1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena obchodných podmienok

Zmena obchodných podmienok

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 23.01.2023 | 1 minúta čítania

Zmena obchodných podmienok

K 1. marcu 2023 nadobúdajú účinnosť nové obchodné podmienky TAM.

Predstavenstvo Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. na svojom zasadnutí dňa 17. januára 2023 schválilo zmenu obchodných podmienok a osobitných podmienok spoločnosti s platnosťou od 1. februára 2023 a účinnosťou od 1. marca 2023.

Podrobnejšie informácie k zmene obchodných podmienok nájdete v nasledujúcich dokumentoch. Venujte im, prosíme, svoju pozornosť.

Informácie k zmene obchodných podmienok TAM

 

Obchodné podmienky TAM

Upravené znenie obchodných podmienok TAM od 1. marca 2023

Obchodné podmienky TAM pred zmenou

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-obchodnych-podmienok/