1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Investičné pravidlo #2: Vyberte si správny fond

Investičné pravidlo #2: Vyberte si správny fond

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 20.01.2022 | 7 min. čítania

ako si spravne vybrat fond na investovanie

Jednou z najčastejších chýb pri investovaní je nesprávny výber fondu. Ukážeme si, ako sa jej dá vyhnúť. 

Prvé pravidlo Investičnej sedmičkyTB hovorí, že je zmysluplné nehľadať ihlu v kope sena, radšej kúpiť celú kopu. Najjednoduchšie sa to dá spraviť kúpou podielového fondu. Ako si však vybrať ten, ktorý mi bude najviac vyhovovať? To nám prezradí druhé pravidlo.

Vyhnite sa častej chybe

Predstavme si investora, ktorý je veľmi konzervatívny. Má záujem zhodnotiť svoje peniaze, ale nechce zažívať výrazné turbulencie svojej investície. Ak si vyberie príliš dynamický fond, vystavuje sa riziku, že pri nepriaznivom vývoji emočne neustojí kolísanie hodnoty svojej investície. Často sa stáva, že takýto investor v poklese spanikári a svoju investíciu odpredá v najnevhodnejšom čase.

A naopak. Ak som dynamický investor, chcem zarobiť čo najviac, ale vyberiem si konzervatívny fond s nízkym podielom akcií, tiež ma čaká sklamanie. Výnosový potenciál takéhoto fondu jednoducho nezodpovedá mojim očakávaniam a s výnosom, ktorý mi prinesie, budem následne nespokojný.

Veľkou výhodou podielových fondov je široká ponuka, ktorá dokáže uspokojiť každého. Len si treba správne vybrať.

spravny vyber fondu

Ako si vybrať ten správny fond?

Je potrebné zohľadniť výnosové očakávania investora, jeho plánovaný horizont použitia peňazí, rizikovú toleranciu, či prípadnú potrebu na investované prostriedky siahať. Tieto jednotlivé faktory treba posudzovať medzi sebou.

Ak požadujem vysoký výnos, ale mám krátky investičný horizont (do 5 rokov) a nízku rizikovú toleranciu, nemal by som uvažovať o dynamickejších investičných riešeniach.

Bez akcií to nepôjde

Miera dynamiky podielových fondov závisí najmä od toho, aký podiel akcií daný podielový fond obsahuje. Akcie sú hlavným zdrojom výnosu na finančných trhoch a hlavne oni do značnej miery určujú výnosový potenciál fondu, ako aj dynamiku kolísania jeho hodnoty. Vďaka podielovým fondom môže do akcií jednoducho investovať každý klient, a to v takej miere, ktorá vyhovuje jeho cieľom a očakávaniam. 

Mnoho investorov dlhopisových fondov nostalgicky spomína na výborné výkonnosti bezpečnejších dlhopisov a vytrvalo zotrvávajú v riešeniach, ktorých aktuálny výnosový potenciál je veľmi nízky. Aj oni by sa mali poobzerať minimálne po konzervatívnych zmiešaných fondoch.

Zmiešaný podielový fond, investujúci 20 – 40 % do akcií a zvyšok do dlhopisov a alternatívnych investícií, ako sú napríklad nehnuteľnosti alebo komodity, je novým štandardom, ako začať s investovaním. Takéto fondy patria na Slovensku medzi najobľúbenejšie, v rámci rizikovo-výnosovej kategórie porovnávajúcej fondy v rámci Európy na škále 1 (najnižšie riziko, najnižší výnos) až 7 (najvyššie riziko, najvyšší výnos) im patrí kategória 3.

Medzi dynamické podielové fondy patria akciové fondy, ako aj zmiešané fondy investujúce viac ako 60 % do akcií. Ak si chcete vybrať takýto fond, hľadajte fondy s rizikovo výnosovým profilom 5 – 7. Využívajú ich dynamickejší investori požadujúci vyšší výnos, pripravení zvládať výraznejšie kolísanie hodnoty investície, s dlhším investičným horizontom.

Zlatou strednou cestou sú zmiešané fondy investujúce do akcií 40 – 60 %. Ich rizikovo-výnosový profil je 4. Sú častou voľbou investorov so strednodobým horizontom od 7 rokov.

Na účele a spôsobe investovania záleží

Pri výbere fondu je dôležité zohľadniť aj účel investovania. Aby som zabezpečil kvalitné vzdelanie pre svoje dieťa, mal by som investovať inak, ako keď chcem zhodnotiť peniaze na rekonštrukciu bytu, ktorú mám naplánovanú o 5 rokov.

Vzdelanie dieťaťa, najmä ak sa na to pripravujem dostatočne skoro, má totiž dostatočne vzdialený horizont, aby som uvažoval o dynamickejšom podielovom fonde. 

sporenie na studium deti

Ak budem dieťaťu investične sporiť od narodenia v dlhopisovom fonde, napr. 50 eur mesačne, po 18 rokoch môžem mať pre jeho štart do života nakumulovaných 11 000 eur.

Ak si však pre takéto investičné sporenie vyberiem dynamický fond obsahujúci vyšší podiel akcií (napríklad Fond pre modrú planétuTB dynamický alebo Globálny akciový fondTB), celková suma s očakávaným výnosom takéhoto investičného sporenia sa môže vyšplhať cez 17 000 eur

Pravidelné investovanie každý mesiac pomocou Investičného sporeniaTB znižuje v dlhodobom horizonte investičné riziko a tak umožňuje využívanie aj dynamickejších fondov.

Výber fondu môžu ovplyvniť aj osobné hodnoty investora. Investovanie do firiem, ktoré zlepšujú kvalitu života nás všetkých, sa stáva celosvetovým fenoménom. Opiera sa o racionálne predpoklady, že takýmto firmám sa z dlhodobého pohľadu bude dariť. Výnos je stále na prvom mieste, záleží však aj na spôsobe jeho dosiahnutia.  Aj preto je tzv. spoločensky zodpovedné investovanie medzi investormi čoraz populárnejšie.

Tip pre vás:

Inflácia znižuje reálnu hodnotu peňazí uložených na bežných vkladových produktoch. Liekom na ňu môže byť investovanie.

Každému, kto chce pomôcť svojim peniazom rásť, dávame do pozornosti našu ponuku Podielových fondovTB.

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/vyberte-si-spravny-fond/