1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 18.04.2024 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 18. apríla 2024 s účinnosťou od 19. apríla 2024 schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov v správe spoločnosti.

Dôvodom zmien predajných prospektov podielových fondov TAM-Fond pre modrú planétu konzervatívny, TAM-Fond pre modrú planétu vyvážený, TAM-Fond pre modrú planétu dynamický, TAM-Americký akciový fond, TAM-Global Megatrends fond, TAM-Wealth Growth Conservative Model Fund, TAM-Wealth Growth Balanced Model Fund, TAM-Wealth Growth Dynamic Model Fund a TAM-Raiffeisen Emerging Markets Bonds je najmä aktualizácia Prílohy 2 podľa znení predpisov týkajúcich sa udržateľnosti a zároveň pri zberných fondoch aj podľa aktuálneho znenia príloh prospektov hlavných fondov. 

Nové znenia predajných prospektov fondov

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 9. januára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybranych-podielovych-fondov-11/