1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov

Zmena dokumentov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 26.10.2023 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 9. novembra 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 25. októbra 2023 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Realitného fonduTB s platnosťou  od 26. októbra 2023 a účinnosťou od 9. novembra 2023.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti zároveň s účinnosťou od 9. novembra 2023 schválilo zmenu predajného prospektu uvedeného podielového fondu. 

V štatúte Realitného fonduTB nastávajú zmeny najmä z dôvodu ukončenia vyplácania výnosov z majetku vo fonde podielnikom ako dividendy.

V predajnom prospekte Realitného fonduTB nastávajú zmeny z dôvodu zmeny štatútu podielového fondu ako aj z dôvodu aktualizácie iných údajov a informácií.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-realitneho-fondu-tb-2/