1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 26.10.2023 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 9. novembra 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 25. októbra 2023 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Realitného fonduTB s platnosťou  od 26. októbra 2023 a účinnosťou od 9. novembra 2023.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti zároveň s účinnosťou od 9. novembra 2023 schválilo zmenu predajného prospektu uvedeného podielového fondu. 

V štatúte Realitného fonduTB nastávajú zmeny najmä z dôvodu ukončenia vyplácania výnosov z majetku vo fonde podielnikom ako dividendy.

V predajnom prospekte Realitného fonduTB nastávajú zmeny z dôvodu zmeny štatútu podielového fondu ako aj z dôvodu aktualizácie iných údajov a informácií.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 4. decembra 2023

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty TAM-REMB budú účinné od 18. októbra 2023

Novinky
Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 7. júla 2023

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-realitneho-fondu-tb-2/