1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Na ceste k výnosu môžete urobiť aj veľa dobrého

Na ceste k výnosu môžete urobiť aj veľa dobrého

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 02.08.2021 | 3 min. čítania

spolocensky zodpovedne investovanie

Toto tisícročie možno nazvať aj ako „milénium uvedomelých spotrebiteľov“.

Je stále viac ľudí, ktorých už nezaujíma iba kvalita a cena produktu, zaujímajú sa aj o firmu, ktorá produkt vyrobila. Firma by mala byť pri svojom podnikaní zodpovedná, transparentná a etická, mala by podporovať ľudské práva a spĺňať prísne environmentálne kritériá. Aj spoločnosti si začínajú uvedomovať, že takéto podnikanie má výrazne lepšie predpoklady na dlhodobý úspech a rast.

Spoločensky zodpovedné investovanie ako nový fenomén

Zodpovedný prístup k podnikaniu neunikol pozornosti investičnej sféry. Investovanie do spoločensky zodpovedných firiem, nazývané aj ako „ESG investovanie“ (z angl. Environment Social Governance), je celosvetovým fenoménom. Objem takto investovaných peňazí z roka na rok výrazne rastie.

Je postavený na racionálnom očakávaní, že produkty spoločensky zodpovedných firiem budú spotrebiteľmi preferované, ich podnikanie bude dlhodobo úspešné a teda odmenené vo forme zisku

Prečo uvádzame Fondy pre modrú planétuTB

Keď sa pozrieme na Zem zvrchu, je modrá. Chceme, aby modrou aj zostala. Modrá je farbou nášho zodpovedného prístupu. Aj pri investovaní.

Rodina Fondov pre modrú planétuTB zohľadňuje požiadavky konzervatívnych aj dynamických klientov. Preto obsahuje konzervatívny, vyvážený aj dynamický fond, ktoré sa pri rovnakom investičnom prístupe od seba odlišujú mierou podielu akcií, výnosového potenciálu či dynamiky kolísania hodnoty investície. 

esg fondy

Na spôsobe investovania záleží

Hlavným cieľom nových fondov je dosahovanie výnosu, záleží však aj na spôsobe, ktorým ho dosiahnu. Fondy pre modrú planétuTB investujú do firiem, ktoré vysokou mierou 

  • prispievajú k spoločenskému rozvoju, 
  • správajú sa transparentne a eticky, 
  • podporujú ľudské práva,
  • spĺňajú prísne environmentálne kritériá. 

Pre investora to môže znamenať spojenie jeho osobných hodnôt pri sledovaní finančných cieľov bez kompromisov.

Ako to robíme

Investičný proces začína tzv. negatívnym screeningom. Z potenciálnych investičných možností sa vylúčia firmy a štáty, ktoré nespĺňajú etické, sociálne alebo environmentálne kritériá. Naopak, výber sa zameriava iba na tie možnosti, ktoré vysokou mierou prispievajú k spoločenskému rozvoju. Pri firmách sa sleduje napr. ochrana životného prostredia, starostlivosť o zamestnancov, transparentnosť či bezpečnosť produktov, pri štátoch napr. neratifikácia Parížskej klimatickej dohody, korupcia či porušovanie ľudských práv. Vo Fondoch pre modrú planétuTB sa tak nachádzajú napríklad akcie firiem ako sú Microsoft, 3M alebo Accenture.

„Vieme, že finančné trhy môžu mať veľký vplyv a môžu vybudovať lepší svet. Zameranie investorov na udržateľný rast nikdy nebolo väčšie.“

Michael Wilkins, Riaditeľ udržateľných investícií, S&P Global Ratings

Spoločensky zodpovedné investovanie nie je charita

Hlavným cieľom investovania je zhodnocovanie peňazí. Investovanie do Fondov pre modrú planétuTB ide ešte o krok ďalej. Môžete získať zaujímavý výnosový potenciál, ako aj dobrý pocit z investície. Takýmto investovaním sa totiž podieľate na podnikaní firiem, ktoré svojimi aktivitami prispievajú k lepšej kvalite života nás všetkých.

Uvedením Fondov pre modrú planétuTB opäť posúvame hranice bankovníctva, dávame investovaniu nový rozmer. Investovanie už nie je iba o výnose. Na ceste k výnosu totiž môžete urobiť aj veľa dobrého.

Prečítajte si viac o Fondoch pre modrú planétuTB.

 co2 esg fondy      pracovny uraz      voda setrenie vody investovanie      odpad recyklacia

Viete, že...

Firmy, do ktorých investujú Fondy pre modrú planétuTB produkujú v porovnaní s trhom o 40 % menej emisií, o 84 % menej odpadu či majú o 74 % nižšiu spotrebu vody.

Chcem si vybrať Fond pre modrú planétuTB:

 

Upozornenie:
S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Oficiálne názvy podielových fondov sú: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., fond pre modrú planétu konzervatívny o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., fond pre modrú planétu vyvážený o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., fond pre modrú planétu dynamický o.p.f.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/esg-fondy/