1. Životné momenty
 2. /
 3. Bývanie
 4. /
 5. Čo vás čaká po kúpe nehnuteľnosti
 6. /
 7. Daňový bonus a hypotéka pre mladých
Publikovaný 25.03.2021 / Upravený 13.02.2024

Daňový bonus a hypotéka pre mladých

Ste mladí a chcete vlastniť strechu nad hlavou? Cestu k vlastnému domovu vám uľahčí daňový bonus na hypotéku pre mladých. Ako ho získate, vám poradí vedúca oddelenia zabezpečených úverov pre fyzické osoby Tatra banky Petra Koleníková, s ktorou sme sa rozprávali aj o vybavení hypotéky a poistení nehnuteľnosti.

Daňový bonus a hypotéka pre mladých

V článku sa dozviete:

 1. Aký je rozdiel medzi hypotékou a hypotékou pre mladých?
 2. Čo je daňový bonus a ako funguje?
 3. Aké sú podmienky získania daňového bonusu?
 4. Aký je postup pri získaní daňového bonusu?
 5. Ako si vybaviť hypotéku pre mladých?
 6. Ako si poistiť hypotéku?

Aký je rozdiel medzi hypotékou a hypotékou pre mladých?

Hypotéka pre mladých je štandardný úver na bývanie. Ako však už napovedá názov, navyše ponúka zvýhodnenie pre mladých. Ak žiadateľ splní niekoľko podmienok, môže si uplatniť daňový bonus z úrokov, ktoré zaplatil v predchádzajúcom roku

Čo je štátny príspevok pre mladých a dá sa ešte využiť?

Keď boli historicky úroky vyššie, ako sú teraz (aj 7, 8 a viac percent), vyplácal sa štátny príspevok pre mladých vo výške 3 percent. Štát prispieval 2 percentá a banka doplácala 1 percento.

Ako sa úrokové sadzby znižovali a dostávali k úrovniam pod jedno percento, stratila trojpercentná podpora zmysel. Štát ju prehodnotil a vymyslel iný systém, ako mladým ľuďom pomôcť pri zabezpečení vlastného bývania. Je to už spomínaný daňový bonus. 

co je hypoteka pre mladych

Ako funguje daňový bonus na hypotéku?

Daňový bonus na hypotéku pre mladých je poskytovaný v zmysle zákona a platí pre všetky úverové zmluvy, ktoré sú uzatvorené od 1. januára 2018.

Treba si ho predstaviť ako zníženie daňovej povinnosti dlžníka, konkrétne fyzickej osoby. Môžete sa k nemu dostať dvoma spôsobmi: 

 1. V rámci podania daňového priznania fyzickej osoby.

 2. V rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň, ktorú robí daňovníkovi alebo dlžníkovi zamestnávateľ.

Ak je výška daňovej povinnosti väčšia, ako je daňový bonus, zníži sa splatná daň o výšku daňového bonusu.

V prípade, že je daňová povinnosť nižšia (nie je v takej výške ako daňový bonus), môže vám vo finále štát časť bonusu vrátiť. Môžete teda dostať preplatok.

Aká je výška daňového bonusu na hypotéku pre mladých?

Podmienky stanovené zákonom pre daňový bonus závisia od toho, kedy ste uzatvorili zmluvu. 

Pre zmluvy uzatvorené v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2023 (vrátane) platí, že

 • daňový bonus môže byť až do výšky 400 eur, 
 • získava sa maximálne na polovicu zaplatených úrokov z jedného úveru ročne, najviac však zo sumy 50-tisíc eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť.

To znamená, že maximálna výška hypotéky je nastavená na 50-tisíc eur. Aj keď ste si byt kúpili za 150-tisíc eur, daňový bonus sa vzťahuje len na 50-tisíc eur. Banka presne vypočíta, koľko je alikvótna čiastka z 50-tisíc.

Pre zmluvy uzatvorené v období od 01. 01. 2024 vrátane platí, že: 

 • daňový bonus môže byť až do výšky 1 200 eur, 
 • získava sa maximálne na polovicu zaplatených úrokov z jedného úveru ročne, no bez obmedzenia výšky úveru.

V banke musíte požiadať o potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktoré slúži:

 • buď ako podklad k výpočtu daňového priznania, ktoré je potrebné podať ako prílohu k daňovému priznaniu, 
 • alebo ako podklad pre mzdové oddelenie na účely výpočtu ročného zúčtovania preddavkov na daň.
danovy bonus na hypoteku pre mladych

Aké sú podmienky získania daňového bonusu na hypotéku pre mladých?

Na získanie daňového bonusu na hypotéku pre mladých musíte splniť niekoľko podmienok:

 • Vek – pri podaní žiadosti o úver môže mať žiadateľ maximálne 35 rokov. V prípade, ak sú v úverovej zmluve viacerí dlžníci, podmienku veku musia spĺňať všetci.
   
