1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 21.03.2023 | 1 minúta čítania

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 22. marca 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 21. marca 2023 s účinnosťou od 22. marca 2023 schválilo zmenu predajného prospektu podielového fondu TAM-Raiffeisen ConservativeTB.

Dôvodom zmeny predajného prospektu fondu je zmena výšky odplaty za správu fondu a odplaty za výkon činnosti depozitára v súvislosti s pripravovaným zatvorením fondu v priebehu roka 2023.

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.  

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 9. novembra 2023

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty TAM-REMB budú účinné od 18. októbra 2023

Novinky
Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 7. júla 2023

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-predajneho-prospektu-vybraneho-podieloveho-fondu/