1. Blog
 2. /
 3. Dôchodok
 4. /
 5. Vyše 400-tisíc Slovákov prerába na 2. pilieri. A čo vy?

Vyše 400-tisíc Slovákov prerába na 2. pilieri. A čo vy?

Pavol Ďurkovič | produktový manažér Tatra banky Autor: Pavol Ďurkovič, produktový manažér Tatra banky | 15.06.2022 | 5 min. čítania

sporenie v 2. pilieri

Ak ste si založili 2. pilier s tým, že si nasporíte na dôchodok viac ako len v 1. pilieri, mali by ste spozornieť. Možno aj vy patríte k státisícom sporiteľov, ktorí majú peniaze v nesprávnom fonde a čaká ich na dôchodku nepríjemné prekvapenie. 

Budúce dôchodky sú ohrozené. Toto je známa veta, keďže demografia sa už roky vyvíja negatívne. Pracujúcich ľudí je stále menej a dôchodcov je čoraz viac. Dôchodkové odvody pracujúcich už teraz neprinášajú dosť peňazí, aby z nich bolo možné vyplácať dôchodky. Štát to rieši dodatočnými zdrojmi pre Sociálnu poisťovňu. 

Odkiaľ ale štát vezme potrebné zdroje v ďalších rokoch? Zvýši dane a odvody alebo bude postupne znižovať dôchodky? Ani jedno riešenie nie je dobré, ale inak to asi nepôjde. 

Na dôchodok si preto musíme sporiť aj sami. Jednou z možností, ako si sporiť na dôchodok, je 2. pilier. Mnohí tak aj robíme. Ale nestačí len sporiť, kľúčové je zvoliť si správny fond

Ako si vybrať dôchodkový fond?

Negarantované akciové fondy – sú optimálne na sporenie v čase, kedy ostáva do dôchodku ešte 10 a viac rokov. Vyznačujú sa vyššou volatilitou, ale prinášajú niekoľkonásobne vyššie zhodnotenie ako garantované fondy.

Garantované dlhopisové fondy – sú optimálne na posledné roky sporenia pred dôchodkom, aby zabránili poklesom hodnoty nasporenej sumy, ale prinášajú len minimálne zhodnotenie.

V 2. pilieri ochranu nasporenej sumy zabezpečuje zákonný automatický mechanizmus, ktorý 10 rokov pred dôchodkom postupne „preklápa“ úspory do garantovaných, čiže konzervatívnejších fondov. Toto je správny prístup, pokiaľ prvých 20-30 rokov sporíme v dynamických fondoch. To sú spravidla akciové alebo indexové fondy.

Vyše 400-tisíc Slovákov si sporí v nesprávnych fondoch 

Ku koncu apríla 2022 dôchodkové spoločnosti v 2. pilieri spravovali 11,65 miliardy eur, z toho takmer 7 miliárd eur bolo v garantovaných fondoch. Pričom pre vyše 400-tisíc klientov tieto fondy vôbec nie sú vhodné.

A ako k tomu došlo, že tak veľká časť sporiteľov využíva fondy, ktoré neprinášajú takmer žiadny výnos?

Hromadný presun v roku 2013

Štát prijal rozhodnutie, že všetky peniaze sporiteľov v 2. pilieri musia byť presunuté do garantovaných fondov. Takto sa presunul majetok 800-tisíc sporiteľov v hodnote približne 5 miliárd eur

Garantované fondy však prinášajú len minimálny výnos, väčšinou pod úrovňou inflácie a v tomto období extrémne pod úrovňou inflácie. To znamená, že reálna hodnota peňazí v garantovaných fondoch každý rok klesá. 

60 % majetku
je stále v garantovaných (dlhopisových) fondoch a takmer nezarába
40 % majetku 
je v negarantovaných (akciových a indexových) fondoch a zarába
Dosiahnuté zhodnotenie garantovaného a negarantovaného fondu

zhodnotenie v druhom pilieri

 (Fondy Allianz SDSS: GARANT a PROGRES) 

Každý, kto chcel svoje peniaze presunúť naspäť (kde boli), prípadne do iných ako garantovaných fondov, musel o to písomne požiadať, čo vtedy urobilo len minimum klientov.

Čo sa deje s úsporami v nevhodnom fonde? 

Tatra banka už niekoľko rokov spolupracuje s Allianz – Slovenskou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (Allianz SDSS). Vezmime si preto ako príklad jej vzorového sporiteľa: 

ako spravne sporit v druhom pilieri

"Sporiteľ vstúpil do 2. piliera hneď na začiatku, čiže v roku 2004. Mal vtedy 25 rokov. Mesačne si sporí 50 eur v akciovom fonde. Do roku 2013 si nasporil 6 000 eur. V roku 2013 boli jeho úspory štátom presunuté do garantovaného fondu." 

V nasledujúcej tabuľke je porovnanie, koľko by nasporil, ak by ostal v garantovanom dlhopisovom fonde GARANT a ak by prešiel naspäť do negarantovaného akciového fondu PROGRES.

Vývoj dôchodkového sporenia GARANT
garantovaný dlhopisový fond
PROGRES
negarantovaný akciový fond
Kumulatívne zhodnotenie od 1. 1. 2013 do 1. 4. 2022  6,48 % 104,69 %
Koľko by mal nasporené dnes? 12 000 eur 25 700 eur
Koľko by mohol mať nasporené vo veku 64 rokov?
28 800 eur*
78 000 eur*

* počítané s priemerným ročným zhodnotením 1 % pri fonde GARANT a 4 % pri fonde PROGRES

A to už je poriadny rozdiel. A práve výška nasporenej sumy priamo určuje, aký veľký doplnkový dôchodok z 2. piliera budeme poberať.

Dôchodkové spoločnosti vo výročných výpisoch povinne informujú sporiteľov o tom, o koľko vyššie by mohli mať dôchodky, keby prešli do negarantovaných fondov. Aj napriek tomu 400 000 sporiteľov stále sporí v garantovaných fondoch, ktoré prinášajú len minimálne zhodnotenie. 

Štát preto hľadá komplexné riešenie. V týchto dňoch sa pripravuje novela zákona o Starobnom dôchodkovom sporení, ktorá navrhuje postup, ako hromadne preklopiť do akciových fondov všetkých klientov, ktorí by tam mali sporiť.

Čo by ste mali urobiť ako sporiteľ?

Ak vám záleží na tom, aký dôchodok budete poberať, nemusíte čakať až na novelu zákona.

Odporúčame vám:

 • uistite sa, že si sporíte aj v 2. pilieri, 
 • ak sporíte v 2. pilieri, overte si, v akých fondoch sporíte.

Ako vám vieme pri tom pomôcť?

Dohodnite si stretnutie v našej pobočke, kde:

 • vám poradíme, ako zistíte, či už si sporíte v 2. pilieri,
 • ak už si sporíte, pomôžeme vám so správnym nastavením,
 • ak máte záujem o prestup do Allianz SDSS, pomôžeme vám s administratívou,
 • ak si ešte nesporíte, môžete uzatvoriť novú zmluvu,
 • ako klienta Allianz SDSS vás naučíme využívať online klientsky portál.

Pretože správne nastavenie dôchodkového sporenia je nevyhnutný predpoklad k lepšiemu budúcemu dôchodku.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/vyse-400-tisic-slovakov-preraba-2-pilieri/