1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Investičné pravidlo #1: Zarábajte, kde sa dá

Investičné pravidlo #1: Zarábajte, kde sa dá

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 26.11.2021 | 7 min. čítania

Investicne pravidlo: Zarabajte, kde sa da

Investovanie je opradené množstvom mýtov a chýb, ktoré robia neskúsení investori. Vôbec však nie je také zložité, ako by sa mohlo zdať, práve naopak.

Dôležité je dodržať niekoľko jednoduchých princípov. Tie sme sformulovali do našej Investičnej sedmičkyTB, ktorá vám zrozumiteľnou a hravou formou pomôže pri investovaní.

Prvé pravidlo Investičnej sedmičkyTB je jedno z najdôležitejších: Zarábajte, kde sa dá. Pre prevažnú väčšinu investorov je zmysluplné investovať do viacerých aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti či komodity. Cieľom takéhoto prístupu nie je maximalizácia výnosu, ale skôr zníženie rizika pri investovaní. Práve nezvládnutie rizika je totiž jedným z najčastejších investičných omylov.

Prečo by som nemal investovať iba do akcií jednej firmy?

Predstavme si investora, ktorý sa zaujíma o technológie. Má svoju obľúbenú technologickú firmu, má rád jej produkty, inovácie aj komunikáciu. Aj vedenie tejto firmy mu je sympatické. Je presvedčený, že tejto firme sa bude stále dariť, preto sa rozhodne investovať výlučne do jej akcií.

Ak investujem do akcií jednej jedinej firmy, vystavujem sa veľkému riziku závislosti na úspechu jedného podnikateľského príbehu. Ak daná firma nebude úspešná, ak sa jej prestane dariť, moje investičné riziko je veľmi veľké. Že moja vybraná firma je aktuálne globálne úspešný gigant a jej sa to nemôže stať?

Neúspech sa nevyhýba ani dominantným

História si pamätá mnoho prípadov dominantných firiem, ktorých príbeh skončil neúspechom. V osemdesiatych rokoch firma Kodak dominovala fotografickým filmom. V čase najväčšej slávy mala v Amerike 80-precentný trhový podiel.

film na fotenie

Dokonca sama objavila digitálny fotoaparát, túto technológiu však nepovažovala za významnú, preto ho nezačala ani predávať.

Jej postupný úpadok začal v deväťdesiatych rokoch, nasledoval strmý pád. Kodak nesprávne vyhodnotil trend digitálnych fotografií a fotoaparátu, tie nakoniec nahradili inteligentné telefóny.

Firma skrachovala v roku 2012, po viac ako 100 rokoch existencie. Všetkým investorom, ktorí investovali iba do akcií tejto firmy, ostali oči pre plač.

Neklaďte všetky vajíčka do jedného košíka 

Základom úspechu pri investovaní je tzv. diverzifikácia – rozkladanie rizika využívaním väčšieho množstva aktív. Podielové fondy nikdy neinvestujú do jednej, dvoch či desiatich akcií. Prostredníctvom nich môžete zarábať na stovkách firiem, stovkách podnikateľských príbehov. Najväčším čarom diverzifikácie je skutočnosť, že existuje veľké množstvo spôsobov jej realizácie.

Investíciou do akcií väčšieho počtu firiem to nekončí. Ak chcem investičné riziko rozložiť ešte viac, investujem do firiem z rôznych sektorov. Nebudem teda investovať iba do technológií, ale aj do automobilového, strojárskeho, potravinárskeho či farmaceutického priemyslu. Navyše, nezameriam sa iba na jednu časť sveta, ale investujem v Amerike, Európe aj rozvíjajúcich sa krajinách.

Akcie sú hlavným zdrojom výnosu na finančných trhoch. Majú vysoký výnosový potenciál, ale aj vysoké riziko kolísania hodnoty investície. Pre prevažnú väčšinu investorov sú samotné akcie príliš dynamické, preto má zmysel pokračovať v našom diverzifikačnom príbehu ďalej a pridať k nim napríklad dlhopisy.

