1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Prehľad dostupných služieb

Prehľad služieb podľa distribučných kanálov

Našim klientom ponúkame rýchle a efektívne riešenie bankových operácií a to prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka, Internet bankinguTB alebo službou DIALOG Live. Pobočky nie je nutné navštíviť vždy. Cez distribučné kanály môžete transakcie vykonávať sami.
Vďaka tabuľke si ľahko overíte, ktoré služby môžete riešiť aj z pohodlia domova.

Bežný účet

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Otvorenie účtu

 

Aktuálny zostatok a pohyby na účte

 
Vyhľadávanie platieb (podľa rôznych kritérií)

 
Správa voliteľného prečerpania

Export pohybov

     
Nastavenie preferovaného účtu

     
Výpis z účtu

 
Možnosť vygenerovania výpisu do účtovníctva

       
Nastavenie e-mailovej notifikácie o pohyboch na účte

Nastavenie push notifikácií

Informácie o zostatku na účte

 
Nastavenie SMS notifikácie o pohyboch na účte

Nastavenie SporeniaTB k účtu

 

Živnostenský účet

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Otvorenie účtu  

 

Aktuálny zostatok a pohyby na účte

 
Vyhľadávanie platieb (podľa rôznych kritérií)

 
Export pohybov

     
Nastavenie preferovaného účtu

     
Výpis z účtu

 
Možnosť vygenerovania výpisu do účtovníctva

       
Nastavenie e-mailovej notifikácie o pohyboch na účte

Nastavenie push notifikácií

Informácie o zostatku na účte

Nastavenie SMS notifikácie o pohyboch na účte

Debetné karty

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Pohyby

 
Zobrazenie PIN kódu

   

Správa limitov na karte

Nastavenie povolených kontinentov

Zablokovanie karty

Kreditné karty

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Kreditná karta - žiadosť

 
Aktivácia karty

Zostatok a pohyby

 
Zobrazenie PIN kódu

   

Úhrada dlžnej sumy

 

Kalendár uzávierok a splatností

 
Prevodný príkaz

     
Správa limitov na karte

Nastavenie povolených kontinentov

Zablokovanie karty

B-mail (SMS a e-mailové a push notifikácie)

Úvery

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Bezúčelový spotrebný úver - žiadosť

 
Bezúčelový spotrebný úver - informácie

 
Hypotéka/Americká hypotéka - konzultácia    

 
Hypotéka/Americká hypotéka - podanie žiadosti o úver    

 
Hypotéka/Americká hypotéka - podpísanie zmluvnej dokumentácie      

 
Hypotéka/Americká hypotéka - čerpanie úveru    

 
Hypotéka/Americká hypotéka - zmeny na úvere    

 
Hypotéka/Americká hypotéka - informácie o úvere

 

TAM - Tatra Asset Management

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Možnosť investovať

Prehľad investícií

DDS - Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Možnosť navýšenia príspevku do DDS

 
Mimoriadny príspevok

   

 
Celková nasporená suma

 
Prehľad príspevkov

 

Cenné papiere

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Prehľad cenných papierov na investičnom účte

 

 

Termínovaný vkladový účet

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Možnosť zriadenia    

 
Prehľad o termínovaných účtoch a štruktúrovaných vkladoch

 

 
Správa účtu      

 

i:deposit

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Možnosť zriadenia

       
Prehľad o i:depositoch

 

 
Správa účtu

       

Poistenie

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Cestovné poistenie - zriadenie  

 
Poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver    

 
Poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb    

 
Poistenie schopnosti splácať bezúčelový úver    

 
Poistenie kľúčovej osoby (k podnikateľskému úveru)    

 
Úrazové poistenie    

   
Moja Farbička      

 
Moje podnikanie    

 

Platobné príkazy

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Platobné príkazy do 3 000 EUR/deň; 30 000 EUR/mesiac

 

Platobné príkazy do 30 000 EUR/deň; 300 000 EUR/mesiac

 

Bezlimitné platby

 

 
Hromadné platobné príkazy

   

 
Dávkové platby

       
Zadanie zahraničného platobného príkazu

   

 
Zadanie SEPA platobného príkazu (v rámci SR)

 

Zadanie SEPA platobného príkazu (mimo SR)

 

Trvalý príkaz

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Zadanie trvalého príkazu do 3 000 EUR

Zadanie trvalého príkazu nad 3 000 EUR      

SEPA inkaso

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Prehľad inkasných vzťahov

 
Povolenie inkasa na účte

 

Skener poštových poukazov a faktúr

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Skenovanie čiarových kódov, QR kódov a IBAN-u  

     

Príjemcovia

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Zadanie a správa domácich príjemcov

     
Zadanie a správa zahraničných príjemcov

       
Použitie v platbe (SEPA)

     

Šablóny

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Zadanie a správa šablón

       
Použitie v platbe (SEPA)

     

Nakupovanie cez internet

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Vygenerovanie jednorazového čísla karty

   

Spending planTB

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Prehľad budúcich výdavkov

     

Spending reportTB

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Sledovanie príjmov a výdavkov

     
Vytváranie vlastných kategórií a nastavenie rozpočtu

     

Manažment financií MaFin - Majetok a záväzky

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Prehľad o majetku a záväzkoch

 

 

Ciele

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Nastavenie a správa finančných cieľov

     

Zmluvná dokumentácia

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Prehľad vybranej zmluvnej dokumentácie

   

Kontakty

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Úprava kontaktných údajov

Kontaktovanie banky priamo z aplikácie

   

Optimalizácia pre inteligentné hodinky

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Zobrazenie zostatku na bežnom účte  

     
Zoznam posledných pohybov a notifikácií  

     

NFC prehľadTB

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Kontrola zostatku a posledných 10 transakcií  

     

Kurzový lístok

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Prehľad aktuálne platných kurzov cudzích mien, história a menová kalkulačka

Novinky

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Prehľad dôležitých informácií z banky

Zoznam pobočiek a bankomatov

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Zoznam a mapa pobočiek a bankomatov Tatra banky  

Osobné údaje

  Internet bankingTB Mobilná aplikácia
Tatra banka
DIALOG Live Pobočka Chatbot Adam
Aktualizácia priezviska*  

 

Aktualizácia adresy trvalého bydliska*  

 

Zmena kontaktnej adresy pre zasielanie korešpondencie poštou**

 

 
Zmena kontaktnej e-mailovej adresy / telefónneho čísla

Aktualizácia/zmena občianskeho preukazu (OP)*  

 

Aktualizácia identifikačného dokladu (Pas, Povolenie na pobyt, ...)      

 
Nahlásenie straty/krádeže identifikačného dokladu    

 
Zadanie/zmena oprávnenej osoby na bežnom účte FO a PO***    

 

*aktualizácia v mobilnej aplikácii je možná v profile po naskenovaní občianskeho preukazu vydaného občanovi Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike

**zmena v Internet bankinguTB je možná pri výpisoch z účtu a výpisoch z DDS

***pre zadanie/zmenu cez DIALOG Live musia byť splnené špecifické podmienky; bližšie informácie na DIALOG Live


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/prehlad-sluzieb-podla-distribucnych-kanalov/