1. Blog
 2. /
 3. Návody
 4. /
 5. Obnova rodinného domu: Akú úsporu prinesie a ako ju financovať?

Obnova rodinného domu: Akú úsporu prinesie a ako ju financovať?

Adriána Švačová | produktový manažér Tatra banky Autor: Adriána Švačová, produktový manažér Tatra banky | 14.07.2023 | 5 min. čítania

prispevok na obnovu rodinneho domu

Ukážeme si, o koľko sa môžu znížiť mesačné platby za energie po správne zvolenej obnove staršieho rodinného domu. Poradíme vám tiež, ako celú rekonštrukciu financovať tak, aby ste z prostriedkov použitých na úpravy a stavebné riešenia získali naspäť až 19 000 eur.

Vezmime si ako modelový príklad dvojposchodový rodinný dom zo 60-tych rokov s celkovou podlahovou plochou 167 m2.

Časté problémy staršieho rodinného domu: 

 • vysoká energetická spotreba na vykurovanie
 • vysoké náklady za energie
 • veľké tepelné straty
 • tepelná nepohoda v interiéri
 • nadmerná vlhkosť a vznikajúce plesne

obnova rodinneho domu

Odborník pre energetickú certifikáciu budov odporúča kombináciu nasledujúcich 3 stavebných opatrení:

Stavebné riešenie Cena bez DPH Cena s DPH Použitý materiál
Zateplenie obvodového plášťa 190 m2 16 387 EUR 19 665 EUR polystyrén EPS hrúbka 150 mm
Zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny 107 m2 2 953 EUR 3 544 EUR minerálna vlna
hrúbka 200 mm
Výmena otvorových konštrukcií 23,5 m2 6 215 EUR 7 459 EUR plastové okná a dvere s izolačným trojsklom
Cena spolu: 25 555 EUR 30 668 EUR

 

Celkové náklady na obnovu domu pri realizácii navrhovaných opatrení predstavujú sumu 30 668 eur s DPH

Akú úsporu energií dokáže priniesť obnova domu?

Odpoveď budeme hľadať v odbornej štúdii vypracovanej pre potreby nášho modelového príkladu:

Globálny ukazovateľ „primárnej energie“* je pred obnovou 631 kWh/m2  za rok, po obnove bude táto hodnota 152 kWh/m2 za rok.

ako ziskat prispevok na obnovu domu

Po prepočítaní podľa tarify SPP pre rok 2023 sú náklady na vykurovanie pred obnovou vo výške 4 321 eur/rok a po obnove budú vo výške 1 015 eur/rok

Ročná úspora je 54 200 kWh, a to znamená, že sme sa dostali do nižšej tarify SPP. Množstvo ušetrenej energie prepočítané podľa príslušnej tarify predstavuje sumu 2 601 eur/rok.  

Jednoduchý prepočet nám ukazuje, že vďaka dobre zvolenej stratégii obnovy vie majiteľ domu ušetriť až 76 % primárnej energie.

Energetická trieda domu sa zlepší o 4 triedy, z pôvodnej triedy F na triedu B.

 

Ako financovať obnovu rodinného domu? 

Najjednoduchším riešením by bolo financovať celú rekonštrukciu z vlastných peňazí. Ale ruku na srdce, kto z nás má nasporenú sumu prekračujúcu 30 000 eur?

Pravda je taká, že s rastúcou infláciou je odkladanie peňazí čoraz náročnejšie. Nehovoriac o tom, že hodnota peňazí sa môže znížiť za rok aj o 10 %.

ako financovat obnovu rodinneho domu

Ďalšou možnosťou je požiadať o pôžičku. A tu sa na chvíľu pristavíme. 

Vedeli ste, že obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky? Jej cieľom je do roku 2026 finančne podporiť renováciu desiatok tisíc domov postavených pred 1. januárom 2013

Banky a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) preto spoločne prinášajú výhodné úverové riešenie s finančným príspevkom z Plánu obnovy SR. Vďaka nemu si viete refundovať až 75 % výdavkov na renováciu domu. 

Maximálna výška príspevku je:

 • 15 000 eur, ak sa obnovou rodinného domu dosiahne úspora primárnej energie v rozsahu 30-60 percent oproti stavu pred obnovou alebo
 • 19 000 eur, ak sa obnovou rodinného domu dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 percent oproti stavu pred obnovou.

