Prehľad služieb podľa distribučných kanálov

Našim klientom ponúkame rýchle a efektívne riešenie bankových operácií a to prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka, Internet bankinguTB alebo službou DIALOG Live. Pobočky nie je nutné navštíviť vždy. Cez distribučné kanály môžete transakcie vykonávať sami.
Vďaka tabuľke si ľahko overíte, ktoré služby môžete riešiť aj z pohodlia domova.

Bežný účet

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Otvorenie účtu  

 

Aktuálny zostatok a pohyby na účte

Vyhľadávanie platieb (podľa rôznych kritérií)

Správa voliteľného prečerpania

Export pohybov

   
Nastavenie preferovaného účtu

   
Výpis z účtu

Možnosť vygenerovania výpisu do účtovníctva 

     
Nastavenie e-mailovej notifikácie o pohyboch na účte

Nastavenie push notifikácií

Informácie o zostatku na účte

Nastavenie SMS notifikácie o pohyboch na účte

Debetné karty

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Pohyby

Zobrazenie PIN kódu

   
Správa limitov na karte

Nastavenie povolených kontinentov

Zablokovanie karty

Kreditné karty

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Kreditná karta - žiadosť

Aktivácia karty

Zostatok a pohyby

Zobrazenie PIN kódu

   
Úhrada dlžnej sumy

Kalendár uzávierok a splatností

Prevodný príkaz

   
Správa limitov na karte

Nastavenie povolených kontinentov

Zablokovanie karty

B-mail (SMS a e-mailové a push notifikácie)

Úvery

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Bezúčelový spotrebný úver - žiadosť

Bezúčelový spotrebný úver - informácie

Hypotéka/Americká hypotéka - konzultácia    

Hypotéka/Americká hypotéka - podanie žiadosti o úver    

Hypotéka/Americká hypotéka - podpísanie zmluvnej dokumentácie      

Hypotéka/Americká hypotéka - čerpanie úveru    

Hypotéka/Americká hypotéka - zmeny na úvere    

Hypotéka/Americká hypotéka - informácie o úvere

TAM - Tatra Asset Management

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Možnosť investovať

 

Prehľad investícií

DDS - Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Možnosť navýšenia príspevku do DDS

Mimoriadny príspevok

 

Celková nasporená suma

Prehľad príspevkov

   

Cenné papiere

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad cenných papierov na investičnom účte

 

Termínovaný vkladový účet

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Možnosť zriadenia    

Prehľad o termínovaných účtoch a štruktúrovaných vkladoch

   

Správa účtu      

i:deposit 

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Možnosť zriadenia

     
Prehľad o i:depositoch

 

Správa účtu

     

Poistenie

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Cestovné poistenie - zriadenie  

Poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver    

Poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb    

Poistenie schopnosti splácať bezúčelový úver    

Poistenie kľúčovej osoby (k podnikateľskému úveru)    

Platobné príkazy

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Platobné príkazy do 3 000 EUR/deň; 30 000 EUR/mesiac
 

Platobné príkazy do 30 000 EUR/deň; 300 000 EUR/mesiac
 

 

Bezlimitné platby

 

Hromadné platobné príkazy

   

Dávkové platby

     
Zadanie zahraničného platobného príkazu

   

Zadanie SEPA platobného príkazu (v rámci SR)

Zadanie SEPA platobného príkazu (mimo SR)

 

Trvalý príkaz

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zadanie trvalého príkazu do 3 000 EUR

Zadanie trvalého príkazu nad 3 000 EUR      

SEPA inkaso

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad inkasných vzťahov

Povolenie inkasa na účte

Skener poštových poukazov a faktúr

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Skenovanie čiarových kódov, QR kódov a IBAN-u  

   

Príjemcovia

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zadanie a správa domácich príjemcov

   
Zadanie a správa zahraničných príjemcov

     
Použitie v platbe (SEPA)

 

Šablóny

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zadanie a správa šablón

     
Použitie v platbe (SEPA)

   

Manažment financií MaFin - Majetok a záväzky

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad o majetku a záväzkoch

Spending reportTB

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Sledovanie príjmov a výdavkov

   
Vytváranie vlastných kategórií a nastavenie rozpočtu

   

Ciele

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Nastavenie a správa finančných cieľov

   

Zmluvná dokumentácia

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad vybranej zmluvnej dokumentácie

 

Kontakty

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Úprava kontaktných údajov

Kontaktovanie banky priamo z aplikácie

   

Optimalizácia pre inteligentné hodinky

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zobrazenie zostatku na bežnom účte  

   
Zoznam posledných pohybov a notifikácií  

   

NFC prehľadTB

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Kontrola zostatku a posledných 10 transakcií  

   

Kurzový lístok

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad aktuálne platných kurzov cudzích mien, história a menová kalkulačka

Novinky

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad dôležitých informácií z banky

Zoznam pobočiek a bankomatov

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zoznam a mapa pobočiek a bankomatov Tatra banky  

Osobné údaje

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Aktualizácia priezviska*  

 

Aktualizácia adresy trvalého bydliska*  

 

Zmena kontaktnej adresy pre zasielanie korešpondencie poštou**

 

Zmena kontaktnej e-mailovej adresy / telefónneho čísla

Aktualizácia občianskeho preukazu*  

 

Aktualizácia identifikačného dokladu (Pas, Povolenie na pobyt, ...)      

Nahlásenie straty/krádeže identifikačného dokladu    

Zadanie/zmena oprávnenej osoby na bežnom účte FO a PO***    

*aktualizácia v mobilnej aplikácii je možná v profile po naskenovaní občianskeho preukazu vydaného občanovi Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike

**zmena v Internet bankinguTB je možná pri výpisoch z účtu a výpisoch z DDS

***pre zadanie/zmenu cez DIALOG Live musia byť splnené špecifické podmienky; bližšie informácie na DIALOG Live

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/prehlad-sluzieb-podla-distribucnych-kanalov/