1. Životné momenty
  2. /
  3. Ako postupovať pri pôžičke na bývanie
  4. /
  5. Hypotéka na stavbu domu krok za krokom

Hypotéka na stavbu domu krok za krokom

Hypotéka na výstavbu domu patrí síce k tým zložitejším druhom hypoték, no ani zďaleka to nie je niečo, čo by ste nezvládli so skúseným hypotekárnym poradcom a s naším návodom.

Stavba
Stav
ba

V článku sa dozviete

Žiadosť
Žia
dosť

Kde požiadať o úver na stavbu domu

Skôr ako požiadate o úver na bývanie v banke, dobre zvážte všetky možnosti. Pri rozhodovaní sa neriaďte len tým, ktorá banka má najlepší marketingový úrok. To je ten, o ktorom sa môžete dozvedieť z televíznej reklamy počas filmu. 

Po prvé, banka ho môže zmeniť podľa individuálnych podmienok, a po druhé, zohľadnite aj ďalšie dôležité skutočnosti, ako je napríklad RPMN, ktorej sme sa venovali v článku Ako vybaviť hypotéku na dom, či percento financovania úveru. Teda to, akú výšku nákladov na výstavbu alebo dostavbu domu vám vie banka prefinancovať. Môže to byť od 50 až do 90 %

„V Tatra banke môžete získať k HypotékeTB bežný účet, kreditnú kartu alebo bezúčelový spotrebný úver za zvýhodnených podmienok. V žiadnom prípade to však nie je podmienka na získanie výhodnejšieho úroku,“ hovorí Valéria Hrabčáková, špecialistka oddelenia zabezpečených úverov pre fyzické osoby. 

Kúpa alebo vlastnenie pozemku je vôbec prvým krokom k tomu, aby sa mohlo začať s výstavbou domu.
Poze
mok
Po
ze
mok

kupa pozemku

Nákup pozemku

Kúpa pozemku je vôbec prvým krokom k tomu, aby sa mohlo začať s výstavbou domu. Na získanie hypotéky to musí byť v prvom rade pozemok určený na výstavbu nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Môžete sa stretnúť s niekoľkými druhmi pozemkov, napríklad trvalý trávnatý porast, orná pôda, vinice, záhrady a iné. Charakter pozemku zistíte v liste vlastníctva, na katastrálnom alebo stavebnom úrade alebo cez katastrálny portál

Druh pozemku zapísaný na liste vlastníctva však automaticky nedáva informáciu, či ide o stavebný pozemok, a môže byť zmenený úradným rozhodnutím. Napríklad orná pôda sa môže úradne previesť na stavebný pozemok. Závisí to od územného plánu obce či mesta. 

Problém pri týchto pozemkoch však môže predstavovať lokalita. Väčšinou sú to pozemky bez vybudovanej komunikácie a inžinierskych sietí. Ak sa teda chcete vyhnúť finančným nákladom navyše, orientujte svoj výber na pozemky, ktoré sú už vopred pripravené na výstavbu

Poze
mok
Po
ze
mok

Pozemok bez prístupovej cesty a možnosti napojenia sa na už existujúce inžinierske siete nemusí banka navyše akceptovať ako zabezpečenie hypotéky na kúpu pozemku.

„Vhodný pozemok, na ktorého nákup chceme čerpať financie z hypotéky, by mal mať v prvom rade zabezpečený prístup z verejnej komunikácie a možnosť napojenia sa na dostupné inžinierske siete, ideálne v komunikácii pred pozemkom, ale nie je to podmienka. 
 
Pozemok musí byť určený na zastavanie rezidenčnou nehnuteľnosťou, čo klient preukáže doložením stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia, alebo územnoplánovacej informácie. 
 
Okrem toho musí byť pozemok aj reálne zastavateľný, čo znamená, že šírka, dĺžka a svahovitosť pozemku umožňujú umiestnenie rodinného domu tak, aby bol dodržaný stavebný zákon a minimálne prípustné rozstupy medzi rodinnými domami vzájomne a od hranice pozemku.
 
