1. DDS
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Marcel Haniš | DDS Tatra banky a.s. Zuzana Paradeiser | DDS Tatra banky a.s. Autori: Marcel Haniš, DDS Tatra banky a.s.; Zuzana Paradeiser, DDS Tatra banky a.s. | 21.05.2024 | 2 min. čítania

Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkovým fondom sa počas posledného roka darilo a klienti v III. pilieri v súčasnosti dosahujú nadštandardné zhodnotenie svojich úspor.

Hlavnú zásluhu na tom majú akciové investície, ale tiež alternatívne investície do komodít a zlata. Globálne akciové trhy rastú už niekoľko mesiacov a v prvom štvrťroku 2024 dosahovali historické maximá aj vďaka priaznivým makroekonomickým dátam. K vysokej výkonnosti dôchodkových fondov prispeli aj investície do realitných aktív na Slovensku (Aupark BA, Central BA, atď), čo je významná konkurenčná výhoda sporenia v DDS Tatra banky. 

Vývoj akciového indexu S&P 500 za posledný rok

Vývoj akciového indexu S&P 500Zdroj: https://www.cnbc.com/quotes/.SPX?qsearchterm=s&p, dňa 6. 5. 2024

Pozitívny vývoj na finančných trhoch sa premietol do nadpriemerných výkonností fondov v III. pilieri. V rámci investičnej stratégie Comfort lifeTB platí, že klienti pred dôchodkom by už nemali byť vystavení väčšiemu riziku  a aj preto ich ročné zhodnotenia sú logicky nižšie v rozmedzí 5,6 -7,2 percent (ide o fondy Comfort lifeTB 2020 a Comfort lifeTB 2030). 

Naopak mladší sporitelia v dynamickejších a rizikovejších fondoch (Comfort lifeTB 2040, Comfort lifeTB 2050 a Comfort lifeTB 2060), ktorí majú pred sebou ešte veľa rokov sporenia, dosiahli počas posledného roka atraktívne zhodnotenia v rozmedzí od 13,1 -16,5 percent.

Vysoké výnosy fondov v III. pilieri pomáhajú našim sporiteľom naplniť zmysel ich dôchodkového sporenia a to získať lepší príjem na dôchodku. 

 

Upozornenie: S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. 

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Blogy
Starneme rýchlejšie, ako si myslíme

Starneme rýchlejšie, ako si myslíme

Slovensko rýchlo starne – tieto slová už počul asi každý z nás. Napriek tomu si iba málo ľudí uvedomuje, o aký veľký problém v skutočnosti ide a aké vážne sú jeho dôsledky.

Blogy
Ako sa vás dotknú znížené odvody do II. piliera?

Ako sa vás dotknú znížené odvody do II. piliera?

Dôchodkové sporenie môžeme prirovnať k behu na dlhú trať. Občas vás potrápia náročné situácie, ale so správne zvolenou prípravou im dokážete čeliť a úspešne dosiahnuť vami vytýčený cieľ.

Blogy
Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

V posledných rokoch vidíme rastúci záujem Slovákov o dôchodkové sporenie. Stále väčšia časť z nás preberá zodpovednosť za príjem počas dôchodku do vlastných rúk a prestáva sa spoliehať na štát.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/blog/blogy/dochodkove-fondy-dosahuju-atraktivne-zhodnotenia/