1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena Sadzobníka poplatkov

Zmena Sadzobníka poplatkov

| 29.06.2022

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 30. 06. 2022 sa menia:

Nové znenie Sadzobníka poplatkov je vám k dispozícii od 30. 06. 2022 v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

Ak nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou platnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. Ak banke nedoručíte výpoveď zmluvného vzťahu pred dňom účinnosti vyššie uvedených zmien, odo dňa ich účinnosti začnú platiť zmenené zmluvné podmienky tak, ako ich navrhla banka.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).

S úctou
Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-sadzobnika-poplatkov-obchodnych-podmienok/