 • Príjem – žiadateľ nesmel rok pred podpisom úverovej zmluvy presiahnuť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku (pre zmluvy uzavreté v roku 2024 sa táto suma zvyšuje na 1,6-násobok).
   
 • Účel, na ktorý sú finančné prostriedky alebo daňový bonus viazané. Môže ním byť len kúpa bytu, domu alebo ich časti, výstavba nehnuteľnosti, zmena, dostavba, údržba alebo rekonštrukcia (bonus sa nevzťahuje na refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku).
   
 • Nehnuteľnosť musí byť na Slovensku a musí byť určená na bývanie (pre zmluvy uzatvorené od 1. januára 2024 platí tiež podmienka, že nehnuteľnosť musí slúžiť výlučne k vášmu vlastnému trvalému bývaniu alebo k vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami, tak ako ich definuje Občiansky zákonník).
   
 • Dĺžka splácania úveru – musí byť v rozmedzí 5 až 30 rokov
   
 • Obdobie – na daňový bonus máte nárok počas prvých piatich rokov od poskytnutia úveru.
   

Koľkokrát si môžeme daňový bonus na hypotéku uplatniť? 

Zákon je dosť prísny – žiadať o daňový bonus na hypotéku pre mladých môže len dlžník

Ak sú dlžníci dvaja, má na daňový bonus nárok iba jeden z nich. Ak o daňový bonus žiada manžel, už nemôže požiadať manželka. 

Aký je postup pri získaní daňového bonusu na hypotéku?

To závisí od konkrétnej situácie. Ak ste zamestnaný a nemáte iné príjmy, na základe ktorých musíte podať daňové priznanie: 

 • do 15. februára môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Ako súčasť žiadosti predkladáte aj potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov
   
 • Zamestnávateľ ročné zúčtovanie vystaví s marcovou mzdou. V tej aprílovej je potom daňový bonus zúčtovaný.
postup pre ziskanie danoveho bonusu na hypoteku pre mladych

Ak máte povinnosť podať daňové priznanie ako fyzická osoba, ste podnikateľ, alebo ho podávate sám z iného dôvodu: 

 • v daňovom priznaní v príslušnom riadku uvediete, že máte záujem o daňový bonus
   
 • Podľa paragrafu 33 uvediete sumu zaplatených úrokov v plnej výške, ako ju uviedla banka, a vyplníte, v koľkých mesiacoch roka ste si daňový bonus uplatňovali. Zvyšok už doráta formulár elektronicky. 
   

V prípade, že vám daňový bonus na hypotéku vyjde vyšší, ako je vaša splatná daň, je potrebné požiadať daňový úrad o vyplatenie rozdielu. Rovnako ako keby ste mali preplatok na dani. Správca dane ho následne do 40 dní od konca lehoty na podanie daňového priznania vyplatí na účet.

Môžem si uplatniť aj daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie? 

Tento mimoriadny jednorazový bonus zaviedol na začiatku tohto roka štát z dôvodu nárastu úrokových sadzieb. Získať môžete 75 percent z kladného rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v roku 2023. Maximálne vám však vyplatí 150 eur mesačne1 800 eur ročne.

Dôležité: O tento bonus nemôžete žiadať súbežne s daňovým bonusom pre mladých. Banka vám vystaví potvrdenia pre oba bonusy a je na vás, ktorý sa rozhodnete predložiť daňovému úradu.

Zároveň na získanie daňového bonusu zo zvýšenej splátky musíte spĺňať niekoľko podmienok: 

 • Zmluva o úvere na bývanie musí byť uzavretá najneskôr do 31. decembra 2023
   
 • Zmenila sa vám v roku 2023 fixácia úrokovej sadzby a zvýšili sa vám úroky a aj splátka oproti roku 2022.
   
 • Váš priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok nepresiahol zákonom stanovenú výšku 1,6-násobok priemernej mesačnej mzdy.
   
 • Ide o úver, ktorým sa financuje kúpa bytu, domu alebo ich časti, výstavba nehnuteľnosti, zmena, dostavba, údržba alebo rekonštrukcia (bonus sa nevzťahuje na refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku).
   
 • Nehnuteľnosť musí byť na Slovensku a je určená na bývanie, nehnuteľnosť musí slúžiť výlučne k vášmu vlastnému trvalému bývaniu alebo k vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami, tak ako ich definuje Občiansky zákonník.
   
 • Úver je načerpaný a nesplatený, s tým, že v roku 2022 bola splatná aspoň jedna splátka, ktorá je zaplatená, alebo bol splatený po 31. 12. 2022
   
 • Dĺžka doby splácania úveru je od 5 do 30 rokov.
   

Výhodou je, že hlavný dlžník a spoludlžník si môžu požiadať o daňový bonus na zvýšené splátky bez obmedzenia veku. Musia sa však medzi sebou dohodnúť, pretože uplatniť si bonus môže iba jeden z nich.

