1. DDS
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Tip pre vás

Ako si uplatniť daňovú úľavu na DDS?

Lucia Ditte | DDS Tatra banky a.s. Autor: Lucia Ditte, DDS Tatra banky a.s. | 22.11.2022 | 1 min. čítania

Ako si uplatniť daňovú úľavu na DDS?

Overte si včas, či spĺňate podmienky na uplatnenie daňovej úľavy pri produkte doplnkového dôchodkového sporenia.

Jednou z výhod sporenia v III. pilieri je daňová úľava až do výšky 180 EUR ročne. Nižšie nájdete podmienky na jej uplatnenie:

  • daňovú úľavu si môžete uplatniť, ak ste uzatvorili účastnícku zmluvu po 1.1.2014 alebo ste podpísali dodatok k platnej účastníckej zmluve na nové podmienky platné od 1.1.2014 a súčasne nemáte zmluvu s predchádzajúcimi podmienkami,
  • vzťahuje sa len na príspevky sporiteľa v celkovej výške max. 180 EUR ročne,
  • prostredníctvom príspevkov na DDS môžete týmto spôsobom ušetriť na dani z príjmu,
  • príspevky môžete zaslať aj jednorazovo a to najneskôr do konca kalendárneho roka prevodom na účet IBAN SK75 7500 0000 0002 5504 9623 (255 049 623/7500). Ako variabilný symbol uveďte svoje rodné číslo,
  • maximálnu výšku daňovej úľavy môžu využiť aj noví sporitelia dôchodkového sporenia. Stačí, ak súčet príspevkov ku koncu roka bude 180 EUR.
Klienti, ktorí splnia podmienky pre uplatnenie daňovej úľavy dostanú potvrdenie spolu s koncoročným výpisom do konca januára 2023.

 

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/blog/tip-pre-vas/ako-si-uplatnit-danovu-ulavu-na-dds/