1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Dodatok k Sadzobníku poplatkov

Dodatok k Sadzobníku poplatkov

| 16.08.2021

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že od 30. 09. 2021 sa mení Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov.

K úpravám došlo v nasledovnom bode Sadzobníka poplatkov:

  • Článok I. Depozitné produkty v časti bežné účty v EUR a cudzích menách písmeno a) ?

Nové úplné znenie Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s. je vám k dispozícii od 16.08.2021 v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

Ak nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. Ak banke nedoručíte výpoveď do 29.09.2021, dňom účinnosti zmeny začnú platiť zmenené zmluvné podmienky tak, ako ich navrhla banka.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).

S úctou
Tatra banka

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/dodatok-k-sadzobniku-poplatkov/