1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. AP Realitný fond

AP Realitný fondTB

Tento fond je určený pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky.
Bližšie informácie o ňom získate u svojho privátneho bankára.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. v súlade s bodom 4.4.1.2. Celková výška emisie/ponuky prospektu podielových listov Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., AP Realitný fond u.p.f. (TAM-ARF) oznamuje, že konečný počet ponúkaných podielových listov je 855 ks.

Výsledkom verejnej ponuky podielových listov TAM-ARF je upísanie maximálneho počtu podielových listov 855 ks v celkovej sume 47 025 000,00 EUR k 17. februáru 2022.

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
AP Realitný fondTB - % 0 %

 

Dokumenty

Upozornenie:
Investor nemá právo na vyplatenie, vrátenie alebo spätný odkup uzavretého podielového fondu pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, prospekt podielového fondu a dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Investovanie majetku v podielovom fonde je zamerané na realitné investície. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., AP Realitný fond u.p.f. 

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Investičný komentár
Správy zo Sillicon Valley zabrnkali na nervy investorov

Správy zo Sillicon Valley zabrnkali na nervy investorov

Akcie klesali kvôli šéfovi FED-u aj bankrotu banky zo Sillicon Valley. Sledované dáta z amerického trhu práce priniesli zmiešané výsledky, potešilo spomaľovanie rastu miezd.

Investičný komentár
Akcie prerušili negatívnu sériu

Akcie prerušili negatívnu sériu

Február nedokázal nadviazať na pozitívny začiatok roka, väčšina aktív klesala. Podpísali sa pod to nenaplnené očakávania ohľadom ochladzovania inflácie a konca zvyšovania úrokových sadzieb.

Investičný komentár
Akciové trhy reagujú na americkú infláciu

Akciové trhy reagujú na americkú infláciu

Piatkovým prudkým poklesom ukončili americké akcie svoj najhorší týždeň v roku 2023. Stalo sa tak potom čo uprednostňovaný inflačný ukazovateľ americkej centrálnej banky (FED) minulý mesiac ukázal výraznejší ako očakávaný nárast cien.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/ostatne-podielove-fondy/rastove-fondy/ap-realitny-fond/