1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena Sadzobníka poplatkov

Zmena Sadzobníka poplatkov

| 18.03.2024

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 31. 05. 2024 sa mení:

K úpravám Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby došlo v nasledovných bodoch:

I. Depozitné produkty, II. Platobné služby, IV. Platobné karty a V. Úvery.

V Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov sa menia body:

I. Depozitné produkty, II. Platobné služby, III. Elektronické bankovníctvo, IV. Platobné karty, V. Úvery a VI. Ostatné služby.

Väčšina zmien poplatkov sa týka takých servisných operácií, úkonov a služieb, ku ktorým zároveň existuje bezplatná alebo lacnejšia digitálna alternatíva.

Pre lepší prehľad zmien sme pre vás pripravili kompletný zoznam úprav v Bližších informáciách pre klientov – spotrebiteľov.

Zároveň vám oznamujeme, že sa upravuje : 

Prehľad úprav Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a. s. pre prijímanie platobných kariet nájdete v Bližších informáciách k Sadzobníku poplatkov pre prijímanie platobných kariet.

Nové znenie Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s. vrátane podrobných informácií o jednotlivých zmenách sú vám k dispozícií od 18. 03. 2024 v obchodných priestoroch banky a na webovej stránke www.tatrabanka.sk.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).

Ak nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. V opačnom prípade pre vás začnú dňom účinnosti zmeny platiť zmenené zmluvné podmienky.

S úctou
Tatra banka, a.s.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-sadzobnika-poplatkov-obchodnych-podmienok/