení o podaní daňového priznania za ukončené účtovné obdobia, ak nie sú zverejnené v registri účtovných závierok (zdroj: registeruz.sk),
 • Potvrdenie o podaní daňového priznania za ukončené účtovné obdobia,
 • Vyplnený dotazník Tatra banky s doplňujúcimi informáciami k žiadosti o úver,
 • Vyplnený dotazník na test podniku v ťažkostiach.

EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR   Ministerstvo hospodárstva SR

Slovak Investment Holding

"Financovanie je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov."

„Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka“.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/antikorona-sih/