 

Ako získať príspevok na obnovu domu v 5 krokoch:

1. krok: Zhodnotenie stavu domu a výber najefektívnejších stavebných úprav

Zoznam akreditovaných odborníkov nájdete na stránke www.verejnyportal.sksi.sk

Kým bude zverejnená ďalšia výzva na podávanie žiadostí o dotáciu, môžete si zistiť cenu rekonštrukcie u dodávateľov prác, navštíviť pobočku Tatra banky kvôli prevereniu výšky úveru na jej financovanie a pripraviť dokumenty k žiadosti o príspevok.

naklady na obnovu domu

2. krok: Požiadate SAŽP o príspevok z Plánu obnovy

Ak splníte podmienky, podpíše s vami Zmluvu o poskytnutí príspevku. 

3. krok: Požiadate banku o úver

Pri žiadosti predložíte zmluvu so SAŽP a získate tak výhodnejšie podmienky oproti bežnému úveru. 

V Tatra banke môžete využiť Bezúčelový úverTB so zvýhodnenou úrokovou sadzbou vo výške 5,99 % p. a. na celú dobu splatnosti a so 100 % zľavou z poplatku za úver.

Dobu splácania úveru je možné predĺžiť až na 10 rokov, čím dosiahnete ešte nižšiu mesačnú splátku. Maximálna výška úveru je až 28 000 eur

 

Pri dome z nášho modelového príkladu by vyzeralo financovanie nasledovne:

Bezúčelový úver TB na obnovu domu  
(mesačná splátka 311,89 EUR, doba splácania 10 rokov)
28 000 EUR 
Vlastné zdroje    2 668 EUR  
Spolu 30 668 EUR
4. krok: Samotná realizácia obnovy domu

Jej trvanie by malo v prípade vyplácania dotácie z Plánu obnovy trvať najviac 12 mesiacov od podania žiadosti (ak stavba podlieha stavebnému povoleniu a ohláške 8 mesiacov).

prispevok na obnovu rodinneho domu

5. krok: Podanie žiadosti v SAŽP o vyplatenie príspevku z Plánu obnovy

Po vyplatení peňazí z dotácie môžete splatiť časť úveru, čím si znížite výšku mesačnej splátky a skrátite dobu splatnosti.

Majiteľ nášho modelového domu si takto znížil mesačnú splátku o 191 eur z 311,89 eur na 120,68 eur. Úver splatí vďaka príspevku z Plánu obnovy o 3,5 roka skôr:

Mimoriadna splátka úveru
(zrealizovaná z prostriedkov dotácie po zaplatení 12-tej splátky úveru)         
19 000 EUR   
Zostatok úveru po uhradení mimoriadnej splátky   
(nová mesačná splátka 120,68 EUR,
doba splácania 5,5 roka, t. j. 66 mesačných splátok)
6 757,24 EUR  

navratnost obnovy domu

Aká je návratnosť investície? 

Vlastníkovi rodinného domu z nášho modelového príkladu sa investícia do obnovy vráti za 5 a pol roka:     

Celková suma, ktorú vlastník domu zaplatil na úvere       
(vrátane poplatku 90 EUR za mimoriadnu splátku úveru)   
11 755,02 EUR  
Suma zaplatená z vlastných zdrojov vlastníka domu  2 668 EUR 
Úspora za energiu po zrealizovaní obnovy domu       
(mesačná úspora 216,75 EUR x 66 mesiacov)                                                                       
14 305,50 EUR 

Máte uzatvorenú zmluvu o poskytnutí príspevku z Plánu obnovy?  

Využite Bezúčelový úverTB so zvýhodnenými podmienkami. Navštívte ktorúkoľvek z našich pobočiek alebo nás telefonicky kontaktujte cez službu DIALOG Live.

Zavolajte nám 

Vyberte si pobočku 

 

*energia na vykurovanie a prípravu teplej vody so zohľadnením faktora emisií CO2 

Upozornenie:
Všetky prepočty použité v článku majú len informatívny charakter.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/navody/obnova-rodinneho-domu-financovanie/