1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena obchodných podmienok

Zmena obchodných podmienok

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 23.01.2023 | 1 minúta čítania

Zmena obchodných podmienok

K 1. marcu 2023 nadobúdajú účinnosť nové obchodné podmienky TAM.

Predstavenstvo Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. na svojom zasadnutí dňa 17. januára 2023 schválilo zmenu obchodných podmienok a osobitných podmienok spoločnosti s platnosťou od 1. februára 2023 a účinnosťou od 1. marca 2023.

Podrobnejšie informácie k zmene obchodných podmienok nájdete v nasledujúcich dokumentoch. Venujte im, prosíme, svoju pozornosť.

Informácie k zmene obchodných podmienok TAM

 

Obchodné podmienky TAM

Upravené znenie obchodných podmienok TAM od 1. marca 2023

Obchodné podmienky TAM pred zmenou

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Pripravované zlúčenie fondov

Pripravované zlúčenie fondov

K 15. júnu 2023 zlúčime vybrané podielové fondy.

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 22. marca 2023

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a dokumentov s kľúčovými informáciami podielových fondov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-obchodnych-podmienok/