1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena Sadzobníka poplatkov

Zmena Sadzobníka poplatkov

| 02.09.2023

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 02. 09. 2023 sa mení:

K úpravám došlo v nasledovných bodoch Sadzobníka poplatkov:

V. Úvery, časť Americká hypotékaTB a HypotékaTB, VII. Sadzobník existujúcich produktov a služieb, ktoré v súčasnosti Tatra banka nepredáva, časť HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých/Hypotekárny úver.

Vzhľadom na zákonnú zmenu sme v Sadzobníku poplatkov zmenili detailnú informáciu pri nákladoch na predčasné splatenie úveru na bývanie tak, že od 2. septembra 2023 máte možnosť bezplatne predčasne splatiť časť úveru v jednej alebo viacerých splátkach, maximálne jedenkrát mesačne, ak splácaná suma súhrnne nepresiahne 30 % istiny tohto úveru za kalendárny rok.

Nové znenie Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s. vrátane podrobných informácií o jednotlivých zmenách sú vám k dispozícií od 02. 09. 2023 v obchodných priestoroch banky a na webovej stránke www.tatrabanka.sk.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).

Ak nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. V opačnom prípade pre vás začnú dňom účinnosti zmeny platiť zmenené zmluvné podmienky.

S úctou
Tatra banka, a.s.

Podobné správy

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-sadzobnika-poplatkov-obchodnych-podmienok/