1. Business
 2. /
 3. Účty a platby
 4. /
 5. Tatra BusinessTB

Podnikateľský účet Tatra BusinessTB

Otvorte si podnikateľský účet Tatra BusinessTB online a získate 100 % zľavu z poplatku za jeho vedenie až na 12 mesiacov.
Stačí, ak ste s jednoosobová s. r. o. a v mobilnej aplikácii Tatra banka si zvolíte v ponuke účtov: Digitálny Podnikateľský účetTB.

Zľava pre začínajúcich podnikateľov

100 % zľava pre začínajúcich podnikateľov a firmy až na 12 mesiacov

Zľava pri online otvorení účtu

100 % zľava pre jednoosobovú s. r. o. pri online otvorení účtu na 12 mesiacov

Vklad hotovosti cez bankomaty Tatra banky bez poplatku

Vklad hotovosti cez bankomaty Tatra banky bez poplatku

Jednoduché prepojenie s inými aplikáciami či e-shopom cez Premium API

Jednoduché prepojenie s inými aplikáciami či e-shopom cez Premium APITB

Detaily - obsah balíka služieb

Otvorte si firemný účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB a znížte si priemerné firemné náklady za využívanie bankových služieb.

V rámci balíka služieb k podnikateľskému účtu Tatra BusinessTB získate:

 • 20 automatizovaných transakcií,
 • debetnú kartu Visa,
 • 2 výbery hotovosti z bankomatu Tatra banky v SR a bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG,
 • e-mailové a push notifikácie o pohyboch na svojom podnikateľskom účte v ľubovoľnom intervale,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky mobilom,
 • platby cez Internet bankingTB v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika,
 • možnosť uzatvoriť výhodné cestovné poistenie do celého sveta. 

Pozrite si výhody firemného účtu Tatra Business

Cena účtu

Mesačný poplatok za vedenie podnikateľského účtu s balíkom služieb Tatra BusinessTB je 7 EUR.

Samozrejme, v prípade záujmu si môžete vybrať balík služieb k podnikateľskému účtu podľa vlastných predstáv a potrieb.

Začnite podnikanie s nami a získajte darček

Začnite svoje podnikanie s účtom od Tatra banky

Ak si otvoríte účet pre podnikateľov s balíkom služieb Tatra BusinessTB do jedného roka od vzniku spoločnosti, automaticky získavate 100 % zľavu z ceny účtu s balíkom služieb na prvých 12 mesiacov.

Ako získať Tatra BusinessTB 

Podnikateľský účet Tatra BusinessTB si otvoríte jednoducho cez mobilnú aplikáciu Tatra banka.
Stačí, ak ste spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má jediného a zároveň rovnakého konateľa a majiteľa (tzv. jednoosobová s. r. o.) a v mobilnej aplikácii Tatra banka si zvolíte v ponuke účtov: Digitálny Podnikateľský účetTB.

Otvorením účtu s balíkom služieb Tatra BusinessTB cez mobilnú aplikáciu Tatra banka, automaticky získate 100 % zľavu z ceny účtu s balíkom služieb na prvých 12 mesiacov.

Podnikateľský účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB získate jednoducho aj v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky
Stačí, keď nám predložíte:

 • platný identifikačný doklad prítomných osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť,
 • ďalšie doklady podľa právnej formy, v ktorej podnikáte.

Podnikateľský účet Tatra Business si otvoríte jednoducho cez mobilnú aplikáciu Tatra banka

Postup pre otvorenie Podnikateľského účtuTB v mobilnej aplikácii Tatra banka

Ako fyzická osoba:

