1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 28.06.2023 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty TAM-REMB budú účinné od 29. júna 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 27. júna 2023 s účinnosťou od 29. júna 2023 schválilo zmenu predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami podielového fondu TAM-Raiffeisen Emerging Markets BondsTB.

Dôvodom zmeny predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami fondu je zmena výšky vstupného poplatku, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií. 

DKI TAM-REMB PDF, 92 KB

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybraneho-podieloveho-fondu-5/