Čo sa týka samotnej hypotéky pre mladých, v akej výške sa dá získať?

Minimálna výška úveru je limitovaná na 13-tisíc eur a výsledná hodnota úveru je viazaná na hodnotu založenej nehnuteľnosti určenej bankou a na splnenie schválených podmienok úveru.

Aké doklady potrebujem, keď si chcem hypotéku pre mladých vybaviť, a ako dlho to trvá? Sú s vybavením spojené náklady?

Klienti k žiadosti o úver najčastejšie predkladajú doklady totožnosti, potom doklady, ktoré sa viažu k ich príjmom či k účelu úveru, napríklad kúpna zmluva, stavebné povolenie, projektové dokumentácie či položkové rozpočty pri údržbe. Alebo sú to doklady k zakladanej nehnuteľnosti, napríklad znalecký posudok.

Zoznam dokladov klient vždy dostane pri konzultácii úveru, aby vedel, čo potrebuje k podaniu žiadosti. Počas schvaľovacieho procesu môže banka v individuálnych prípadoch požadovať aj iné doklady.

Čo sa týka nákladov s vybavením úveru, v prípade HypotékyTB hradí klient zvýhodnený poplatok za úver vo výške 175 EUR. Je však potrebné spomenúť, že s poskytnutím úveru ešte môžu byť spojené ďalšie náklady. Platí sa napríklad za znalecký posudok, kolky pre kataster alebo poistné za nehnuteľnosť.

ako si vybavim hypoteku pre mladych

Na aký účel môžem hypotéku pre mladých využiť?

Hypotéku pre mladých môžete využiť na kúpu bytu či domu (alebo ich časti), výstavbu či dostavbu nehnuteľnosti, zmenu či údržbu nehnuteľnosti, prípadne môže ísť o kombináciu týchto účelov alebo kombináciu so splatením úveru. 

Musím si nehnuteľnosť aj poistiť?

Pre čerpanie úveru na bývanie je potrebné aj poistenie nehnuteľnosti. Klient má možnosť si zvoliť, v ktorej poisťovni si produkt zriadi. Jedinou podmienkou je, že výška poistného musí byť v súlade s výškou stanovenou bankou. Hodnotu stanovuje poisťovňa a je rôzna pri rodinných domoch a bytoch.

Poisťovni je potrebné doložiť tlačivo, ktoré klientovi pripraví banka. Je to tzv. Potvrdenie prijatia oznámenia o vzniku a zriadení záložného práva.

Po potvrdení poisťovňou ho klient doručí banke, ktorá na jeho základe poskytne úver. Poistka chráni nehnuteľnosť, ale aj samotné krytie úveru. V prípade poistnej udalosti komunikuje poisťovňa s bankou. Poistné plnenie vyplatí banke alebo klientovi. To, samozrejme, závisí od individuálnych podmienok. 

poistenie nehnutelnosti

Tip:

V Tatra banke si môžete zriadiť poistenie nehnuteľnosti aj priamo pri získavaní úveru. Konkrétne ide o produkt od spoločnosti UNIQA. Vybavíte ho v ktorejkoľvek pobočke banky alebo aj telefonicky cez službu DIALOG Live. 

Zistiť viac

Dá sa hypotéka pre mladých splatiť predčasne?

Áno, časť hypotéky alebo aj celú môžete splatiť predčasne. 

Na výber máme tieto bezplatné možnosti: 

 • Prvou z nich je realizácia mimoriadnej splátky. Tá môže byť realizovaná v jednej alebo vo viacerých splátkach, maximálne jedenkrát mesačne, ak splácaná suma súhrnne nepresiahne 30 percent istiny tohto úveru za kalendárny rok. 
   
 • Ďalšou možnosťou je splatiť časť alebo celý úver v čase ukončenia fixácie úrokovej sadzby. Jedinou podmienkou je, že splatenie musí byť zrealizované v lehote stanovenej bankou, ktorú dostane klient v oznámení.
   

Čo ak nespĺňam podmienky ani pre jednu z bezplatných možností?

Samozrejme, aj okrem týchto termínov alebo výšok má klient možnosť kedykoľvek požiadať o predčasné splatenie úveru. V tom prípade však banka bude účtovať náklad za mimoriadnu, respektíve predčasnú splátku. Náklad je limitovaný, a to do výšky jedného percenta z predčasne splácanej istiny. Čiže od toho, koľko klient spláca, sa odvíja aj samotná výška nákladu. 

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.

Petra Koleníková

Kto je

Petra Koleníková

Téme hypotekárnych úverov, ako aj iných foriem úverov na bývanie sa venuje už takmer 20 rokov. Aktuálne pracuje na pozícii vedúcej oddelenia zabezpečených úverov pre fyzické osoby v Tatra banke.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/danovy-bonus-hypoteka/