Pozemok, samozrejme, nesmie byť zaťažený vecným bremenom, prípadne iným obmedzením, ktoré by bránilo plnohodnotnému využitiu pozemku,“
vysvetľuje Renáta Sprušanská z oddelenia collateral managementu Tatra banky.

Orientujte svoj výber na pozemky, ktoré sú už vopred pripravené na výstavbu.
Kúpa

pa

kataster mapa

Keď zvládnete výber vhodného pozemku, prichádza na rad jeho kúpa. A tu môžu nastať dve situácie. 

Máte nasporené vlastné financie?

Ak máte nasporenú určitú časť peňazí určených na nákup pozemku a od banky chcete získať len časť chýbajúcich peňazí, je pre vás dôležitá informácia o percente z hodnoty pozemku. 
V praxi to znamená, akú finančnú sumu z hodnoty kupovaného pozemku alebo inej založenej nehnuteľnosti vám banka poskytne na nákup pozemku. Môže to byť 50 až 90 % z hodnoty.

Príklad: Ak je hodnota pozemku 70 000 EUR a percento z hodnoty pozemku 90 %, hypotéku na pozemok môžete čerpať až do výšky 63 000 EUR.

POZOR! Hodnota pozemku nie je totožná s nákupnou cenou pozemku. Hodnotu pozemku určuje znalec. 

Nemáte vlastné financie?

Ak nemáte žiadne vlastné financie na kúpu pozemku, banka vám napriek tomu môže schváliť hypotéku na pozemok. Musíte sa však pripraviť, že založíte inú, už existujúcu nehnuteľnosť – napríklad byt. 

„V prípade, ak chce mať klient istotu financovania 100 % kúpnej ceny pozemku, pričom mu nepostačuje hodnota pozemku na jeho financovanie, odporúčame, aby doplnil ako zabezpečenie ďalšiu nehnuteľnosť/pozemok, prípadne si rozdiel financoval cez bezúčelový spotrebný úver,“ dodáva špecialistka na úvery Valéria Hrabčáková.

Hypo
téka
Hypo
téka

Pozemok už mám. Kedy môžem požiadať o hypotéku?

V podstate hneď, keď budete mať projekt domu a právoplatné stavebné povolenie. 

Rozhodujúce je v tejto chvíli aj to, či máte, alebo nemáte dostatok vlastných financií na rozostavanie domu. 

1. Mám vlastné financie na rozostavanie domu

Ak máte pripravenú dostatočnú sumu financií na rozostavanie domu, môžete začať stavať. Aby ste mohli požiadať o hypotéku na stavbu domu, banka požaduje, aby bola rozostavaná stavba zapísaná na liste vlastníctva. 

Na to musí byť vybudovaná základová doska a obvodové múry aspoň do výšky 1 m, aby sa dala rozostavaná stavba zamerať geodetom. 

Po zapísaní rozostavanej stavby do listu vlastníctva môžete kontaktovať hypotekárneho poradcu banky. Bude vás sprevádzať celým procesom vybavovania hypotéky. 

K žiadosti o hypotéku na stavbu domu budete potrebovať tieto doklady:

  • doklady o príjme,
  • geometrický plán, 
  • právoplatné stavebné povolenie, 
  • projektovú dokumentáciu, 
  • položkový rozpočet, 
  • znalecký posudok o stupni rozostavanosti rozostavanej stavby s jej budúcou hodnotou.
Aby ste mohli požiadať o hypotéku na stavbu domu, banka požaduje, aby bola rozostavaná stavba zapísaná na liste vlastníctva.
Pro
ces
Pro
ces

uver na stavbu domu

Proces čerpania hypotéky na dostavbu domu v skratke

Kúpili ste pozemok, získali stavebné povolenie a začali so stavbou domu z vlastných financií. Dom má vymurované základy a prvé podlažie do výšky 1 metra. Môžete ho zapísať na list vlastníctva ako rozostavanú stavbu. Následne môžete v banke požiadať o hypotéku. 

