1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. Do penzie pôjdu Slováci neskôr, vy však nemusíte

Do penzie pôjdu Slováci neskôr, vy však nemusíte

Pavol Ďurkovič | produktový manažér Tatra banky Autor: Pavol Ďurkovič, produktový manažér Tatra banky | 24.01.2023 | 5 min. čítania

zmeny v dochodkoch platne od roku 2023

Začiatkom roka 2023 vstúpilo do platnosti viacero legislatívnych zmien v dôchodkovej oblasti. Tieto zmeny ovplyvnia aj sporenie v 3. pilieri (DDS) a teda naše budúce dôchodky. Pozrime sa na tie najvýznamnejšie.

1. Spomalenie rastu výšky novopriznaných dôchodkov

Na výšku našich dôchodkov má okrem zárobku vplyv aj výška aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH), ktorá zjednodušene odráža rast miezd.

Deje sa tak preto, aby výška dôchodkov nezaostávala za tempom rastu miezd. Odborníci však upozorňujú, že tempo rastu dôchodkov bude nutné vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj „pribrzdiť“. 

Hodnota ADH po novom nebude rásť rovnakým tempom ako mzdy a zohľadní sa iba 95 percent rastu miezd. Ak priemerná mzda v národnom hospodárstve narastie napríklad o 10 percent, dôchodky porastú o 9,5 percenta. Nejde o veľký rozdiel, no miera náhrady príjmu na dôchodku sa tým bude postupne znižovať. V dôsledku toho výška budúcich štátnych dôchodkov nebude z pohľadu reálnej kúpnej sily ani na úrovni súčasných dôchodkov.

spomalenie rastu dochodkov

2. Zmena veku odchodu do dôchodku

V roku 2019 bol prijatý zákon, ktorý mal zamedziť progresívnemu zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku naviazaného na strednú dĺžku dožitia a určoval strop 64 rokov.

Poslednou novelou je zastropovanie veku odchodu do dôchodku vo veku 64 zrušené a dôchodkový vek sa bude určovať na základe strednej dĺžky života.

Kedy pôjde do dôchodku bezdetná žena/bezdetný muž 

zmena veku odchodu do dochodku

Aj pri zvyšujúcom sa veku dožitia tak zostane dĺžka obdobia poberania dôchodku približne rovnaká. Pre budúcich dôchodcov to znamená, že budú pracovať dlhšie. Zákon však súčasne definuje aj možnosti skoršieho odchodu na dôchodok.

3. Predčasný dôchodok po 40-tich odrobených rokoch

Doteraz bolo možné požiadať o predčasný dôchodok najskôr 2 roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, teda približne vo veku 62 rokov. Dôchodok vypočítaný Sociálnou poisťovňou sa ale krátil o 0,5 percenta za každý „neodpracovaný“ mesiac. 

V praxi to znamenalo, že rozhodnutie odísť o 2 roky skôr do dôchodku spôsobilo zníženie 500-eurového dôchodku až o 60 eur. Dôchodca tak dostával len 440 eur.

Nové podmienky umožňujú odchod do dôchodku po 40-tich odpracovaných rokoch, pričom dávka sa bude krátiť len o 0,3 percenta mesačne. Výška vypočítaného štátneho dôchodku však musí presiahnuť 1,6-násobok životného minima, teda 375,10 eur.

„Sporitelia, ktorí si nasporia dostatočnú sumu v 3. pilieri, nemusia čakať na dovŕšenie dôchodkového veku.“

predcasny odchod do dochodku

 

Ak by ste sa rozhodli ísť do predčasného dôchodku vo veku 58 rokov (namiesto 64), z pôvodne 500-eurového dôchodku by ste dostávali len 392 eur.

Ako vidíme, každý bude mať možnosť odísť do dôchodku skôr, avšak zníženie štandardného dôchodku je potrebné pokryť z iných zdrojov.

Sporitelia, ktorí si ešte počas produktívneho veku nasporia dostatočnú sumu v 3. pilieri, budú preto vo výhode. 

4. Zníženie poplatkov v DDS 

Každý dôchodkový fond potrebuje pokryť náklady na svoju správu, na čo slúži poplatok za správu fondu. Dôchodková spoločnosť si ho uplatňuje ako určité percento z hodnoty majetku vo fonde.

Doterajší poplatok v 3. pilieri vo výške 1,2 percenta sa v roku 2023 zníži na 1,15 percenta, v roku 2024 na 1,05 percenta a v roku 2025 sa ustáli na hodnote 1 percento. O výšku poplatku sa znižuje zhodnotenie fondu, takže pokles poplatku znamená automaticky mierny nárast zhodnotenia fondu o tú istú hodnotu. 

5. Rodičovský bonus

Novela zákona zavádza tzv. rodičovský bonus. Jeho cieľom je „odmeniť“ rodičov za to, že vychovali deti, ktoré teraz prispievajú svojimi odvodmi do štátneho dôchodkového systému. Automatický nárok na rodičovský bonus má každý dôchodca, ktorého deti aspoň 2 roky pracujú na Slovensku a platia dôchodkové poistenie. Štát identifikuje dôchodcov a ich pracujúce deti automaticky. 

Výška rodičovského bonusu je 1,5 percenta z hrubej mzdy pracujúceho pre každého rodiča. Príspevok sa počíta z maximálnej sumy 1,2-násobok hrubej mzdy v národnom hospodárstve spred 2 rokov. Maximálna výška príspevku v roku 2023 tak bude približne 22 eur a v ďalších rokoch bude narastať. 

Hrubá mesačná mzda dieťaťa Mesačný bonus na jedného dôchodcu Ročný bonus na jedného dôchodcu
646 EUR 10 EUR 120 EUR
800 EUR 12 EUR 144 EUR
1 000 EUR 15 EUR 180 EUR
1 133 EUR 17 EUR 204 EUR
1 200 EUR 18 EUR 216 EUR
1 400 EUR 21 EUR 252 EUR
1 600 EUR 22 EUR 264 EUR

Zdroj: MPSVaR 

Pre pracujúce „deti“ rodičovský príspevok neznamená žiadne zníženie ich odvodov do Sociálnej poisťovne alebo do 2. piliera. Do oboch schém sú odvádzané plné sumy odvodov v zmysle aktuálnej legislatívy. 

O nároku na rodičovský bonus Sociálna poisťovňa rozhodne do septembra 2023 a príspevok sa dôchodcom vyplatí jednorazovo v jednej sume do konca roka 2023. V ďalších rokoch sa príspevok bude vyplácať mesačne.

Záver:

Ako vyplýva z tohto prehľadu, doplnkové sporenie na dôchodok je už teraz nevyhnutnou súčasťou vstupu do aktívneho pracovného života.

DDS Tatra banky ako jediná na Slovensku využíva unikátnu investičnú stratégiu dôchodkového sporenia Comfort lifeTB

Zistiť viac 

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/vacsina-slovakov-pojde-do-dochodku-neskor-vy-nemusite/