Prehľad služieb podľa distribučných kanálov

Našim klientom ponúkame rýchle a efektívne riešenie bankových operácií a to prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka, Internet bankinguTB alebo službou DIALOG Live. Pobočky nie je nutné navštíviť vždy. Cez distribučné kanály môžete transakcie vykonávať sami.
Vďaka tabuľke si ľahko overíte, ktoré služby môžete riešiť aj z pohodlia domova.

Účet

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Aktuálny zostatok a pohyby na účte

Vyhľadávanie platieb (podľa rôznych kritérií)

Správa voliteľného prečerpania

Export pohybov

   
Nastavenie preferovaného účtu

   
Výpis z účtu

Možnosť vygenerovania výpisu do účtovníctva 

     
Nastavenie e-mailovej notifikácie o pohyboch na účte

Nastavenie push notifikácií

Informácie o zostatku na účte

Nastavenie SMS notifikácie o pohyboch na účte

Debetné karty

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Pohyby

 
Správa limitov na karte

Nastavenie povolených kontinentov

Zablokovanie karty

 

Kreditné karty

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zostatok a pohyby

Úhrada dlžnej sumy

Kalendár uzávierok a splatností

Prevodný príkaz

 

Kreditná karta - žiadosť online (kampaň/DIALOG Live)

Aktivácia karty

Správa limitov na karte

Nastavenie povolených kontinentov

Zablokovanie karty

 
B-mail (SMS a e-mailové a push notifikácie)

 

Úvery

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Bezúčelový spotrebný úver - informácie

Bezúčelový spotrebný úver - žiadosť online (kampaň/DIALOG Live)

Hypotéka/Americká hypotéka - konzultácia    

Hypotéka/Americká hypotéka - podanie žiadosti o úver    

Hypotéka/Americká hypotéka - podpísanie zmluvnej dokumentácie      

Hypotéka/Americká hypotéka - čerpanie úveru    

Hypotéka/Americká hypotéka - zmeny na úvere    

Hypotéka/Americká hypotéka - informácie o úvere

TAM

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Možnosť investovať

 

Prehľad investícií

DDS

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad príspevkov

   
Celková nasporená suma

Možnosť navýšenia príspevku do DDS

Mimoriadny príspevok

 

Cenné papiere

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad cenných papierov na investičnom účte

   

Termínované účty

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad o i:depositoch

 

Prehľad o termínovaných účtoch a štruktúrovaných vkladoch

 

Možnosť zriadenia i:depositu

 

 
Možnosť výberu a vkladu finančných prostriedkov i:deposit

     
Možnosť predčasného výberu a vkladu finančných prostriedkov

   

Platobné príkazy

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Platobné príkazy do 3 000 EUR/deň; 30 000 EUR/mesiac
 

Platobné príkazy do 30 000 EUR/deň; 300 000 EUR/mesiac
 

 

Bezlimitné platby

 

Hromadné platobné príkazy

   

Dávkové platby

     
Zadanie zahraničného platobného príkazu

   

Zadanie SEPA platobného príkazu (v rámci SR)

Zadanie SEPA platobného príkazu (mimo SR)

 

 Trvalý príkaz

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zadanie trvalého príkazu do 3 000 EUR

Zadanie trvalého príkazu nad 3 000 EUR      

SEPA inkaso

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad inkasných vzťahov

Povolenie inkasa na účte

Skener poštových poukazov a faktúr

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Skenovanie čiarových kódov, QR kódov a IBAN-u  

   

Príjemcovia

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zadanie a správa domácich príjemcov

   
Zadanie a správa zahraničných príjemcov

     
Použitie v platbe (SEPA)

 

Šablóny

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zadanie a správa šablón

     
Použitie v platbe (SEPA)

   

Manažment financií MaFin - Majetok a záväzky

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad o majetku a záväzkoch

Speding reportTB

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Sledovanie príjmov a výdavkov

   
Vytváranie vlastných kategórií a nastavenie rozpočtu

   

Ciele

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Nastavenie a správa finančných cieľov

   

Zmluvná dokumentácia

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad vybranej zmluvnej dokumentácie

 

Kontakty

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Úprava kontaktných údajov

Kontaktovanie banky priamo z aplikácie

   

Optimalizácia pre inteligentné hodinky

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zobrazenie zostatku na bežnom účte  

   
Zoznam posledných pohybov a notifikácií  

   

NFC prehľadTB

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Kontrola zostatku a posledných 10 transakcií  

   

Kurzový lístok

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad aktuálne platných kurzov cudzích mien, história a menová kalkulačka

Novinky

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Prehľad dôležitých informácií z banky

Zoznam pobočiek a bankomatov

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zoznam a mapa pobočiek a bankomatov Tatra banky  

Osobné údaje

   Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
     DIALOG Live       Pobočka   
Zmena priezviska       

Zmena adresy trvalého bydliska      

Zmena kontaktnej adresy pre produkty Tatra banky

 

Zmena kontaktnej e-mailovej adresy / telefónneho čísla

Zadanie/zmena ID (Občiansky preukaz, PAS, Povolenie na pobyt...)      

Zneplatnenie ID (Občiansky preukaz, PAS, Povolenie na pobyt...)    

Zadanie/zmena oprávnenej osoby pri produktoch TB      

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/prehlad-sluzieb-podla-distribucnych-kanalov/