Príklad: Banka na základe znaleckého posudku stanoví hodnotu novostavby po kolaudácii na 120 000 EUR. Hypotéka na stavbu domu vám bola schválená vo výške 80 % z celkovej hodnoty novostavby. Od banky teda dostanete 96 000 EUR na dostavbu domu. 

Táto suma vám bude vyplácaná v tranžiach – menších sumách vo vopred stanovených lehotách podľa toho, ako bude stavba napredovať. Zjednodušene povedané, banka vám vopred uvoľní len toľko peňazí, aby boli vždy kryté hodnotou nehnuteľnosti. Podrobnosti sú dohodnuté v úverovej zmluve. 

Aktuálny stav stavby a rast jej hodnoty budete banke dokazovať fotodokumentáciou, súpisom vykonaných prác alebo predložením aktuálneho znaleckého posudku.

Tip
Tip

Pre lepšiu predstavu o výške splátok a úrokoch pri konkrétnej výške hypotekárneho úveru môžete využiť hypotekárnu online kalkulačku. Sumy sú orientačné, ale pomôžu vám získať lepšiu predstavu o tom, aká by bola výška mesačnej splátky pri tej istej sume, ak by ste splácali 20, 25 či 30 rokov. 

Najlepší úver na stavbu domu je taký, pri ktorom získate najvyššiu sumu peňazí na stavbu s najnižším úrokom a najmenším počtom tranží, aby stavba zbytočne nestála. 

rocna percentualna miera nakladov
Úver
Úver

2. Nemám dosť vlastných financií na rozostavanie domu

Nie každý si stihne alebo dokáže nasporiť dostatočné množstvo peňazí na rozostavanie domu. Ani v tomto prípade sa svojho sna o novom rodinnom dome nemusíte vzdávať. Existuje možnosť požiadať o hypotéku na začatie výstavby rodinného domu.

„Ak klient nedisponuje vlastnými finančnými prostriedkami, je ideálne dať ako dočasné zabezpečenie ďalšiu nehnuteľnosť. Ak má táto nehnuteľnosť dostatočnú hodnotu na zabezpečenie úveru, klient čerpá úver jednorazovo. Po ukončení výstavby a skolaudovaní nehnuteľnosti môže požiadať banku o vypustenie pôvodnej nehnuteľnosti zo zabezpečenia úveru a po odsúhlasení bankou zabezpečiť úver novým rodinným domom,“ uvádza Hrabčáková.

V tomto prípade by ste už mali vlastniť pozemok, mať vydané právoplatné stavebné povolenie a nehnuteľnosť, ktorú dočasne založíte na začiatok výstavby alebo aj na úplnú dostavbu domu. Môže to byť byt alebo rodičovský dom. Nehnuteľnosť nemusíte nevyhnutne vlastniť. Jej vlastníci však musia so založením súhlasiť, pretože oni budú zriaďovať záložné právo. 

Existuje možnosť požiadať o hypotéku na začatie výstavby rodinného domu.
Peniaze
Penia
ze

 

Výhodou takto čerpanej hypotéky sú vo väčšine prípadov jednorazovo čerpané peniaze, pretože zakladáme nehnuteľnosť vyššej hodnoty. Aj v tomto prípade je maximálne čerpanie financií do výšky 90 % z hodnoty nehnuteľnosti, ktorou ručíme. 

Za nevýhodu môžeme považovať, že nie každý vlastní alebo môže založiť nejakú nehnuteľnosť v dostatočnej hodnote. 

Na záver je nutné dodať, že každý hypotekárny prípad je odlišný rovnako, ako sú rozdielne naše predstavy o budúcom bývaní. Ku každej hypotéke na výstavbu domu sa pristupuje individuálne. Ideálne je kontaktovať hypotekárneho špecialistu, ktorý vám pomôže nastaviť tú najvýhodnejšiu formu financovania pre váš vysnívaný rodinný dom. 

 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/hypoteka-na-stavbu-domu-krok-za-krokom/