1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Investičné pravidlo #4: Rozkladajte investície v čase

Investičné pravidlo #4: Rozkladajte investície v čase

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 23.05.2022 | 5 min. čítania

rozkladanie investicie v case

Neinvestujte veľkú sumu naraz. Jej rozložením na viacero častí v čase môžete znížiť riziko nesprávneho načasovania.

Prvé pravidlo Investičnej sedmičkyTB hovorí, že lepšie ako hľadať ihlu v kope sena, je kúpiť celú kopu. Najjednoduchšie sa to dá spraviť investovaním do podielového fondu. Ako si vybrať ten, ktorý mi bude najviac vyhovovať, nám prezradilo druhé pravidlo. Tretie pravidlo odhalilo silu pravidelného investovania. Ako však postupovať pri investovaní väčších súm? 

Ak by sme vedeli predpovedať budúcnosť, investovanie väčších súm by bolo „hračkou“. Vedeli by sme, kedy poklesy na finančných trhoch dosiahli dno, a investovali by sme iba tesne pred výraznými nárastmi. Veštecká guľa však neexistuje ani pri investovaní, preto si treba k úspechu pomôcť iným spôsobom.

Prečo má zmysel rozkladať investície na viac častí? 

Investičná teória je jednoduchá. Oplatí sa investovať vtedy, keď sú akcie „lacné“, t. j. po určitých poklesoch. Vo všeobecnosti platí, že čím sú lacnejšie, tým viac by som mal investovať. Naopak, keď sú akcie „drahé“, najmä po výrazných dlhotrvajúcich nárastoch, vtedy má zmysel s investovaním väčšej sumy počkať.

Keďže však v konkrétnom momente je nemožné presne predpovedať, či ceny akcií budú ešte klesať, alebo naopak rásť, má zmysel investíciu rozdeliť na viacero častí. Rozkladanie rizika pri investovaní sa totiž nerealizuje iba investovaním do rôznych tried aktív, regiónov či sektorov. Investovaním v rôznom čase môžem znížiť riziko nesprávneho načasovania svojej investície a spriemerovať cenu, za ktorú budem nakupovať.

Kedy je najlepší čas na investovanie?

Dnes. Čakanie na väčší pokles môže byť totiž dlhým obdobím zmeškaných príležitostí. Výrazné poklesy pritom neprichádzajú na akciové trhy veľmi často.

Pohľad do histórie hlavného amerického akciového indexu S&P 500 napovedá, že:

  • korekcie, pokles cien akcií v rozpätí -10 až -20 %, nastávajú v priemere každé 2 roky,
  • medvedí trh, pokles väčší ako -20 %, sa v priemere vyskytuje každých 7 rokov,
  • extrémne poklesy, prekračujúce úroveň -30 %, prichádzajú na akciové trhy každých 12 rokov.

Ak by investor čakal 10 rokov na čo najpriaznivejšiu príležitosť na investovanie, počas toho obdobia by v najlepších historických obdobiach prišiel o stovky percent nárastu.   

rozlozenie investicie v case 

Zainvestovať už dnes, nejakou časťou z plánovanej investovanej sumy, je preto zmysluplnou stratégiou. Na koľko častí by som ju mal rozdeliť?

rozlozenie investicie v case

Jednoduché pravidlo 3 x 3

Ak plánujem investovať naraz väčšiu sumu, vystavujem sa zvýšenému riziku, že som správne neodhadol načasovanie mojej investície. Akciové trhy mohli práve dosiahnuť svoj vrchol po obdobiach dlhšieho rastu, následné poklesy môžu výrazne otestovať moju schopnosť ich zvládnuť a môžu predĺžiť dosiahnutie môjho investičného cieľa.

Pomôcť mi môže jednoduchý tip. Investíciu môžem rozdeliť na 3 časti, ktoré budem investovať  v 3-mesačných intervaloch. To znamená, že prvú časť zainvestujem dnes, ďalšiu o tri mesiace a zostávajúcu o ďalšie 3 mesiace. Historické skúsenosti ukazujú, že aj takéto jednoduché pravidlo môže pomôcť znížiť riziko nesprávneho načasovania mojej investície a zvýšiť úspešnosť pri investovaní.

„Rozloženie investície na tri časti v trojmesačných intervaloch môže znížiť riziko nesprávneho načasovania investície a zvýšiť úspešnosť pri investovaní.“

Veľkosť jednotlivých častí 

Ak rozdelím plánovanú investíciu na tri časti, mal by som pri rozhodovaní o veľkosti prvej z nich zohľadniť situáciu na akciových trhoch aj fázu ekonomického cyklu. V aktuálnej situácii, po poklesoch akciových trhov v posledných týždňoch, to vychádza na 40 – 50 % z plánovanej investície.

Ukážme si to na príklade:

Ak teraz plánujem investovať napríklad 10 000 eur, tak by som mohol uvažovať o zainvestovaní  4 000 – 5 000 eur a zostávajúcu sumu môžem rozdeliť na dve časti, zainvestované v 3-mesačných rozstupoch. 

Tip na záver

Spôsob rozloženia investície nie je jediným pravidlom, ktoré je dôležité dodržať. V prvom pravidle Investičnej sedmičkyTB sme písali o úskaliach investovania do akcií jednej firmy. V takom prípade sa vystavujeme vysokému riziku závislosti na úspechu jediného podnikateľského príbehu. Ak sa tejto firme nebude dariť, ani rozloženie investície na viac častí mi k úspechu nepomôže. 

Preto je dôležité pri rozkladaní investície využívať široko diverzifikované investičné riešenia, ako sú napríklad Podielové fondyTB, zodpovedajúce výnosovým očakávaniam a rizikovému profilu investora.

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/investicne-pravidlo-4-rozkladajte-investicie/