Zmena Sadzobníka poplatkov a Obchodných podmienok

| 29.01.2020

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 31. 03. 2020 sa menia:

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 01. 04. 2020 sa menia:

Znenie Sadzobníka poplatkovobchodných podmienok je vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webových stránkach banky. 

V prípade, že nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. Ak banke nedoručíte písomnú výpoveď do 30.03. 2020, resp. do 31. 03. 2020 v prípade OP pre medzinárodné súkromné kreditné karty a OP pre medzinárodné firemné kreditné karty, dňom účinnosti zmeny začnú platiť zmenené zmluvné podmienky tak, ako ich navrhla banka.

S úctou

Tatra banka

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-sadzobnika-poplatkov-obchodnych-podmienok/