1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Dodatok k Obchodným podmienkam pre kreditné karty

Dodatok k Obchodným podmienkam pre kreditné karty

| 30.01.2024

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že od 01. 04. 2024 sú účinné:

Znenie dodatkov je k dispozícii od 30. 01. 2024 v obchodných priestoroch banky a na webovej stránke www.tatrabanka.sk.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).

Ak nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. V opačnom prípade pre vás začnú dňom účinnosti zmeny platiť zmenené zmluvné podmienky.

S úctou
Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/dodatok-k-obchodnym-podmienkam-kreditne-karty/