1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. Všetci chcú indexové fondy. My nie

Všetci chcú indexové fondy. My nie

Michal Májek  | člen predstavenstva TAM a DDS Tatra banky Autor: Michal Májek, člen predstavenstva TAM a DDS Tatra banky | 16.10.2023 | 3 min. čítania

indexove fondy pri sporeni na dochodok

Indexové fondy sa posledné roky tešia na Slovensku veľkej popularite. Všetky penzijné spoločnosti – v druhom aj treťom pilieri – ich majú vo svojej aktuálnej ponuke. V druhom pilieri sú to dokonca fondy, ktoré zákonodarcovia uprednostnili na automatický presun investorov z konzervatívnych fondov. My v DDS Tatra banky sme sa rozhodli ísť inou cestou. 

Prečo sú indexové fondy v ostatných rokoch také populárne? A prečo sme si povedali, že nechceme robiť to, čo všetci na trhu? Poďme si zodpovedať obe otázky.

Prečo sú indexové fondy v ostatných rokoch také populárne?

Indexové fondy sú na Slovensku ponúkané od roku 2012 (v druhom pilieri). Podarilo sa im tak zachytiť vlnu bezprecedentného „býčieho trhu“ v akciách. Predovšetkým amerických. To je veľmi dôležité.     

Indexové fondy majú v podstate jedinú úlohu – plne sledovať výkonnosť zvoleného finančného trhu. V prípade väčšiny indexových fondov na Slovensku hovoríme o akciovom indexe zahŕňajúcom globálne akcie. Aj keď sú to akciové trhy z celého sveta, kľúčovú rolu hrá USA. Ich akciový trh má podiel okolo 60 percent na svetových akciách. 

Dá sa tak zjednodušene povedať, že od pohybu amerických akcií bude do veľkej miery závisieť aj úspešnosť indexových fondov na Slovensku pri dosahovaní atraktívneho zhodnotenia. 

sporenie na dochodok

 

Výkonnosť hlavných tried aktív v dekáde 2010-2020 

Americké akcie zažili neuveriteľne úspešnú dekádu presne v čase, keď vznikli aj indexové fondy na Slovensku.

Graf ukazuje výkonnosť všetkých hlavných tried aktív v spomínanej dekáde. Sú tam zastúpené akcie rôznych regiónov (napr. USA alebo EÚ), dlhopisy rôznych tried (štátne, podnikové atď.), komodity a zlato.

Americké akcie sú na grafe znázornené hrubou čiernou čiarou. Nielenže boli hlavným víťazom dekády 2010-2020, ale svojím zhodnotením ďaleko prekonali všetky ostatné trhy. Nie je preto prekvapením, že aj indexové fondy dosiahli v ostatných 10 rokoch vynikajúce čísla. Akákoľvek diverzifikácia portfólia by bola zbytočná. 

sporenie na dochodok Zdroj: Bloomberg

Avšak nie každá dekáda vyzerá takto. Stačí si pozrieť už len predchádzajúce desaťročie 2000-2010.

Výkonnosť hlavných tried aktív v dekáde 2000-2010 

Americké akcie sú opäť tmavá čiara. Lenže tentoraz sú najhorším aktívom spomedzi všetkých tried a dokonca za 10 rokov mali negatívne zhodnotenie. V tejto dekáde by indexové fondy vyzerali ďaleko horšie.  

sporenie na dochodok Zdroj: Bloomberg

 

Prečo sme si povedali, že nechceme robiť to, čo všetci na trhu?

Od konca roku 2015 ponúkame ako jediná penzijná spoločnosť na trhu fondy Comfort lifeTB, ktoré fungujú ako tzv. target date fondy. 

To znamená, že klient si sporí v takom fonde, ktorý zohľadňuje jeho rok odchodu do dôchodku. A celý čas si sporí len v tomto jednom fonde.  

Fond sa prispôsobuje času zostávajúcemu do dôchodku – keď je času veľa, je zainvestovaný dynamicky, ako sa však čas kráti, postupne znižuje riziko s cieľom ochrániť nasporené prostriedky.

Všetky rozhodnutia o stratégii robí za klienta a vďaka tomu sa klient nemusí počas doby sporenia presúvať medzi rôznymi fondmi, ako je to v prípade všetkých ostatných spoločností v druhom a treťom pilieri. 

Už z tohto je zrejmé, že fond, ktorý má stále 100 percent akcií (indexový fond), nie je vhodný pre tento typ správy.

Aj indexový fond by sa mal v čase skonzervatívňovať (čím by však prestal byť indexovým) alebo by klient mal v určitom čase prejsť do iného fondu. 

 

Veľkým rizikom súčasného systému druhého a tretieho piliera je to, kedy sa klient začne presúvať z indexového fondu do konzervatívneho:

  • V druhom pilieri je to na základe automatu (ktorý sa spustí 10-15 rokov pred dôchodkom). Ale nevýhoda automatu je, že začne presúvať peniaze bez ohľadu na vývoj na trhu. Čo ak sú akcie práve v poklese 40 percent a tým aj vaše úspory v indexovom fonde? Chcete v takom období predávať akcie a kupovať dlhopisy, ktoré sú pravdepodobne drahé? Asi nie. 
  • V treťom pilieri je to pri indexových fondoch nastavené ešte horšie. Klient musí sám prestúpiť z indexového fondu do konzervatívnejšieho. Koľko klientov to dokáže načasovať v dobrom období?

Sú ešte dva dôvody, prečo sme sa rozhodli zachovať náš koncept a neisť cestou indexového fondu. Oba súvisia s flexibilitou:

  • V indexovom fonde máte vždy 100 percent akcií. Lenže sú obdobia, keď by ste možno chceli mať menej akcií (lebo sú veľmi drahé) alebo, naopak, viac (lebo sú vo veľkých poklesoch a tým lacné).
  • Alebo by ste chceli mať aj iné triedy aktív, ako sú komodity alebo dlhopisy. V dekáde 2000-2010 bolo oveľa lepšie mať tieto aktíva ako americké akcie. Indexový fond má však vždy len akcie. 

Rozhodli sme sa ísť inovatívnou cestou

V ostatných rokoch sme pri každom významnejšom poklese na akciových trhoch navýšili riziko našich fondov dokúpením akcií.

sporenie na dochodok

Tým sme docielili, že naše najdynamickejšie fondy (využívajú ich sporitelia, ktorým ostáva najviac času do odchodu na dôchodok) dokážu v budúcnosti konkurovať aj indexovým fondom.

V istých obdobiach budú môcť mať nielen 100 percent akcií, ale dokonca 120 percent akcií. Naopak, v časoch menej atraktívnych pre akcie ich budú môcť mať len 80 percent, prípadne aj menej. A okrem akcií budeme naďalej kupovať aj iné triedy aktív, a to vždy, keď bude investovanie do nich atraktívnejšie ako jednostranné vlastníctvo akcií. 

Sme presvedčení, že ak pôjdeme vlastnou cestou a nielen opakovaním iných, dosiahneme vyššie výkonnosti našich fondov pri menšom riziku. História zatiaľ ukazuje, že je to tak a naše dlhodobé výkonnosti sú najlepšie na trhu. A o to predsa pri sporení na dôchodok ide.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/vsetci-chcu-indexove-fondy-my-nie/