1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 01.02.2024 | 1 min. čítania

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 30. januára 2024 s účinnosťou od 15. februára 2024 schválilo zmenu predajných prospektov, dokumentov s kľúčovými informáciami a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov v správe spoločnosti.

Dôvodom zmien predajných prospektov, dokumentov s kľúčovými informáciami a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov je najmä pravidelná výročná aktualizácia údajov o výkonnosti a vývoji hodnoty majetku v spravovaných podielových fondoch, ako aj zmena a aktualizácia iných údajov a informácií.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti zároveň dňa 30. januára 2024 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Smart fondTB s platnosťou od 1. februára 2024 a účinnosťou od 15. februára 2024.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti zároveň s účinnosťou od 15. februára 2024 schválilo zmenu predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami uvedeného podielového fondu. 

V dokumentoch Smart fondTB nastávajú zmeny z dôvodu premenovania fondu na Dlhopisový fondTB 2028 a zmeny investičnej politiky fondu ako aj z dôvodu aktualizácie iných údajov a informácií. Viac o zmene Smart fondTB na Dlhopisový fondTB 2028 zistíte tu.

 

Nové znenia predajných prospektov:  

Nové znenia dokumentov s kľúčovými informáciami:

 

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 9. januára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-podielovych-fondov-4/