Správy o hospodárení

  2020 

  Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 30. 06. 2020

  Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch v správe správcovskej spoločnosti k 30. 06. 2020

  2019

  Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 31. 12. 2019

  Ročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch v správe správcovskej spoločnosti k 31. 12. 2019 

  Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 30. 06. 2019

  Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch v správe správcovskej spoločnosti k 30. 06. 2019

   Upozornenie
  S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

  Blog a Novinky

  Tatra banka vam prínáša inovácie už 27 rokov.

  Investičný filter
  Investičný filter – 26. diel

  Investičný filter – 26. diel

  Pozrite si náš pravidelný rýchly prehľad noviniek zo sveta investičných trhov

  Investičný komentár
  Obavy z pandémie spomaľujú povolebnú a vakcínovú „rely“

  Obavy z pandémie spomaľujú povolebnú a vakcínovú „rely“

  Pandémia v USA naberá na obrátkach

  Investičný filter
  Investičný filter – 25. diel

  Investičný filter – 25. diel

  Pozrite si náš pravidelný rýchly prehľad noviniek zo sveta investičných trhov

  Všetky články 

  www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
  https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/dokumenty/spravy-hospodareni/