1. TAM
  2. /
  3. Upozornenie

Upozornenie:

S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Sporenie PLUS alebo SP je investícia v rámci Programu sporenia PLUS (marketingový názov Investičné sporenieTB). Názvy podielových fondov: TAM-AAF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., americký akciový o. p. f., TAM-EAF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., európsky akciový o. p. f., TAM-PHF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Premium Harmonic o. p. f., TAM-REF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., RealitnýFond o. p. f.,TAM-SMF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., SmartFund o. p. f., TAM-PSF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Premium Strategic o. p. f., TAM-DPF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., dlhopisový o. p. f., TAM-DDPF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., dynamický dlhopisový o. p. f., TAM-NMF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., NewMarkets o. p. f., TAM-BLF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., BalancedFund o. p. f., TAM-DBLF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Dynamic-Balanced Fund o. p. f., TAM-GAF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., globálny akciový o. p. f., TAM-RCF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Raiffeisen Conservative o. p. f., ktoré spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava 1, identifikačné číslo: 35742968, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1689/B.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/dokumenty/mesacne-reporty/upozornenie/