1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 21.03.2023 | 1 minúta čítania

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 22. marca 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 21. marca 2023 s účinnosťou od 22. marca 2023 schválilo zmenu predajného prospektu podielového fondu TAM-Raiffeisen ConservativeTB.

Dôvodom zmeny predajného prospektu fondu je zmena výšky odplaty za správu fondu a odplaty za výkon činnosti depozitára v súvislosti s pripravovaným zatvorením fondu v priebehu roka 2023.

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.  

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-predajneho-prospektu-vybraneho-podieloveho-fondu/