1. Blog
 2. /
 3. Dôchodok
 4. /
 5. Na dôchodok si nemusíte sporiť sami

Na dôchodok si nemusíte sporiť sami

Marek Hradňanský | DDS Tatra banky a.s. Autor: Marek Hradňanský, DDS Tatra banky a.s. | 26.06.2023 | 3 min. čítania

prispevok zamestnavatela na dochodkove sporenie

V súčasnosti si na dôchodok sporí v III. pilieri viac ako 960 000 Slovákov a Sloveniek. Jeho najväčšou výhodou je, že vám naň môže prispievať aj zamestnávateľ. 

Odkladať sporenie na neskôr môže byť riskantné

Výška príjmu na dôchodku je výsledkom viacerých faktorov a osobných rozhodnutí. Tí z vás, ktorí sa spoliehajú iba na tzv. štátny dôchodok, riskujú významný pokles životnej úrovne. 

Naopak rozhodnutie začať si sporiť a spoliehať sa sám na seba je dobrým predpokladom pre zachovanie si spokojného života. Otázka preto neznie, či si začať odkladať na dôchodok, ale aký produkt pre tento účel využiť. 

Nemusíte v tom byť sami

Jedným z najdostupnejších a najvyužívanejších produktov je doplnkové dôchodkové sporenie, a to najmä kvôli možnosti využívať príspevok zamestnávateľa. Ten patrí medzi najžiadanejšie zamestnanecké benefity a jeho výhody možno čerpať aj po odchode z pracovného života. 

Sporiteľom a sporiteľkám pomáha vybudovať si takú finančnú rezervu, ktorá im zabezpečí dostatočný príjem na dôchodku. 

Ukážme si na príklade, ako vám vie pomôcť 40 EUR od zamestnávateľa:

30-ročný klient začal využívať k svojmu doplnkovému dôchodkovému sporeniu príspevok od zamestnávateľa vo výške 40 EUR. Získa tak navyše viac ako 25 000 EUR

Príspevky sa zároveň zhodnocujú vo vybranom fonde a tak ďalej navyšujú celkovú nasporenú sumu na dôchodok.

Vypočítajte si, koľko môžete získať na príspevkoch od zamestnávateľa

 

Zamestnávatelia majú motiváciu prispievať 

Myšlienka zapojenia zamestnávateľov do III. piliera kopíruje bežnú prax vo väčšine západných krajín a je výhodná pre obidve strany. 

prispevok zamestnavatela na dochodkove sporenie

 • Sporitelia a sporiteľky získajú dodatočné finančné prostriedky. 
 • Zamestnávatelia rozšíria svoje portfólio benefitov o efektívny nástroj na stabilizáciu pracovnej sily a zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu.
  Okrem toho si môžu uplatňovať daňové a odvodové úľavy, čo je z pohľadu firemných financií výhodnejšie ako navyšovanie miezd. 

Záujem zamestnávateľov prispievať na DDS neustále narastá. Len v roku 2022 uzatvorilo zmluvu s DDS Tatra banky 874 nových partnerov. Celkové portfólio tvorí viac ako 15 500 zamestnávateľov

Je medzi nimi aj ten váš? Opýtajte sa ho.

 

Aký príspevok od zamestnávateľa môžem očakávať? 

Schéma a výška príspevkov zamestnávateľa sú individuálne a vyplývajú z firemnej politiky. 

Zamestnávatelia najčastejšie prispievajú toľko, koľko si na doplnkovú penziu posiela sám sporiteľ. Výška príspevku a aj celková nasporená suma sa v takom prípade navyšujú o 100 %. 

Často je príspevok zamestnávateľa vyšší ako príspevok zamestnanca. Vďaka zamestnávateľovi tak môžete mať nasporené aj násobne viac, ako keby ste si sporili sami.

Ak príspevok zamestnávateľa ešte nevyužívate, požiadajte oň čím skôr. Každý mesiac sa počíta. 

Ako získate príspevok?

 1. Uzatvorte účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení.

 2. Overte si u svojho zamestnávateľa, či prispieva na III. pilier.

 3. Požiadate ho o príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

prispevok zamestnavatela na sporenie v 3. pilieri

Chcem si otvoriť sporenie na dôchodok:

Online cez mobil alebo počítať 

Ak máte Účet pre modrú planétuTB, môžete si otvoriť sporenie cez aplikáciu Tatra banka alebo Internet bankingTB.

Mobilná aplikácia 

Internet banking 

 

Osobný kontakt 

Sme pripravení vám pomôcť v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky alebo telefonicky cez službu DIALOG Live.

DIALOG Live 

Vyhľadať pobočku 

 

Upozornenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/na-dochodok-si-nemusite-sporit-sami/