Upozornenie:

S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Sporenie PLUS alebo SP je investícia v rámci Programu sporenia PLUS (marketingový názov Investičné sporenieTB). Názvy podielových fondov: TAM-AAF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., americký akciový o. p. f., TAM-EAF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., európsky akciový o. p. f., TAM-PHF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Premium Harmonic o. p. f., TAM-REF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., RealitnýFond o. p. f.,TAM-SMF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., SmartFund o. p. f., TAM-PSF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Premium Strategic o. p. f., TAM-DPF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., dlhopisový o. p. f., TAM-DDPF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., dynamický dlhopisový o. p. f., TAM-NMF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., NewMarkets o. p. f., TAM-BLF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., BalancedFund o. p. f., TAM-DBLF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Dynamic-Balanced Fund o. p. f., TAM-GAF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., globálny akciový o. p. f., TAM-RCF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Raiffeisen Conservative o. p. f., ktoré spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava 1, identifikačné číslo: 35742968, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1689/B.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 20 rokov.

Investičný komentár
Čínska ekonomika dokázala vzrásť aj počas roku 2020

Čínska ekonomika dokázala vzrásť aj počas roku 2020

Prebytok obchodnej bilancie v Číne dosiahol rekord, jej ekonomika dokázala vzrásť aj za uplynulý náročný rok.

Napísali o nás
Čo majú finančné krízy spoločné?

Čo majú finančné krízy spoločné?

Pozrite si video z novej relácie Investujeme na TA3, v ktorej bol hosťom Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu TAM

Investičný komentár
Rok 2020: rekordy, pády a potvrdenie zlatých investičných pravidiel

Rok 2020: rekordy, pády a potvrdenie zlatých investičných pravidiel

Pozrime sa spolu na rok, v ktorom sa prepísalo viac historických rekordov a aj na to, čo nás čaká

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/dokumenty/mesacne-reporty/upozornenie/