Rozdiel medzi akciami a dlhopismi

Pri dlhopise ide o pôžičku, ktorú investor poskytuje subjektu, ktorý dlhopis vydal. Už pri vydaní dlhopisu je stanovené, aký veľký výnos bude dlžník priebežne vyplácať investorom.

Akcie na druhej strane predstavujú podiel na podnikaní spoločnosti. Pri akciách preto nie je nijako vopred stanovené, aký veľký výnos majiteľom poskytnú. Platí, že kým dlhopisy môžu okrem firiem vydávať aj štáty či mestá, akcie sú len firemné.

Základnou podstatou rozkladania rizika pri investovaní je využívanie aktív, ktoré sa v rôznom trhovom vývoji správajú inak. Akcie a dlhopisy sú klasický príklad. Spravidla medzi nimi funguje negatívna korelácia, inými slovami, keď sa akciám darí, dlhopisom väčšinou nie a naopak.

Čo sa stane, ak zmiešam akcie a dlhopisy?

Výnosový potenciál akcií je výrazne vyšší ako dlhopisov, dlhopisy majú zase výrazne nižšie riziko ako akcie. Ak teda začnem miešať akcie a dlhopisy, výnos môjho portfólia bude klesať, ale klesať bude aj riziko.

dlhopisy a akcie

Prakticky to znamená, že ak by som napríklad v roku 2000 investoval iba do amerických akcií, aktuálne by som sa tešil z výnosu 8,9 % p. a., počas doby mojej investície by som však zažil jej maximálny pokles o 55 %.

Ak by som v takom istom období investoval 50 % do amerických akcií a 50 % do amerických dlhopisov, výnos by klesol na 6,4 %, čo je zhoršenie o tretinu, maximálny pokles by však predstavoval 25 %, čo je naopak zlepšenie o viac ako polovicu.

Čo z toho vyplýva?

Pridanie dlhopisov do portfólia, napríklad v pomere 50/50, výrazne znížilo maximálny pokles investície. Znížil sa aj výnos, avšak iba o necelú tretinu, a v konečnom dôsledku bol tento výnos stále dostatočne zaujímavý.

A diverzifikácia môže pokračovať ďalej. K akciám a dlhopisom môžeme pridať aj alternatívne investície, ako sú nehnuteľnosti či komodity. Takým spôsobom ďalej znižujeme investičné riziko.

Nie je lepšie investovať iba do akcií, ak v nich môžem zarobiť najviac?

Áno, ak dokážete vydržať aj výrazný pokles hodnoty svojej investície. Skúsenosti ukazujú, že prevažná väčšina investorov sa v mimoriadne veľkých poklesoch necíti komfortne a potom ukončuje investíciu predčasne a so stratou. Dynamických investorov, ktorí dokážu investovať iba do akcií – prinášajúcich najvyšší výnos, ale aj najvyššie kolísanie hodnoty investície – je málo.

Pri investovaní platí jednoduché pravidlo, každý investor by mal mať taký podiel akcií, aký zvládne. Preto existujú rôzne typy podielových fondov, ktoré miešajú akcie do svojich portfólií v takom pomere, aby dokázali uspokojiť každého investora.

Pri konzervatívnych investoroch to spravidla predstavuje 25 % akcií, pri najdynamickejších 75 % až 100 %, zlatou vyváženou cestou je portfólio s 50 % akcií.

Výsledky portfólií zložených z akcií a dlhopisov za posledných 20 rokov:

dlhopisy a akcieNapríklad 75/25 znamená 75-percentný podiel akcií a 25-percentný podiel dlhopisov. Ide o výsledky portfólií zložených z akcií (reprezentovaných indexom S&P500) a dlhopisov (reprezentovaných 10-ročnými štátnymi dlhopismi USA) za obdobie 1. január 2000 až 17. november 2021. Ide o brutto výnosy, bez daní a poplatkov.

Tip pre vás:

Inflácia znižuje reálnu hodnotu peňazí uložených na bežných vkladových produktoch. Liekom na ňu môže byť investovanie.

Každému, kto chce pomôcť svojim peniazom rásť, dávame do pozornosti našu ponuku Podielových fondovTB.

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/investicne-pravidlo-1-zarabajte-kde-da/