 • 1.
  Po otvorení mobilnej aplikácie Tatra banka zvolíte možnosť: „Viac“ v pravom dolnom rohu
 • 2.
  V záložke: „Účty a platby“ vyberiete možnosť: „Účty“
 • 3.
  V zozname účtov si v pravom hornom rohu zvolíte možnosť: „+“, resp. možnosť: „Pridať účet“ (podľa typu smartfónu)
 • 4.
  V ponuke produktov zvolíte možnosť: Digitálny Podnikateľský účetTB
 • 5.
  Zadajte IČO
 • 6.
  Skontrolujte si a doplňte požadované údaje
 • 7.
  Povinné legislatívne otázky
 • 8.
  Kontrola a odsúhlasenie zadaných údajov
 • 9.
  Zvoľte si balík služieb
 • 10.
  Zadajte heslo pre výpis a adresu pre doručenie karty
 • 11.
  Zmluva k podnikateľskému účtu
 • 12.
  Podpis zmluvnej dokumentácie PIN kódom
 • 13.
  Úspešné otvorenie a oznámenie čísla účtu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1.
  Po stiahnutí aplikácie Tatra banka z Apple Store/Google Play si na úvodnej obrazovke zvoľte možnosť: „Nie som klient“
 • 2.
  V ponuke produktov zvolíte možnosť: Digitálne účty
 • 3.
  V ponuke účtov zvolíte možnosť: Digitálny Podnikateľský účetTB
 • 4.
  Zadajte základné údaje a zaznačte súhlas so spracovaním biometrických údajov
 • 5.
  Zadajte 6 - miestny SMS kód, ktorý ste prijali na vami zadané telefónne číslo
 • 6.
  Vytvorenie PIN kódu
 • 7.
  Pokyny k scanu občianskeho preukazu
 • 8.
  Skontrolujte si a prípadne doplňte údaje
 • 9.
  Pokyny k overeniu totožnosti pomocou tvárovej biometrie
 • 10.
  Povinné legislatívne otázky
 • 11.
  Odsúhlasenie zmluvnej dokumentácie
 • 12.
  Zadajte IČO
 • 13.
  Skontrolujte si a doplňte požadované údaje
 • 14.
  Povinné legislatívne otázky
 • 15.
  Kontrola a odsúhlasenie zadaných údajov
 • 16.
  Zvoľte si balík služieb
 • 17.
  Zadajte heslo pre výpis, adresu pre doručenie karty a vyberte si spôsob doručenia autentifikačných nástrojov
 • 18.
  Zmluva k podnikateľskému účtu
 • 19.
  Podpis zmluvnej dokumentácie PIN kódom
 • 20.
  Úspešné otvorenie a oznámenie čísla účtu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Potrebné doklady podľa právnej formy

Všetky bankou požadované dokumenty musia byť predložené ako originál alebo notárom overená kopia. Pokiaľ je daný dokument v inom ako slovenskom/anglickom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho úradný preklad. 

Doklad preukazujúci podnikanie vydaný v elektronickej podobe s elektronickým podpisom akceptujeme vo formáte PAdES (.pdf), ASiC-E (.asice, .sce), ASiC-S (.asics, .scs), .zep alebo .xzep.  

--- WJdocId-32026 ---
--- WJdocId-32027 ---
--- WJdocId-32028 ---
--- WJdocId-32029 ---
--- WJdocId-32030 ---
--- WJdocId-32031 ---
--- WJdocId-32032 ---
--- WJdocId-32033 ---
--- WJdocId-32034 ---
--- WJdocId-32035 ---
--- WJdocId-32036 ---

Pre ostatné právne formy kontaktujte DIALOG Live alebo navštívte ktorúkoľvek z pobočiek Tatra banky.
Banka má právo vyžadovať okrem uvedených dokladov aj dodatočné dokumenty.
Upozornenie: Banka neakceptuje ako doklad „Odpis z Registra právnických osôb“.

Presun podnikateľského účtu

Preneste si účet k nám a žite s ním neobmedzene.

 • Presun účtu do Tatra banky prebehne rýchlo a bezstarostne
 • Všetko vybavíme za vás
 • Postačuje jedna návšteva akejkoľvek pobočky Tatra banky

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

Vyberte si balík služieb 

BALIKOVÝ SELEKTOR

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/tatra-business/