1. DDS
  2. /
  3. Dokumenty
  4. /
  5. Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Marek Hradňanský | DDS Tatra banky a.s. Autor: Marek Hradňanský, DDS Tatra banky a.s. | 14.12.2022 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dňa 13. 12. 2022 predstavenstvo Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. na svojom zasadnutí rozhodlo o aktualizácii kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov s účinnosťou k  1. 1. 2023.

Nové znenie dokumentov:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dokumenty
Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia štatútov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Dokumenty
Zmena dokumentov vybraných doplnkových dôchodkových fondov

Zmena dokumentov vybraných doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia kľúčových informácií výplatného doplnkového dôchodkového fondu.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/blog/dokumenty/zmena-dokumentov-prispevkovych-doplnkovych-dochodkovych-fondov/