Prehľad služieb podľa distribučných kanálov

  Našim klientom ponúkame rýchle a efektívne riešenie bankových operácií a to prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka, Internet bankinguTB alebo službou DIALOG Live. Pobočky nie je nutné navštíviť vždy. Cez distribučné kanály môžete transakcie vykonávať sami.
  Vďaka tabuľke si ľahko overíte, ktoré služby môžete riešiť aj z pohodlia domova.

  Účet

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Aktuálny zostatok a pohyby na účte

  Vyhľadávanie platieb (podľa rôznych kritérií)

  Správa voliteľného prečerpania

  Export pohybov

     
  Nastavenie preferovaného účtu

     
  Výpis z účtu

  Možnosť vygenerovania výpisu do účtovníctva 

       
  Nastavenie e-mailovej notifikácie o pohyboch na účte

  Nastavenie Push notifikácií

     
  Informácie o zostatku na účte

  Nastavenie SMS notifkácie o pohyboch na účte

  Debetné karty

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Pohyby

   
  Správa limitov na karte

  Nastavenie povolených kontinentov

  Zablokovanie karty

   

  Kreditné karty

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Zostatok a pohyby

  Úhrada dlžnej sumy

  Kalendár uzávierok a splatností

  Prevodný príkaz

   

  Kreditná karta - žiadosť online (kampaň/Dialog LIVE)

  Aktivácia karty

  Správa limitov na karte

  Nastavenie povolených kontinentov

  Zablokovanie karty

   
  B-mail (SMS a e-mailové notifikácie)

   

  Úvery

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Bezúčelový spotrebný úver - informácie

  Bezúčelový spotrebný úver - žiadosť online (kampaň/DIALOG Live)

  Hypotekárny úver - informácie

  Americká hypotéka - informácie

  TAM

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Možnosť investovať

   

  Prehľad investícií

  DDS

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Prehľad príspevkov a celkovej nasporenej sumy

     
  Možnosť navýšenia príspevku do DDS

  Mimoriadny príspevok

   

  Cenné papiere

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Prehľad cenných papierov na investičnom účte

     

  Termínované účty

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Prehľad o i:depositoch

   

  Prehľad o termínovaných účtoch a štruktúrovaných vkladoch

   

  Možnosť zriadenia i:depositu

   

   
  Možnosť výberu a vkladu finančných prostriedkov i:deposit

       
  Možnosť predčasného výberu a vkladu finančných prostriedkov

     

  Platobné príkazy

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Platobné príkazy do 3 000 EUR/deň; 30 000 EUR/mesiac
   

  Platobné príkazy do 30 000 EUR/deň; 300 000 EUR/mesiac
   

     

  Bezlimitné platby

     

  Hromadné platobné príkazy

     

  Dávkové platby

       
  Zadanie zahraničného platobného príkazu

     

  Zadanie SEPA platobného príkazu (v rámci SR)

  Zadanie SEPA platobného príkazu (mimo SR)

   

   Trvalý príkaz

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Zadanie trvalého príkazu do 3 000 EUR

  Zadanie trvalého príkazu nad 3 000 EUR      

  SEPA inkaso

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Prehľad inkasných vzťahov

  Povolenie inkasa na účte

   

  Skener poštových poukazov a faktúr

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Skenovanie čiarových kódov, QR kódov a IBAN-u  

     

  Schránka správ a dokumentov

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Dôležité správy a dokumenty s nofitikáciou o ich zaslaní

   

  Príjemcovia

   
     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Zadanie a správa domácich príjemcov

     
  Zadanie a správa zahraničných príjemcov

       
  Použitie v platbe (SEPA)

   

  Šablóny

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Zadanie a správa šablón

       
  Použitie v platbe (SEPA)

     

  Manažment financií MaFin - Majetok a záväzky

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Prehľad o majetku a záväzkoch

  Speding reportTB

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Sledovanie príjmov a výdavkov

     
  Vytváranie vlastných kategórií a nastavenie rozpočtu

     

  Ciele

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Nastavenie a správa finančných cieľov

     

  Zmluvná dokumentácia

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Prehľad vybranej zmluvnej dokumentácie

   

  Kontakty

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Úprava kontaktných údajov

   

  Kontaktovanie banky priamo z aplikácie

     

  Optimalizácia pre inteligentné hodinky

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Zobrazenie zostatku na bežnom účte  

     
  Zoznam posledných pohybov a notifikácií  

     

  NFC prehľadTB

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Kontrola zostatku a posledných 10 transakcií  

     

  Kurzový lístok

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Prehľad aktuálne platných kurzov cudzích mien, história a menová kalkulačka

  Novinky

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Prehľad dôležitých informácií z banky

  Zoznam pobočiek a bankomatov

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Zoznam a mapa pobočiek a bankomatov Tatra banky

  Osobné údaje

     Internet bankingTB Mobilná aplikácia
  Tatra banka
       DIALOG Live       Pobočka   
  Zmena priezviska       

  Zmena adresy trvalého bydliska      

  Zmena kontaktnej adresy pre produkty Tatra banky

   

  Zmena kontaktnej e-mailovej adresy / telefónneho čísla

   

  Zadanie/zmena ID (Občiansky preukaz, PAS, Povolenie na pobyt...)      

  Zneplatnenie ID (Občiansky preukaz, PAS, Povolenie na pobyt...)    

  Zadanie/zmena oprávnenej osoby pri produktoch TB      

  Poradíme vám?


  www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
  https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/prehlad-sluzieb-podla-distribucnych-kanalov/