1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena Sadzobníka poplatkov a Obchodných podmienok

Zmena Sadzobníka poplatkov a Obchodných podmienok

| 30.11.2021

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 31. 01. 2022 sa menia:

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 01. 02. 2022 sa menia:

Nové znenie Sadzobníka poplatkov a úplné znenie obchodných podmienok vrátane podrobných informácií o jednotlivých zmenách sú vám k dispozícii od 30. 11. 2021 v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

Ak nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou platnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. Ak banke nedoručíte výpoveď zmluvného vzťahu pred dňom účinnosti vyššie uvedených zmien, odo dňa ich účinnosti začnú platiť zmenené zmluvné podmienky tak, ako ich navrhla banka.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).

S úctou
Tatra banka

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-sadzobnika-poplatkov-obchodnych-podmienok/