1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Tatra banka prináša jedinečný ESG DepozitTB pre firemných klientov

Tatra banka prináša jedinečný ESG DepozitTB pre firemných klientov

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 03.06.2024 | 2 min. čítania

ESG DepozitTB pre firemnych klientov

Zodpovedné investovanie je aktuálnou témou nielen pre veľkých medzinárodných investorov. Riešia ju aj slovenské firmy, pre ktoré je určený nový depozitný produkt ESG DepozitTB.

ESG DepozitTB, krátkodobý termínovaný vklad, prináša pre klientov nielen možnosť zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky, ale aj prispieť k plneniu ESG cieľov slovenských firiem pôsobiacich v rámci európskeho trhu. Môžu tak integrovať investičnú aktivitu do vlastnej stratégie udržateľnosti. Finančné zdroje, získané prostredníctvom ESG DepozitTB, banka využije na poskytovanie úverov s prvkom udržateľnosti, ktorých podmienky motivujú klientov dosahovať stanovené ESG ciele. Banka bude mať možnosť sledovať, ako sa nastavené ciele vyvíjajú a odmeniť klientov za ich plnenie.

Podmienky pre financované úvery budú investorovi vopred známe a o použití prostriedkov bude banka informovať v pravidelnom ročnom alokačnom reporte.

„Trend udržateľného podnikania a investovania rezonuje aj u našich firemných klientov. Novým investičným produktom sme im chceli dať možnosť zhodnotiť voľné finančné prostriedky spôsobom, ktorý nielen pomáha klientovi, ale aj prispieva k plneniu ESG cieľov iných subjektov,“ hovorí Zuzana Koštialová, členka predstavenstva Tatra banky zodpovedná za korporátne a privátne bankovníctvo a Capital Markets.

„Budeme radi, keď bude ESG DepozitTB inšpirovať našich firemných klientov k investovaniu a zároveň pomôže investorovi splniť vlastné ciele v oblasti udržateľnosti,“ dodáva.

Viac informácií o produkte ESG DepozitTB nájdete na webovej stránke Tatra banky a dokumente Rámec pre ESG DepozitTB.

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, [email protected], 0903 641 846

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-prinasa-jedinecny-esg-depozittb-firemnych-klientov/